Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Devlet Bütçesi

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 3154 – Devlet Bütçesi Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Devlet Bütçesi – Giriş Google

Zaman zaman kendi gelir ve harcamalarınızı bir kağıda dökmek ihtiyacı hissetmişsinizdir. Yukarıda olduğu gibi, öncelikle gelirlerimizi ve bu gelirlerimizin harcandığı ana kalemlerin tutarlarını yazarız. Daha sonra ne kadar paramızın kaldığını hesaplamak için aralarındaki farka yani dengeye bakarız. Bizler genellikle bu gelir ve harcama hesaplarını, harcama yapıldıktan sonra ve ne kadar paramızın kaldığını hesaplamada kullanırız. Bir […]

Devlet Bütçesi – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden 14 Devlet Bütçesi Bütçe ve uzlaşmanın gereği Radikal, 16. 10. 1999 2000 yılı bütçesi Türkiye’nin önüne oldukça iddialı bir enflasyon hedefi koydu: Yüzde 20. Bu hedef etrafında bütçe ve ödemeler dengesi rakamları da belli oldu. Ayrıntılara girmeye gerek yok. Bu programın IMF’nin istediği doğrultuda hazırlanmış tipik bir ‘kemer sıkma’ programı olduğu çok açık. […]

Devlet Bütçesi Kavramı ve Tanımları Google

Devlet Bütçesi Kavramı Bütçe; kamu ekonomisinin konusu olan kamu mal ve hizmetleri üretiminin finansman aracıdır. Bu nedenle de, piyasa ekonomisinin karşılamadığı veya karşılayamadığı ihtiyaçlar için kamu kesimi bu nitelikteki hizmetleri üretir. Yürütme gücünü oluşturan kurum ve daireler, yasama organınca onaylanmış olan bütçelerde belirtilmiş ödenekleri kullanarak söz konusu hizmetleri üretir ve bunun gerektirdiği gelirleri toplar. Yargı […]

Devlet Bütçesinin Fonksiyonları Google

Bütçeler; hazırlanması, görüşülmesi, onaylanması, uygulanması ve denetlenmesi açısından yürütme, yasama ve yargı organları arasındaki ilişkilerin ortaya konması yönünden önemli bir araçtır. Bütçenin yukarıda belirtilen temel özellikleri; bir yandan siyasal, iktisadi, hukuksal ve denetime ilişkin klasik temel işlevleri olduğu gibi, öte yandan çağdaş işlevlerine de işaret eder. Bütçenin Klasik İşlevleri Bütçenin Siyasal İşlevi Her toplumda siyasal […]

Devlet Bütçesinin Temel Özellikleri Google

Devlet bütçesi kavramının içeriği ve bütçeye ilişkin tanımlar, bu sürecin ve belgenin şu temel özellikleri bulunduğunu gösterir: – Bütçeler, ülkelerin anayasalarında genel hatlarıyla şekillendirilir. – Bütçeler, kamu gider ve gelirlerine ilişkin öngörü ve tahminleri yansıtır. – Bütçeler, tüm öğeleriyle mutlaka geleceğe yöneliktir. – Bütçe kanunları, tüm kamu kurum, kuruluş ve idareleri kapsar. – Bütçeler, genelde […]