Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Çevre ve İnsan

İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Trafik ve İlkyardım, Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi Dersleri

Yönetsel Yargı ve Danıştay Google

Yönetim ile bireyler arasında yönetsel işlem ve eylemler nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklar yönetsel yargı tarafından çözülür. Bu alanda yüksek mahkeme görevini yapan kuruluş Danıştay’dır. Danıştay dava daireleri yasa ile gösterilen belli davalarda ilk derece mahkemesi olarak da görev yaparlar. Yönetsel yargı alanında genel görevli mahkemeler idare mahkemeleridir. Bunların dışında ilk derece mahkemesi olarak Vergi Mahkemeleri […]

Yürütme Kavramı Google

Devlet işlevlerinden biri olan yürütme işlevi, genel olarak yasama ve yargı işlevlerinin dışında kalan işlevler olarak tanımlanabilir. Yürütme etkinlikleri bir işlem olarak ortaya çıkabileceği gibi, bir eylem biçiminde de olabilir. Bu işlem ve eylemler bazen bireysel ve öznel bir karar biçiminde (bir işyerinin kapatılması); bazen bireyi daha önceden saptanmış bir duruma sokma biçiminde (devlet memuru […]

Yürütmenin Güçlendirilmesi Google

Günümüzde devletin toplumsal ve ekonomik alandaki görevlerinde gözlemlenen genişleme, yürütmenin yetkilerinin ve buna paralel olarak örgütsel yapısının güçlenmesine yol açmaktadır. Devlet yönetiminin giderek karmaşıklaşması ve yönetimin giderek uzmanlaşmaya dayanır olması, bu gelişime ayak uyduramayan parlamentoların etkilerini yitirmeleri tehlikesi ile karşı karşıya gelmelerine yol açmaktadır. Bu olgu, doğal olarak hukuku etkilemekte, anayasalar ve yasalar yürütmeye giderek […]