Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Anne ve Çocuk Gelişimi

Aile Ekonomisi, Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Sağlığı, Aile Yapısı ve İlişkileri, Anne-Baba Eğitimi, Anne-Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi, Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi, Çocukta Dil ve Kavram Gelişimi, Çocukta Hareket, Oyun Gelişimi ve Öğretimi, Çocukta Ruh Sağlığı, Uyum Bozuklukları, Çocukta Yaratıcılık ve Drama, Davranış ve Öğrenme Sorunları Olan Çocukların Eğitimi, Ev Yönetimi, Toplumsal Yaşamda Kadın Dersleri

Bir Kurum Olarak Aile Google

Aileyi bir kurum olarak ele aldığımızda, ailenin toplumsal yapı içinde biçimlenmesi öne geçmektedir. Aile; içinde yapılandığı toplumsal yapıya, kültüre ve içinde yaşanılan tarihsel zamana göre biçim değiştirmektedir. Ailenin oluşumun yasal dayanağı göz önüne alındığında bir başka toplumsal kurum olan evlilik kurumu ve okul gündeme gelmektedir. Aşağıda ailenin bir kurum olarak yapılanması ve diğer kurumlarla ilişkisine […]

Bir Sistem Olarak Aile Google

Sistem, basitçe bir amacı yerine getirmek üzere çeşitli öğe ve süreçlerden oluşan, amacı doğrultusunda belli girdileri, sahip olduğu süreçler aracığıyla işleyen, böylece edindiği amaca uygun çıktılar üreten, çevresini etkileyen ve çevresinden etkilenen bir yapıdır. Sistem, kendisini oluşturan parçaların toplamından daha fazlasını ifade eder ve alt süreçlerden oluşur. Dinamik yapısı, amacının öngördüğü çıktıyı üretmesi noktasında sistemi, […]

Cinsel Eğitim Programı Geliştirme Süreci Google

Cinsel gelişim, bebeklikten başlayarak devam eden bir süreç içermekte ve cinsel eğitim de bu süreç içerisinde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, anne babaların ve öğretmenlerin çocuklara ve ergenlere verecekleri cinsel eğitim, bir seminer veya bir konferans gibi kısa süreli, bir defalık eğitim etkinliğini içermemektedir. Tersine çocuğun cinsel gelişimine paralel bu gelişimin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için yapılan etkinlikleri, […]

Cinsel Eğitimde Dikkat Edilecek İlkeler Google

Anne-babalar, öğretmenler ve tüm yetişkinlerin bebeklikten itibaren bireylere cinsel eğitim verirken dikkat etmek durumunda oldukları temel ilkeler vardır. Bu temel ilkeler çerçevesinde cinsel eğitimin verilmesi bireyin cinsel gelişiminin da ha sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine yol açacaktır. Aşağıda bu temel ilkeler genel olarak betimlenmektedir: Anne-babalar ve öğretmenler; – cinsel gelişimin doğal bir süreç olduğunu, cinsel eğitim […]

Cinsel Eğitimin Gerekliliği Google

İnsanlar cinsel yönden de yaşam boyunca gelişmektedir. Cinsel gelişim; büyüme, olgunlaşma ve öğrenme süreçleri ile ortaya çıkmakta ve bu gelişimin fiziksel yönleri kadar bilişsel ve psikososyal yönleri de bulunmaktadır. Dolayısıyla, bireyin cinsel gelişimi sadece bireyin sahip olduğu cinsiyete özgü üreme organlarının ve fiziksel özelliklerin ortaya çıkması olarak düşünülmemeli ve diğer yönleri de dikkate alınmalıdır. Bu […]

Cinsel Gelişimin Doğası Google

İnsan, yaşamının başlangıcından sonuna kadar çeşitli yönlerden değişmekte ve gelişmektedir. Aşağıda cinsel gelişimin ne olduğu, belirleyicileri ile cinsel gelişimi açıklayan görüşler kısaca açıklanmaktadır. Cinsel Gelişim ve Belirleyicileri İnsanlar, cinsel yönden gelişirler. Cinsel gelişim ve bu gelişim çerçevesinde oluşan cinsiyet farklılıkları, biyolojik ve çevresel faktörlerin sonucunda ortaya çıkar. Cinsel gelişim, kendileri de iki farklı kategorinin veya […]

Çocuğun Sosyalleşmesine Etki Eden Ailesel Faktörler Google

Çocuğun sosyalleşmesine etki eden ailesel faktörler çok çeşitlidir. Bu faktörler aşağıda üç alt başlık altında irdelenecektir. Anne Babaların Çocuklarına Karşı Tutumları Aile, okulöncesi dönemde çocuğun birincil sosyal çevresi olarak onun sosyalizasyonundan sorumlu ilk kurum olma özelliğini taşır. Aile sistemi içerisinde anne babaların çocuklara olan tutumları onların ilk sosyalizasyonlarının, kişilik gelişimlerinin ve benlik tasarımlarının şekillenmesinde önemli […]

Çocuk Hakları Google

Genel olarak insan hakları mücadelesi ve bu alanda uygulanmaya çalışılan insan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin maddeleri, bazı insanların özürlülük gibi özel durumları ya da kadın, çocuk olma gibi özellikleri nedeniyle yeterli olamamıştır. Kişisel ve siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel hakların yanı sıra dayanışma hakları başlığı altında da incelenebilen bu haklardan bazıları aşağıdadır. — Özürlülük nedeniyle; “Zihinsel […]

Çocuk İstismarı ve İhmali Google

Çocuk istismarı ve ihmali ana ve babaların veya çocuktan sorumlu kişilerin giriştiği veya girişmeyi ihmal ettiği eylemler sonucunda, çocukların bazı kaza dışı hasarlar almalarıdır. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) raporunda çocuk istismarı şu şekilde yer almaktadır: Çocuk istismarı çocuğa yakın kişilerin yasaklanmış ve önlenebilir bir hareke tinden ya da hareketsizliğinden (harekete geçmemesinden) kaynaklanan zarardır. […]

Çocuklar İçin Evde Bakım Google

Anne babanın çocuk sahibi olmayı istemeleri ile çocuk bakımının sorunları ortaya çıkar. Çiftler, çocuk sahibi olmadan evvel bu konuyu düşünmüş olsalar bile, çözüm önerileri, bebek aileye katıldıktan sonra değişebilir. Anne-baba olmak ile birlikte, eşlerin bilmesi gerekenler şunlardır: – Geleneksel aile içinde, genç anne baba üzerinde büyükler rol oynar ve onları yalnız bırakmaz. – Çekirdek ailede, […]