Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Anne ve Çocuk Gelişimi

Aile Ekonomisi, Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Sağlığı, Aile Yapısı ve İlişkileri, Anne-Baba Eğitimi, Anne-Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi, Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi, Çocukta Dil ve Kavram Gelişimi, Çocukta Hareket, Oyun Gelişimi ve Öğretimi, Çocukta Ruh Sağlığı, Uyum Bozuklukları, Çocukta Yaratıcılık ve Drama, Davranış ve Öğrenme Sorunları Olan Çocukların Eğitimi, Ev Yönetimi, Toplumsal Yaşamda Kadın Dersleri

Problemi Olan Çocukların Öğretmenlerine Öneriler Google

Bu ünite kapsamında öğretmenlere yönelik olarak her davranış problemleri ile ilgili öneriler her davranış probleminin sonunda verilmiştir. Önerilerin bir kısmı tüm davranış problemleri için geçerlidir. Bu önerilere bazı başka öneriler de eklenerek tüm davranış problemleri ile ilgili genel öneriler özet halinde aşağıda sunulmuştur. – Hangi öğretim kademesinde çalışıyor olursa olsunlar, tüm öğretmenlerin davranış problemlerinin nedenleri, […]

Riskli Gebelikler Google

Riskli gebelikler; adolesan gebelikleri, ileri yaş gebelikleri, çoğul gebelikler, Rh hastalığı, gebelikte anemi, preterm eylem, prematür membran rüptürü, hiperemesis gravidarum, interauterin gelişme geriliği ve polihidramnios-oligohidramnios başlıklarında toplanabilir. Adolesan Gebelikleri Adolesan (gelişme ve büyüme evresi) gebeliklerden genellikle 18 yaş altındaki gebelikler kastedilir. Bu yaş grubunda erken doğumlar, preeklampsi ve eklampsi gibi hipertansif gebelik hastalıkları, abortuslar (düşükler), […]

Sağlık Dengesini Oluşturan Öğeler Google

Fiziksel, toplumsal ve ruhsal boyutu olan sağlık; insan, hastalık etkenleri ve çevre­si arasındaki dengenin bozulmamasıyla varlığını sürdürür. Günümüzde, sağlığın bozulup, hastalıkların oluşması için bir etkenin varlığı­nın artık yetmediği anlaşılmıştır. Hastalıkların oluşması için kişi, etken ve çevre­ye ilişkin birçok öğenin birlikte ve yan yana bulunmasının gerekliliği vardır. Bu etkenler: – Hastalık etkeni (ajan) – Kişi (Host) […]

Sağlık Kavramı Google

Canlılar dünyasında -varoluşlarından günümüze- hiç değişmeden aynen süren te­mel içgüdülerin önde gelenleri, sağlığını korumak ve soyunu sürdürmek. Bu dav­ranışlar, o günden bugüne, hayvanlarda hep içgüdü olarak kaldı. İnsanın hayvan­lardan ayıran, yücelten beyni vardı. Böylelikle içgüdüleri süreç içinde istemli, bi­linçli ve toplumsal davranışlar biçimine dönüştü. Bir dönem, her türlü iyilik ve kötülük durumunu yaratan, doğaüstü güçler […]

Sağlıklı İletişimin İlkeleri Google

İletişimlerin etkili olması için uyulması gereken bazı ilkeler vardır. Bu ilkeler insan ilişkilerinde tarafların kendilerini iyi hissettikleri koşullara bakarak oluşturulmuştur. İnsanlara ne tür ilişkiler kurmak istedikleri sorulduğunda çoğu bu ilkelere göre davranılan ilişkileri tanımlar. Bu ilkelerden bazıları, bireysel ayrılıkların varlığını kabul etme, insanın değerli ve önemli olduğunu kabul etme, insana saygı duyma, herkesin kendisi ile […]

Sebze ve Meyveler Google

Bitkilerin olgunlaşmış çekirdekleri ve çekirdeğe yakın kısımlarına meyve, çiçek, yaprak ve gövdelerine sebze denmektedir. Hangi besinler sebze ve meyve grubuna girer? Yumrular (patates, yerelması), soğanlar (pırasa, soğan), yapraklar (lahana, ıspanak, kıvırcık, semizotu, pazı), çiçekler (enginar, karnabahar, bamya), meyveler (domates, patlıcan, kabak), meyve ve tohumları bir arada (taze fasulye, bakla) olan besinler, bu gruba girer. Sebze […]

Sigortanın Tarihsel Gelişimi Google

Dünyada ve Türkiye’de sigortanın tarihsel gelişimi nasıldır? Modern ve teknik anlamdaki sigorta tesis edilinceye kadar (yani 17 ve 18. yüzyıla kadar), sigortaya duyulan ihtiyaç, çeşitli müessese ve usullere başvurularak giderilmeye çalışılmıştır. Zamanımızdan 3000 yıl önce, Mezopotamya’da, Babil’de haydut ve eşkıyanın verecekleri zararların, aynı tehlikeye maruz kervan sahipleri arasında paylaştırılması öngörülmüştür. Roma’da ise, lejyonerlerin garnizon değiştirmelerinden […]

Sınıfında Engelli Bir Öğrenci Bulunan Okul Öncesi Öğretmenleri Neler Yapabilirler? Google

– Sınıfınızda engelli bir çocuk varsa çocuğun engeli ve derecesiyle ilgili olarak ailenin özel eğitim desteği aldığı kurumdan bilgi isteyiniz. Eğer aile herhangi bir destek almıyorsa nedenlerini öğreniniz ve ailenin ilinizdeki Rehberlik ve Araştırma Merkeziyle bağlantı kurarak özel eğitim desteği alabileceği kurumlarla iletişime geçmesini isteyiniz. – Çocuğun engel türüne göre gelişimiyle ilgili beklentilerinizin ne olması […]

Süt Çocuğunun Beslenme Şekilleri Google

Süt çocuğunun beslenme başlığında; anne sütünün özellikleri, anne sütünün bileşimi, süt çocuğunu diğer sütlerle besleme, hayvan sütlerinin çocuğa uygun hazırlanması, tamamlayıcı besinler alt başlıklarının açılımına yer verilmiştir. Anne Sütü ile Beslenme Anne sütünün özellikleri hakkında neler söylenebilir? Anne sütü hakkında şunlar söylenebilir: – Anne sütü yeni doğan bebek için en ideal besindir. – Anne sütü […]

Süt Çocuğunun Beslenmesi Google

Süt çocuğunun (0-1 yaş) beslenmesi başlığında; süt çocuğunda yeterli ve dengeli beslenmenin önemi, süt çocuğunda beslenmenin temel ilkeleri, süt çocuğunun enerji ve besin öğeleri gereksinimi, süt çocuğunun sindirim özelliklerine yer verilmiştir. Süt Çocuğunda Yeterli ve Dengeli Beslenmenin Önemi Yaşamın ilk birkaç yılı, sağlığın temellerinin atıldığı son derece önemli bir dönemdir. Bu kritik dönemde çocukların yaşaması, […]