Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Anne ve Çocuk Gelişimi

Aile Ekonomisi, Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Sağlığı, Aile Yapısı ve İlişkileri, Anne-Baba Eğitimi, Anne-Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi, Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi, Çocukta Dil ve Kavram Gelişimi, Çocukta Hareket, Oyun Gelişimi ve Öğretimi, Çocukta Ruh Sağlığı, Uyum Bozuklukları, Çocukta Yaratıcılık ve Drama, Davranış ve Öğrenme Sorunları Olan Çocukların Eğitimi, Ev Yönetimi, Toplumsal Yaşamda Kadın Dersleri

Süt ve Türevleri Google

İnsan ve memeli hayvanlar yavrularını beslemek için süt salgılar. En çok kullanılan süt inek sütüdür. Ancak çeşitli toplumlar koyun, keçi, manda, deve gibi hayvanların sütlerinden de yararlanmaktadır. Hangi besinler süt grubu içine girer? Süt, yoğurt, peynir, çökelek, süt tozu ve bunlardan yapılan tatlılar süt grubu içine girer. Süt grubu hangi besin öğelerini içerir? Süt grubunun […]

Tahıllar Google

Çayır, bitki ailesine ait bir grubun tohumlarıdır. İnsan ve hayvan besini olarak yetiştirilmektedir ve günlük beslenmemizde önemi büyüktür. Hangi besinler tahıllar grubu içine girer? Buğday, çavdar, yulaf, mısır, pirinç ve bunlardan yapılan un, ekmek, bulgular, makarna, şehriye, nişasta, pasta, bisküvi, börek, çörek, çorba, pilav vb. bu gruba girer. Tahıllar hangi besin öğelerinden zengindir? Tahılların besin […]

Tarihsel Süreç İçinde Ailenin Evrimi Google

Ailenin tarihsel süreçte ortaya çıkışına ilişkin kesin bir kanıt bulunamamasına karşın yaklaşık en az 100 000 yıl önce bir yapı olarak var olmaya başladığı düşünülmektedir. Toplumsal sistemlerin mikro modelleri olan aileler birer sosyal yapı olarak toplumların tarihsel süreçleri içerisinde geçirdikleri dönüşümlerden etkilenmişlerdir. Bu anlamda aile gerek bir toplumsal kurum olarak, gerekse bir sosyal yapı olarak […]

Temizliğin Tanımı ve Önemi Google

Yedinci ünitede de tekrarlandığı gibi kir, çeşitli atıkların (toz, is, yağ, ter vb.) eşyalar üzerinde oluşturduğu bir tabakadır. Bu tabaka, başta insan sağlığı olmak üzere, eşyalara da zarar verir. Bu nedenle, kir tabakasının bulunduğu yüzeyden uzaklaştırılması gerekir. Temizlik; çeşitli temizlik maddelerini ve temizlik araçlarını kullanarak uygun yöntemlerle, kirleri bulundukları yerlerden uzaklaştırmak amacı ile yapılan faaliyetlerdir. […]

Temizlik ve Ütüleme Araçlarının Yerleştirilmesi Google

Evde, ev tekstil ürünlerinin, giyim eşyalarının ve evdeki yüzeylerin temizlik ve bakımında kullanılan araç ve gereçlerin yerleştirileceği, depolanacağı ve belirtilen faaliyetlerin yerine getirileceği bir bölümün bulunması, en iyisidir. Modem mimaride, ayrıca bir araç odasına yer verilmekte ve bu bölümde çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, kirli çamaşır dolabı veya sepeti, ütü masası, çamaşırları ayırma ve leke […]

Temizlikte Kullanılan Temel Malzemeler ve Özellikleri Google

Günümüzde, piyasada, cins, kalite, fiyat ve etki gücü bakımından birbirinden farklı birçok temizlik malzemesi bulmak mümkündür ve her geçen gün de, fiyatı, ambalajı, bileşimi iyileştirilerek kullanıcılara (tüketicilere) sunulmaktadır. Burada, başta su olmak üzere, temel temizlik malzemelerinin yapısı, özellikleri ve kullanılması ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Su ve Özellikleri Su, temizlikte kullanılan en önemli maddedir. Suyun, […]

Toplumu Tanıma Google

Eğitim verirken, yapılacak en önemli iş toplumu tanımaktır. Toplumu tanıyarak, bireylerin sorunları ve bu sorunların nasıl çözüleceği daha kolay anlaşılır. Toplumu tanımak neden önemlidir? Yaşadığımız toplum birbirini tamamlayan, sürekli birbiriyle ilişkisi olan bölümlerden oluşmuştur. O toplumun bir bölümünde, eğitim sonucunda bir değişiklik oluşmuşsa, er ya da geç toplumun diğer bölümleri de etkilenir. Örneğin; ülkemizde bazı […]

Travma Geçiren Çocuklar ve Öğretmenleri Google

Öğretmen olarak zaman zaman travmatik yaşantı geçiren çocuklarla çalışmak durumunda kalabilirsiniz. Bu çocukların yaşadıkları kolaylıkla gözlenebilir olduğu gibi, gözleyerek fark edilebilir nitelikte olmayabilir. Okulöncesi dönem öğretmenlerinin bu konuya özel bir önem göstermeleri gerekir. Örneğin; bir öğrencinizin ailesi size çocuğun bir trafik kazası geçirdiğini veya bir yakının ölümüne şahit olduğunu ve bu durumun da çocuğu etkilediğini […]

Travma Sonrası Öğretmenlerin Rolleri Google

Çocukların günlük yaşamlarının büyük bir çoğunluğunu geçirdikleri okullar, kreş ve anaokulları onların zihinsel ve sosyal becerilerinin gelişiminde önemli rol oynayan ortamlardır. Okullar aynı zamanda, ana babaların, çocuklarının gelişimi hakkında bilgi ve destek aldıkları en önemli birimlerdir. Okulda bulunan yönetici, öğretmen, hizmetli, servis şoförleri gibi tüm çalışanların çocuğun gelişimi üzerinde etkileri olabilir. Bu kişiler arasında, travmatik […]

Travma Sonrası Stres Tepkileri Google

Travmatik olaylar sonrasında travma tepkilerinin ortaya çıkması normal kabul edilmelidir. Travma sonrası tepkilerin en sık rastlananları aşağıda ele alınmıştır. Kişilerin yaşantılarıyla doğrudan bağlantılı olan travma sonrası stres tepkileri altı ana grupta ele alınabilir: İstenmeden Akla Gelen Düşünce ya da Görüntüler Bu düşünce ya da görüntüler, çocuğun hatırlamayı isteyip istememesinden bağımsız olarak, travmatik olay sırasında olup […]