Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Dil ve Edebiyat

Çağdaş Türk Edebiyatı, Çocuk Edebiyatı, İlköğretimde Çocuk Edebiyatı ve Türk Dili Dersleri

Cümlenin Yapı Özellikleri Google

Değişik yapılarda cümleler anlatımlarımıza neler kazandırır? Cümlede belirtilen yargının sayısı, bu yargıların birbirleriyle ilişkisi, bağlantısı yönünden de cümleleri yapılarına göre ayırırız: Basit cümle, bileşik cümle, girişik cümle, sıralı cümle gibi. Şimdi, aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. incelerken, cümlelerin uzun ya da kısa oluşlarını göz önünde bulundurmayınız. Bunların kimi ad, kimi de eylem cümlesidir. Olumlu, olumsuz, soru anlamlı […]

Dil Nedir? Google

Dil nedir? Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan, bilinmeyen zamanlarda ortaya çıkmış bir işaretler sistemi, kendine özgü yasaları olan ve bu yasalar çerçevesinde gelişen, seslerden örülü çok yönlü sosyal bir kurumdur. Genel anlamda ise dil; duygu, düşünce ve dilekleri anlatmaya yarayan bir işaret sistemidir. Buna göre, beş duyunun her birine bağlı dil sistemleri gelişmiştir. Bunlardan kulak […]

Dilin Türleri Google

Dilin türleri nelerdir? Dil; kullanıldığı biçime, yaşa, mesleğe, coğrafi sınırlara göre türlere ayrılmaktadır. Şimdi bu türleri inceleyelim: Anadili Dil, bir topluluğu ulus yapan etkenlerin en başında gelenidir. İnsanlar, doğuştan itibaren yakın çevresinden öğrendiği ve zamanla ilişkide bulunduğu sosyal çevrelerle geliştirdiği anadili sayesinde üyesi bulunduğu toplumla ilişki kurar ve ancak anadiliyle o toplumun bir parçası olur. […]

Edebiyatımızda Noktalama İşaretleri Google

Edebiyatımızda noktalama işaretleri Tanzimat döneminde, 19. yüzyılın ikinci yarısında kullanılmaya başlanır. Nokta, virgül, soru işareti gibi temel noktalama işaretlerini ilk kullanan yazarımız. İbrahim Şinasi Efendi (1826-1871) dir. Peki, Tanzimat’tan önce yazarlarımız, şairlerimiz ne yaptılar, nasıl yazdılar? Şu örneği vermekle yetindim: 17. yüzyıl Divan Edebiyatı dönemindeki yazarlarımızdan Nergisî’nin aşağıdaki cümlesini okuyunuz: “bâlâ-yı kûhsâr-ı serîinde aşiyan-saz olan […]

En Eski Dönemlerinden Bugüne Türkçe’nin Zenginliği Google

Türkçe zengin bir dil midir? Acaba anadilimiz, eldeki en eski yazılı ürünlerinden bugüne kadar incelenecek olursa “zengin bir dil” olarak nitelenebilir mi? Bu soruya, aşağıda değineceğimiz kanıtlara dayanarak, hiç kuşku duymaksızın olumlu yanıt verebiliriz. Bu kanıtlar, şu özelliklere dayanmaktadır: 1. Türkçe, yapısındaki türetme ve birleştirme gücüyle, bilinen en eski dönemlerinden bugüne, her türlü somut ve […]

Güzel, Etkili ve Doğru Konuşmanın İlkeleri Google

Etkili güzel ve doğru konuşmak için uyulması gereken kurallar nelerdir? Konuşmanın yaşamımızda önemli bir yeri vardır. Sıradan bir gün içinde, yapılan eylemler gözden geçirilecek olursa, konuşma eyleminin ilk sırayı aldığı görülmektedir. Konuşma; günlük yaşamdaki arkadaş söyleşilerinden, iş konuşmalarına, topluluk önündeki söylev ve konferanslardan, açıkoturum ve panellere kadar geniş bir alanı kapsamaktadır. Konuşma türü ne olursa […]

Konuşma Türleri Google

Hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar nelerdir? Konuşma türleri, değişik başlıklar altında incelenebilir. Günümüzde, bu türlerin kesiştikleri, bu nedenle de bunları kesin çizgileriyle ayırmanın zor olduğu görülmektedir. Genel olarak, konuşma türlerini 1. Hazırlıksız konuşmalar, 2. Hazırlıklı konuşmalar olmak üzere iki grupta incelemek mümkündür. Hazırlıksız Konuşmalar Gün içinde, insanların istekleri, duygu ve düşüncelerinin anlatımı konuşmayı zorunlu kılar. Bunlar, […]

Konuşma ve Yazılı Anlatım Arasındaki Farklar Google

Konuşmada ve yazmada bir dilin sözcükleri, terimleri, deyimleri, cümle kurma kuralları benzer bir biçimde yer alır. Ancak, konuşma ve yazma farklı süreçlerdir. Bu farklılıklar kısaca şöyle dile getirilebilir: – Konuşma, bir kez işitildiğinden dolayı (özellikle hazırlıksız konuşmalarda) dinleyicilerin ilgi duymaması durumunda önemini hemen yitirebilir. Yazılı metinleri ise, geriye dönüp tekrar okumak mümkündür. Ya da ilgili […]

Konuşma Yanlışları Google

Konuşma yanlışları nelerdir? Konuşma yanlışları çevreye, eğitime, dilin kurallarını bilme düzeyine göre değişmekle birlikte, dersimizin içeriğine uygun olan belli başlı konuşma yanlışlarını şöyle sıralayabiliriz: Söyleyiş yanlışları: Etkili ve güzel bir konuşmada konunun içeriği kadar söyleyiş de önemlidir. Kişi anadilindeki sesleri doğru çıkaramıyor, sesleri birbirine gerektiği gibi ulayamıyor, aynı sözcükleri tekrarlıyor ya da anlamsız sesler çıkarıyorsa […]

Konuşmanın Önemi Google

Konuşmanın insan yaşamındaki yeri ve önemi nedir? Konuşma; dinleyenle konuşan arasında bir düşünce alışverişi, yaşantıların başkalarıyla paylaşılması işidir. Konuşma, zihinsel gelişimde olduğu kadar kişilik gelişiminde de çok önemlidir. Konuşma sürecine hakim kişiler, başka bir deyişle konuşmada yetkin olan kişiler, sıradan bir konuşmada bile karşılarındaki kişilere kendilerini zevkle, dikkatle dinletirler. İnsan için konuşma toplumsal bir gereksinimdir. […]