Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Dil ve Edebiyat

Çağdaş Türk Edebiyatı, Çocuk Edebiyatı, İlköğretimde Çocuk Edebiyatı ve Türk Dili Dersleri

11. Yazılı Anlatım Bilgileri Google

Anlatma isteği, insanda doğal bir eğilimdir. Çocukluk döneminde ağlama, bağırma, el yüz hareketleriyle görünürlük kazanan bu istek, sonradan dil aracılığıyla gerçekleşir. Bu gerçekleşme iki ana biçimde olur: Konuşma ve yazma. İnsanoğlu, yaşamın akışı içinde varlığını belirlemek, çevresindekilerle iletişim kurabilmek için bu iki ana biçimden birine başvurma gereksinimini duyar. Bu üniteyi tamamladığımızda yazma konusunda bilgiler edinerek, […]

12. Anlatı Türleri – 1 Google

Anlatı türleri arasındaki ortak yönler ya da karşıtlıklar, XIX. yüzyıla değin süren tartışmalara konu olmuştur. XIX. yüzyılda türlerde, geçmişin değişmez kuralları yerine daha esnek yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Türlerin birbirinden içsel ve dışsal biçimlerini oluşturan ögelerle ayrılabileceği düşüncesi ağırlık kazanmıştır. Bu nedenlerle türlere donmuş, kalıplaşmış kuralları olan anlatımlar gözüyle bakılamaz. Yazarlarına kesin, değişmez kurallar önerilemez. Dünya […]

13. Anlatı Türleri – 2 Google

Birbirinden ayrı yollarda, ayrı amaçlarda olan, birbirlerinden habersiz ve kendi dünyalarında yaşayan insanları birleştiren köprülerden biridir edebiyat. Yaşamı yalnızca teknolojik araçlar kolaylaştırmaz. Anlatı türleri de insanları doğruya, iyiye, güzele yönlendirme; güzellik duygusunu geliştirme ve toplumun ilerlemesine hizmet etme gibi önemli bir görevi üstlenir. Bu üniteyi tamamladığımızda anlatı türleriyle ilgili bilgileri edinerek, aşağıdaki sorulara yanıt verebileceğiz: […]

14. Anlatı Türleri – 3 Google

Toplumsal yaşam, insanları birbirleriyle iletişim kurmaya, etkileşim içinde olmaya zorlayan değişik durumlar ve ortamlar yaratır. Kendimizi geniş bir ilişkiler ağı, ilişkiler yumağı içinde buluruz. Hiçbirimiz bu ağın dışında kalamaz, daha doğrusu yaşayamayız, isteklerimizi, duygu ve düşüncelerimizi başkalarına iletme gereği duyarız. Sorunlarımızı dile getirir, bunlara çözüm yolu arar ya da isteriz. Bunları yüz yüze yaptığımız gibi […]

15. Bilimsel Araştırma Raporu Hazırlama Google

Bilimsel çalışmaların hazırlanmasında uyulması gereken ölçüt ve ilkeler vardır. Hazırlanan yazılarda göz önünde bulundurulması gereken özellikler vardır. Ele alınan konuda, bilimsellikten uzaklaşmadan, anlaşılır bir düzeyde, teknik terimleri doğru vererek yazının anlaşılabilirliğini arttırmak önemlidir. Seçilen sözcüklere, kurulan cümlelere ve oluşturulan paragraflara dikkat edilmesi gerekir. Genel yazım kuralları, noktalama işaretleri konuları dışında kalan salt bilimsel çalışmalara özgü […]

16. Sözlü Anlatım – Konuşma Google

Günlük yaşamda insanoğlunun sahip olduğu birçok özelliğin üzerinde düşünüldüğünde, bu özelliklerin hayranlık verici bir niteliğe sahip olduğu görülür. Dilin temel işlevlerinden biri olan konuşma da insanın en eski bilinçli eylemi ve insanoğlunun en önemli özelliğidir. Duygu ve düşüncelerimizi, isteklerimizi yaşadıklarımızı karşımızdakilere konuşarak iletiriz, bilgi alışverişimizi konuşarak yaparız. Düşüncelerimizi söze ya da yazıya dönüştürmedikçe bir anlam […]

Anadolu Ağızları Google

Türkiye içinde konuşulan farklı ağızlar nasıl oluşmuştur? Türkiye Türkçesi veya Türkçe denilince ilk olarak televizyon ve radyoda dinlediğimiz, gazete, kitap ve dergilerde okuduğumuz, İstanbul ağzına dayanan ortak dil (standart dil, yazı dili) akla gelir. Bu dil aynı zamanda edebi dilimizdir. Fakat Türkiye Türkçesi bununla sınırlı değildir. Çünkü yurdumuzun her köşesinde ortak dilden farklı özellikler sergileyen […]

Anlatı Nedir? Google

Anlatı nedir, anlatı türlerinin oluşmasının nedenleri nelerdir? Anlatmaktan gelen anlatı’nın sözlük karşılığı olarak, “Roman, masal, öykü, oyun… gibi, gerçek ya da düşlemsel olaylar dizisinin, durumlarının yazınsal düzeyde anlatılmasını, öyküleme”yi buluyoruz. Tahsin Yücel, “Bilim, bilgi, söylem ya da öykü, hangi biçim altında, hangi düzlem üzerinde olursa olsun, temelinde söz bulunan her bildirişim bir anlatı sayılabilir.” diyor. […]

Anlatı Türü: Anı Google

Yaşamımızda üç zaman dilimi vardır; içinde yaşadığımız zaman, geçmiş ve gelecek. Genellikle, günlük koşuşturmalar içinde, yaşadığımız günlerde olup bitenlerin ayırdına varamayız. Zaman geçtikçe, kimi günleri yeniden yaşamak isteriz. Duygulandıran, yeniden yaşama isteği uyandıran olayların belleğimizde bıraktığı izler, bizi geçmişi yaşamaya götürür. Anı türünü ortaya çıkaran, geçmişte yaşananları başkalarıyla paylaşma gereksinimi duymadır. Anılar, bellekte yerleşmiş olan […]

Anlatı Türü: Deneme Google

Yazarı, konu seçiminde ve yazış biçiminde en özgün bırakan yazın türü denemedir. Bir yazarın, bilim, felsefe, yazın, sanat konuları üzerinde kişisel duygu ve düşüncelerini içtenlikle dile getirebildiği düzyazı türüdür deneme. Bu tür yazılarda, bilimsel yazılardaki ciddi anlatım ve bir plana göre yazma gibi zorunluluklar yoktur. Yazar, düşüncelerini günlük konuşma diline yakın bir dille, içinden geldiği […]