Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Başvuru Kaynakları

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Ders Kitapları Başvuru Kaynakları

Banka ve Sigorta Pazarlaması Dersi – Başvuru Kaynakları Google

Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar Alay, Hakan (1987). “Bir Pazarlama Tekniği: Aracısız Pazarlama”, Sigorta Dünyası, C. 28, S. 17, Nisan. Alkan, Selma, Sigorta Sektörü, (2000). Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. , Sektör Araştırmaları Serisi, No. 22, Kasım. Aktaş, Muzaffer, (1992). Sigorta İşletmeciliği, Çeltüt Matbaacılık Sanayii Ticaret A. Ş. , Londra. Aktuğlu, M. Ali, (1975). Sigorta […]

Bankacılık Uygulamaları Dersi – Başvuru Kaynakları Google

Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar Aydın, Nurhan (2005), Finansal Yönetim. Eskişehir: Birlik Matbaası. Coşkun, Metin (2002). Finansal Piyasalar (Kurumlar, Araçlar, Analiz). Eskişehir: Birlik Matbaası. Dolan, edwin; Lindsey, David (1991). Economics. USA: The Dryden Press. Fabozzi, Frank J. ; Modigliani, Franco; Ferri, Michael G. (1998). Foundations of Financial Markets and Istitutions. USA: Prentice-Hall. Pilbeam, Keith (1998). Finance […]

Davranış Bilimlerine Giriş Dersi – Başvuru Kaynakları Google

Başvurabileceğimiz Diğer Kaynaklar Armağan, İbrahim. Bilimsel Yöntem. Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, 1983. Dönmezer, Sulhi. Sosyoloji. Savaş Yayınları, İstanbul, 1982. Erkal, Mustafa. Sosyoloji. Filiz Kitabevi, İstanbul, 1983. Ergun, Doğan. Sosyoloji El Kitabı. Gerçek Yayınları, 1973. Gökçe, Birsen. Toplumsal Bilimlerde Araştırma. Savaş Yayınları, Ankara, 1989. Henslin, James, M. Sociology. 3. Edi. Allyn and Bacon Ltd. Boston, […]

Devlet Bütçesi Dersi – Başvuru Kaynakları Google

Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar BULUTOĞLU, Kenan (1971). Kamu Ekonomisine Giriş. İstanbul: Sermet Matbaası. BULUTOĞLU, Kenan ve KURTULUŞ, Erciş (1981). Bütçe ve Kamu Harcamaları. İstanbul: Araştırma. Eğitim, Ekin Yayınları. FEYZİOĞLU, Bedi N. (1984). Bütçe. İstanbul: Filiz Kitabevi. GÜRSOY, Bedri (1981). Kamusal Maliye İkinci Cilt: Bütçe. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayın No. 481. PREMCHAND, A. […]

Felsefe Dersi – Başvuru Kaynakları Google

Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar Arslan, A. (2005). Felsefeye Giriş. Ankara: Adres Yayınları. Copleston, F. (1997). Aristoteles. Felsefe Tarihi. Serisi, çeviren: Aziz Yardımlı, İstanbul: Idea Yayınevi. Copleston, F. (1998). Platon. Felsefe Tarihi Serisi, çeviren: Aziz Yardımlı, İstanbul: Idea Yayınevi. Cooper, J. C. (2003). Taoculuk Nedir: Eski Çin Bilgelik Öğretisine Giriş, çeviren: İsmet Zeki Eyüboğlu, İstanbul: Omega. […]

Finansal Ekonomi Dersi – Başvuru Kaynakları Google

Yararlanılan Kaynaklar Brigham, E. F. ve Houston, J. F. (2000). Fundamentals of Financial Management. New York: South-Western. Burton, M. ve Lombra, R. (2000). The Financial System and the Economy. New York: South-Western. Howells, P. – Bain, K. (2004). Financial Markets and Institutions. Londra: Prentice Hall. Hubbard, R.G. (2003). Money, Financial System and the Economy. New […]

Finansal Yönetim Dersi – Başvuru Kaynakları Google

Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar Akgüç, Öztin (1994) . Finansal Yönetim (6.B) . İstanbul: Avcıol. Akgüç, Öztin (1995) . Mali Tablolar Analizi (9.B) . İstanbul: Avcıol. Aydın, Nurhan (2000). Finansal Yönetim. Eskişehir: Birlik Matbaası. Aydın, Nurhan (2001). Finans Matematiği. Eskişehir: Birlik Matbaası. Bektöre, Sabri. ve diğerleri (2000) , Mali Tablolar Analizi. Eskişehir:Birlik. Brealey, A. Richard and […]

Gelişim ve Öğrenme Dersi – Başvuru Kaynakları Google

Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar Alberto, A. P. , ve Troutman, C. A. Applied Behavior Analysis for Teachers (3. baskı). New York: MacMillan Publishing Company, 1995. Atkinson, R. L. , R. C. Atkinson ve E. R. Hilgard. Psikolojiye Giriş I- II. İstanbul: Sosyal Yayınlar, 1995. Bacanlı, Hasan. Gelişim ve Öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2000. Baron, […]

Genel İşletme Dersi – Başvuru Kaynakları Google

Başvurabileceğimiz Kaynaklar Akat, İlter ve Diğerleri. İşletme Yönetimi, Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi, İzmir, 1999. Akgüç, Öztin. Finansal Yönetim, Muhasebe Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 1995. Akgüç, Öztin. Finansal Yönetim, Avcıol Basım Yayım, İstanbul, 1994. Alpugan, Oktay ve Diğerleri. İşletme Ekonomisi ve Yönetimi, Beta Basım Yayım Dağıtım A. Ş. , İstanbul, 1997. Alter, Steven. Information Systems: A Management […]

Genel Muhasebe Dersi – Başvuru Kaynakları Google

AKDO‡ĞAN, Nalan; SEV݈LENGÜL, Orhan (2000). Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması‰. Ankara: Gazi Kitabevi. ATAMAN, Ümit; AKGÜL, Baş”ak (2001). Genel Muhasebe Uygulamalar‰ı. ݈stanbul: Türkmen Kitabevi. BEKTÖRE, Sabri; SÖZBˆİL݈R, Halim; BANAR, Kerim (2002). Genel Muhasebe ݈lkeleri ve Uygulaması‰. Eski”ehir. BEYAZITLI, Ercan (2001). Genel Muhasebe Problemleri. Ankara: Siyasal Kitabevi. CEMALCILAR, Özgül; ERDO‡ĞAN, Nurten (2000). Genel Muhasebe Teknik, ݈lkeler ve […]