Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

2012 Ara Sınavları

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2012 öğretim yılı ara sınav (vize) soruları

3206 – Adalet Meslek Eğitimi Vize Sınavı Soruları (2012) Google

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Adalet-Adalet Meslek Eğitimi bölümü 2012 yılı 2. sınıf ara sınav (vize) sorularına aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. Bu sınavda; “İnfaz Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Memur Hukuku ve Türk Dili” derslerinden toplam 110 adet soru sorulmuştur.

3215 – Uluslararası İlişkiler Vize Sınavı Soruları (2012) Google

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Uluslararası İlişkiler bölümü 2012 yılı 2. sınıf ara sınav (vize) sorularına aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. Bu sınavda; “Siyasi Tarih, Uluslararası İlişkilere Giriş ve Kamu Yönetimi” derslerinden toplam 90 adet soru sorulmuştur.

3230 – Hemşirelik Vize Sınavı Soruları (2012) Google

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Hemşirelik bölümü 2012 yılı 2. sınıf ara sınav (vize) sorularına aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. Bu sınavda; “Epidemiyolojiye Giriş ve İnfeksiyon Hastalıkları, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Hemşirelik Deontolojisi ve Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Türk Dili” derslerinden toplam 128 adet soru sorulmuştur.

3231 – Ebelik Vize Sınavı Soruları (2012) Google

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Ebelik bölümü 2012 yılı 2. sınıf ara sınav (vize) sorularına aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. Bu sınavda; “Epidemiyolojiye Giriş ve İnfeksiyon Hastalıkları, Cerrahi Hastalıklar, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Hemşirelik Deontolojisi ve Sağlık Kurumlarında Yönetim ve Türk Dili” derslerinden toplam 128 adet soru sorulmuştur.

3232 – Sağlık Memurluğu Vize Sınavı Soruları (2012) Google

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Sağlık Memurluğu bölümü 2012 yılı 2. sınıf ara sınav (vize) sorularına aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. Bu sınavda; “Laboratuvar Teknikleri ve Gereçleri, Sağlık Kurumları Yönetimi, Biyoistatistik ve Bilgisayar, Klinik Biyokimya ve Türk Dili” derslerinden toplam 124 adet soru sorulmuştur.

3233 – Ev İdaresi Vize Sınavı Soruları (2012) Google

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Ev İdaresi bölümü 2012 yılı 2. sınıf ara sınav (vize) sorularına aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. Bu sınavda; “Aile Ekonomisi, Aile Sağlığı, Aile Psikolojisi ve Eğitimi ve Türk Dili” derslerinden toplam 110 adet soru sorulmuştur.

3234 – Sosyal Bilimler Vize Sınavı Soruları (2012) Google

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Sosyal Bilimler bölümü 2012 yılı 2. sınıf ara sınav (vize) sorularına aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. Bu sınavda; “Yurttaşlık ve Çevre Bilgisi, Antropoloji, Toplum ve İletişim ve Türk Dili” derslerinden toplam 110 adet soru sorulmuştur.

3236 – Halkla İlişkiler ve Tanıtım Vize Sınavı Soruları (2012) Google

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 2012 yılı 2. sınıf ara sınav (vize) sorularına aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. Bu sınavda; “Halkla İlişkiler, İkna ve Konuşma, Halkla İlişkilerde Uygulama Teknikleri ve Türk Dili” derslerinden toplam 106 adet soru sorulmuştur.

3237 – Yerel Yönetimler Vize Sınavı Soruları (2012) Google

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Yerel Yönetimler bölümü 2012 yılı 2. sınıf ara sınav (vize) sorularına aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. Bu sınavda; “Kamu Maliyesi, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Yerel Yönetimler ve Türk Dili” derslerinden toplam 110 adet soru sorulmuştur.

3238 – Dış Ticaret Vize Sınavı Soruları (2012) Google

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Dış Ticaret bölümü 2012 yılı 2. sınıf ara sınav (vize) sorularına aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. Bu sınavda; “Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi, Uluslararası Pazarlama, İthalat-İhracat Uygulamaları ve Türk Dili” derslerinden toplam 110 adet soru sorulmuştur.