Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Anne ve Çocuk Gelişimi

Aile Ekonomisi, Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Sağlığı, Aile Yapısı ve İlişkileri, Anne-Baba Eğitimi, Anne-Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi, Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi, Çocukta Dil ve Kavram Gelişimi, Çocukta Hareket, Oyun Gelişimi ve Öğretimi, Çocukta Ruh Sağlığı, Uyum Bozuklukları, Çocukta Yaratıcılık ve Drama, Davranış ve Öğrenme Sorunları Olan Çocukların Eğitimi, Ev Yönetimi, Toplumsal Yaşamda Kadın Dersleri

07. Ev Araçlarının Kullanımındaki İlkeler ve Enerji Tasarrufu Google

Ev işlerinin yapımında kullanılan araçlardan verimli bir şekilde yararlanabilmek için, kullanımındaki ilkeleri bilmek ve uygulamak gereklidir. Böyle davranmak, işlerin kalitesini artırarak ailenin yaşam standardını yükseltir. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Yiyecekleri soğutarak ve dondurarak saklama araçlarının kullanımındaki ilkeler nelerdir? Bu araçlarda enerji tasarrufu nasıl sağlanır? – Yiyecekleri pişirme araçlarını nasıl kullanmak gerekir? Enerji tasarrufu […]

07. Gebe ve Emziren Kadın Beslenmesi Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – gebe kalmadan önce beslenme açısından dikkat edilmesi gerekenleri belirtebilecek, – gebe kadının ne kadar ağırlık kazanması gerektiğini bilecek, – gebe kadının ağırlığını etkileyen faktörlerin neler olduğunu değerlendirebilecek, – gebe kadının enerji ve besin öğeleri gereksiniminin ne kadar arttığını belirtebilecek, – yeterli ve dengeli beslenmede gebe kadının hangi besinlerden ne […]

08. Beslenme Eğitimi Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – beslenme eğitimine ilişkin temel kavramları tanıyabilecek, – toplumda yeterli ve dengeli besin tüketimi alışkanlıklarının geliştirilmesinin önemini kavrayabilecek, – yanlış ve olumsuz beslenme alışkanlıklarının azaltılması konusunda yapılması gerekenleri bilecek, – besin kaynaklarını beslenme ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanabilecek, – besin kaynaklarını ekonomik şekilde kullanabilecek, – beslenme ilkelerine uygun beslenmeyi, […]

08. Giyim ve Ev Eşyalarının Yapısını Oluşturan Lifler Google

Giyimlerimizin ve ev eşyalarımızın büyük bir kısmı liflerin oluşturduğu kumaşlardan yapılmaktadır. Kumaşlardan yapılmış ulan bu eşyalardan en iyi şekilde yararlanabilmek, temizlik ve bakımlarını doğru yapabilmek için liflerin yapısını ve özelliklerini bilmek gerekir. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Lif nedir? Lifler nasıl gruplandırılır? – Doğal liflerin yapısı nasıldır? Özellikleri nelerdir? – Yapay liflerin yapısı misildir? […]

08. Travmatik Yaşantılar ve Çocuk Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – travmatik yaşantının özelliklerini sıralayabilecek-, – travmatik yaşantı geçiren öğrencilerin özelliklerini tanımlayabilecek, – travmatik yaşantıların normal psikolojik etkileri hakkında bir anlayış kazanabilecek, – çocukların tepkilerinin normale dönmesini sağlamada nasıl uygun bir ortam oluşturulabileceğini öğrenebilecek, – travmatik yaşantılara sahip öğrenciler için uygun bir okul ortamının özelliklerini belirleyebilecek, – travmatik yaşantı geçiren […]

09. Anne-Babalara Yönelik Rehberlik Hizmetleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – anne-babaların rehberlik gereksinimini kavrayabilecek, – anne-babalara yönelik rehberlik kavramını açıklayabilecek, – anne-babalara ne gibi rehberlik hizmetleri verilebileceğini anlayabilecek, – anne-babalara yönelik rehberlikte öğretmenin rolünü kavrayabilecek, – anne-babalara yönelik eğitim çalışmalarını açıklayabilecek, – anne-babalarla yapılacak konsültasyon çalışmalarını açıklayabilecek, – aile danışmasının ne olduğunu açıklayabilecek, – anne-babalara hangi durumlarda ne gibi […]

09. Çocuklarda Beslenme Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – süt çocuğunun gereksinimi olan besinleri bilecek, – süt çocuğunun sindirim sistemi özelliklerini bilecek, – süt çocuğunun beslenme şekilleri ile ilgili bilgi sahibi olabilecek – anne sütünün ve hayvansal sütlerin özelliklerini öğrenebilecek, – tamamlayıcı besinlerin özelliklerini ve çeşitlerini bilecek, – oyun çocuklarının beslenme alışkanlıklarını düzenleyebilecek, – ergenin beslenme özelliklerini bilecek, […]

09. Temizlikte Kullanılan Malzemeler ve Özellikleri Google

Temizlik maddelerinin özelliklerinin bilinmesi: temizlenecek eşyalara ve temizlik yapan insana zarar vermeden ve temizlik maddelerini israf etmeden kullanma olanağı sağlar. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra: – Temizlik neden önemlidir? – Temizlikte kullanılan önemli temizlik maddeleri hangileridir? – Suyun sertliği ve sıcaklığı ne demektir? – Sabunun bileşiminde hangi maddeler vardır? – Kalıp sabunlarda bulunması gereken özellikleri […]

10. Beslenme Yetersizliğine Bağlı Hastalıklar Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – beslenme yetersizliğine bağlı olarak ortaya çıkabilecek hastalıkları bilecek, – beslenme yetersizliğinin büyüme ve gelişmeye olan etkilerini bilecek, – büyüme grafikleri hazırlayabilecek, – beslenme yetersizliğine bağlı hastalıkların nedenlerini açıklayabilecek, – protein ve enerji yetersizliğinin nedenlerini açıklayabilecek, – protein ve enerji yetersizliğine bağlı olarak ortaya çıkabilecek hastalıkların önlenmesi için çözümler üretebileceksiniz. […]

10. Ev ve Giyim Eşyalarının Temizliği Google

Ev ve giyim eşyalarının temizliğimle en önemli faktörlerden biri de uygun temizlik maddelerinin seçimidir. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Ev ve giyim eşyalarını temizlemenin insan sağlığı bakımından önemi nedir? – Eşyaların temizliğinde kullanılan yöntemler nelerdir? – Temizlikte hangi uygulamalar ev ve giyim eşyalarına zarar verir? – Temizlikle ilgili bilgi kaynakları nelerdir? – Tekstil ürünü […]