Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Anne ve Çocuk Gelişimi

Aile Ekonomisi, Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Sağlığı, Aile Yapısı ve İlişkileri, Anne-Baba Eğitimi, Anne-Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi, Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi, Çocukta Dil ve Kavram Gelişimi, Çocukta Hareket, Oyun Gelişimi ve Öğretimi, Çocukta Ruh Sağlığı, Uyum Bozuklukları, Çocukta Yaratıcılık ve Drama, Davranış ve Öğrenme Sorunları Olan Çocukların Eğitimi, Ev Yönetimi, Toplumsal Yaşamda Kadın Dersleri

Anne ve Çocuk İçin Sağlık Hizmeti Veren Kuruluşlar Google

Çocuklar, toplumun sağlık gereksinimi en fazla olan kesimidir. Çocuklara iyi bir sağlık hizmeti verilmesi ile gelecek kuşağın erişkinlerinin daha sağlıklı olması sağlanabilir. Çocuğun sağlığı annesinin sağlığıyla çok ilişkili olduğu için yalnızca ana çocuk sağlığı konusuyla uğraşan sağlık birimlerinin kurulması uygun görülmüştür. Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri AÇS-AP adı verilen bu kuruluşlar: – Bölgedeki tüm […]

Anne-Babalar ile Konsültasyon Google

Anne babalar çocuklarını yetiştirme sürecinde birçok problemle karşılaşmakta ve bunlarla nasıl başa çıkacaklarını bilememekte, çaresizlik ve hayal kırıklıkları yaşayabilmektedirler. Anne babalara belirli problemlerle başa çıkmalarında verilen yardımlar konsültasyon hizmetleri olarak isimlendirilmektedir. Konsültasyon; belirli bir problem veya konu üzerinde iki veya daha fazla kişinin tartışması ve çözüm için plan yapmasıdır. Konsültasyonun doğası hem potansiyel problemleri önleyici, […]

Anne-Babalara Rehberlik Google

Anne-babalar, çocuklarının sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlamak ve onların çeşitli sorunlarına çözümler bulabilmek için çocuklarına yardım etmek durumundadırlar. Bu yardımları kendi mevcut bilgi ve becerileriyle yapamadıkları durumlarda anne babalara yönelik rehberlik hizmetlerinin düzenlenmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede, anne babaların rehberliğe neden gereksinim duydukları ve bu rehberliğin ne olduğu aşağıda açıklanmaktadır. Anne-Babaların Rehberlik Gereksinimi Çocukların […]

Anne-Babalara Rehberlik Hizmetlerinde Öğretmenin Rolü Google

Bireylerin gelişiminde ve gerçekleşmesinde çevrenin önemli bir rolü vardır. Bu çevre içerisinde aile ve okul önemli bir yer tutmaktadır. Aile ve okulda bireylerin tüm yönleriyle gelişimlerini sağlamalarına yardımcı olan en önemli kişiler ise an ne babalar ve öğretmenlerdir. Dolayısıyla, öğretmenler, çocukların gelişiminde anne babalar kadar önemli sorumluluklara sahip bulunmaktadırlar. Çağdaş eğitim süreci açısından bakıldığında, okulun […]

Bağımlıların Evde Bakımı Google

Aile bireyleri arasında yaşam standardını düşüren, aile ve toplum ile olan ilişkileri bozan bir durum bağımlılıktır. Alkol, sigara, uyuşturucu ilaç veya maddelerin birey tarafından, gerilimini azaltmak, toplumdaki yerini göstermek, kendini gruba kabul ettirmek, sıkıntılardan kurtulmak gibi, kendine göre birçok nedenle başladığı kötü bir alışkanlıktır. Bağımlı: Bağımlılığa neden olan maddelere istek ve ihtiyaç duyan, şartları ne […]

Bazı Uyum ve Davranış Problemleri Google

Uyum, bireyin kendi istekleri ile içinde yaşadığı toplumun beklentileri arasında dengeli bir ilişki kurması ve bunu sürdürmesi olarak tanımlanabilir. 3-12 yaş grubundaki çocuklar, her gelişim döneminde bazı zorlanmalar yaşamaktadır. Bu zorlanmalı duruma başta aile çevresi olmak üzere okul ve diğer çevrenin de olumsuz etkileri eklenince çocukta bazı duygusal ve davranış düzeyinde problemler ortaya çıkabilir. Okul […]

Besin Öğelerinin Vücut Çalışmasındaki Etkileri Google

İnsanın vücut çalışması, büyüme ve sağlıklı, üretken olarak uzun süre yaşaması için 40’ı aşkın besin öğesine gereksinimi vardır. Bu besin öğeleri, vücut çalışmasındaki etkinlikleri ve kimyasal yapılarına göre 6 kümede toplanır: Bunlar karbonhidratlar, yağlar, proteinler, mineraller (madenler) vitaminler ve sudur. Vücudun temel yapısı; su, protein, yağ, karbonhidrat ve minerallerden (madenlerden) oluşmuştur. Bunlara ek olarak vücutta […]

Beslenme İle İlgili Temel Kavramlar Google

Bu bölümde beslenme ve sağlık alanında yapılan bilimsel çalışmaların ışığında beslenme ile ilgili temel tanım ve kavramlar ile sağlıklı beslenmenin genel kuralları açıklanmaktadır. Beslenme alanında yapılan çalışmalar, yirminci yüzyılda hızla gelişmeye başlamış, besin analizleri ve besin teknolojisindeki gelişmeler ile beslenme ve beslenme sağlık ilişkisi açığa kavuşmuştur. Beslenme, insanın temel gereksinimlerinin başında gelir. Yaşamın her döneminde, […]

Beslenme Yetersizliğine Bağlı Hastalıkların Çocuğun Büyüme ve Gelişmesine Etkileri Google

Beslenme yetersizliğine bağlı hastalıklardan söz edilmeden önce büyüme ve gelişimin ne olduğunun tekrar edilmesinde yarar görülmektedir. Büyüme Büyüme; çocuğun oluşumundan başlayarak gençlik döneminin sonuna kadar devam eden bir süreçtir. Büyüme; genetik ve çevresel (beslenme, enfeksiyon, gebelikte annenin kötü beslenmesi, gebelikte sigara içme, ekonomik vb.) etmenlerden etkilenebilir. Bu nedenle çocuğun büyümesinin izlenmesi büyük önem taşır. Büyümenin […]

Beslenme Yetersizliğine Bağlı Hastalıkların Nedenleri Google

Yeterli ve dengeli beslenme; vücudun büyümesi, gelişmesi, yaşamın sürdürülebilmesi ve sağlığın korunması için gerekli olan besin öğelerinin yeterli miktarlarda alınması ve vücutta uygun şekilde kullanılmasıdır. Besin öğeleri eğer vücudun ihtiyacı düzeyinde alınamaz ise, yeterli enerji oluşamadığı ve vücut dokuları yapılamadığı için yetersiz beslenme durumu görülebilir. İnsan gereğinden çok yerse, bu besin öğelerini gereğinden çok alır. […]