Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

2012 Ara Sınavları

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2012 öğretim yılı ara sınav (vize) soruları

4268 – Emlak ve Emlak Yönetimi Vize Sınavı Soruları (2012) Google

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Emlak ve Emlak Yönetimi bölümü 2012 yılı 2. sınıf ara sınav (vize) sorularına aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. Bu sınavda; “Emlak Yönetimi ve Uygulama, Bina ve Yapım Bilgisi, Emlak Finans ve Emlak Değerleme ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” derslerinden toplam 120 adet soru sorulmuştur.

4269 – İnsan Kaynakları Yönetimi Vize Sınavı Soruları (2012) Google

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü 2012 yılı 2. sınıf ara sınav (vize) sorularına aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. Bu sınavda; “Çalışma İlişkileri, Performans ve Ücret Yönetimi, Eğitim ve Geliştirme ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” derslerinden toplam 120 adet soru sorulmuştur.

4270 – Marka İletişimi Vize Sınavı Soruları (2012) Google

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Marka İletişimi bölümü 2012 yılı 2. sınıf ara sınav (vize) sorularına aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. Bu sınavda; “Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Marka İletişimi Tasarımı ve Uygulamaları, Marka İletişiminde Analiz ve Araştırma ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” derslerinden toplam 120 adet soru sorulmuştur.

4271 – Özel Güvenlik ve Koruma Vize Sınavı Soruları (2012) Google

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Özel Güvenlik ve Koruma bölümü 2012 yılı 2. sınıf ara sınav (vize) sorularına aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. Bu sınavda; “İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” derslerinden toplam 90 adet soru sorulmuştur.

4272 – Sosyal Hizmetler Vize Sınavı Soruları (2012) Google

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Sosyal Hizmetler bölümü 2012 yılı 2. sınıf ara sınav (vize) sorularına aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. Bu sınavda; “Sosyal Hizmet Mevzuatı, Sosyal Hizmet Kuruluşları ve Yönetimi, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi” derslerinden toplam 120 adet soru sorulmuştur.

4275 – Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Vize Sınavı Soruları (2012) Google

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı bölümü 2012 yılı 2. sınıf ara sınav (vize) sorularına aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. Bu sınavda; “Yönetim Organizasyon, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Enerji Tasarrufu ve Çevre ve Enerji Analizi ve Yönetimi” derslerinden toplam 120 adet soru sorulmuştur.

4277 – İşletme Yönetimi Vize Sınavı Soruları (2012) Google

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) İşletme Yönetimi bölümü 2012 yılı 2. sınıf ara sınav (vize) sorularına aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. Bu sınavda; “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Proje Analizi ve Değerleme, Girişim Finansmanı ve Elektronik Ticaret” derslerinden toplam 120 adet soru sorulmuştur.

4278 – Kültürel Miras ve Turizm Vize Sınavı Soruları (2012) Google

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Kültürel Miras ve Turizm bölümü 2012 yılı 2. sınıf ara sınav (vize) sorularına aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. Bu sınavda; “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Turizm Coğrafyası, Anadolu Arkeolojisi ve Ortaçağdan Günümüze Anadolu Uygarlıkları” derslerinden toplam 120 adet soru sorulmuştur.

4279 – Lojistik Vize Sınavı Soruları (2012) Google

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Lojistik bölümü 2012 yılı 2. sınıf ara sınav (vize) sorularına aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. Bu sınavda; “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Lojistik İlkeleri, Lojistikte Teknoloji Kullanımı ve Depo ve Envanter Yönetimi” derslerinden toplam 120 adet soru sorulmuştur.

4280 – Medya ve İletişim Vize Sınavı Soruları (2012) Google

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Medya ve İletişim bölümü 2012 yılı 2. sınıf ara sınav (vize) sorularına aşağıdaki bölümden ulaşabilirsiniz. Bu sınavda; “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Radyo-Televizyonda Program Yapımı, Basın Fotoğrafçılığı ve Medyada Çalışma Hayatı” derslerinden toplam 120 adet soru sorulmuştur.