Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Anne ve Çocuk Gelişimi

Aile Ekonomisi, Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Sağlığı, Aile Yapısı ve İlişkileri, Anne-Baba Eğitimi, Anne-Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi, Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi, Çocukta Dil ve Kavram Gelişimi, Çocukta Hareket, Oyun Gelişimi ve Öğretimi, Çocukta Ruh Sağlığı, Uyum Bozuklukları, Çocukta Yaratıcılık ve Drama, Davranış ve Öğrenme Sorunları Olan Çocukların Eğitimi, Ev Yönetimi, Toplumsal Yaşamda Kadın Dersleri

04. Aile İçi Demokrasi, Çocuk Hakları, Çocuk İstismarı ve İhmali Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – demokrasi, insan hakları ve çocuk haklarının ne olduğunu ve aralarındaki ilişkiyi açıklayabilecek, – çocuk haklarının hukuk sistemimizde nasıl yer aldığını öğrenecek, – aile içinde demokrasinin nasıl sağlanabileceğini ortaya koyabilecek, – çocuk istismarı ile ihmalinin ne olduğunu, nedenlerini, ortaya çıkış şekillerini ve sonuçlarını açıklayabilecek, – ana-babalara ve öğretmenlere düşen görevleri […]

04. Çocuklarda Sık Görülen Kazalar ve İlkyardım Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – çocuklarda sık görülen kazaların neler olduğunu bilecek, – kazalarda ilkyardımın önemini kavrayabilecek, – her bir kazada alınması gereken önlemlerin farklı olabileceğini düşünebilecek, – kazalar ile istismarı birbirinden ayırabilecek, – kaza sonrası yanlış olabilecek tedavi yöntemlerini bilecek, – doktor önerisi dışındaki tedavi yöntemlerine ilgi göstermeyecek, – kaza olmadan önce önlem […]

04. Konut Seçimi, Döşenmesi ve Dekorasyonunda Temel İlkeler Google

İyi dekore edilmiş (düzenlenmiş) bir ev ortamı aile bireylerine; rahat çalışma, dinlenme ve tüm ihtiyaçlarını karşılama olanağını sağlar. Düzenli bir ev; aile bireylerinin birlikle boşça vakit geçirmeleri için gerekli olduğu kadar, akraba, arkadaş ve komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesinde de etkili bir faktördür. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Konut seçiminde etkili faktörler nelerdir? – Ev taşıma […]

05. Ailede Cinsel Eğitim Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – cinsel gelişimle ilgili temel kavramları anlayabilecek, – cinsel gelişim sürecini açıklayabilecek, – cinsel eğitimin ne olduğunu anlayarak önemini kavrayabilecek, – cinsel eğitim verirken dikkat edilecek ilkeleri kavrayabilecek, – anne-babaları çocuklarına nasıl cinsel eğitim verecekleri konusunda bilgilendirebilecek ve buna yönelik ilgili eğitim programları düzenleyebileceksiniz. Çalışma Önerileri Üniteyi çalışmaya başlamadan önce: […]

05. Beslenme İle İlgili Temel Kavramlar Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – beslenme ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecek, – temel kavramlar arasındaki ilişkiyi belirleyebilecek – beslenme ile ilgili temel kavramların yaşantımızdaki uygulama alanlarına örnekler verebilecek, – yeterli, yetersiz ve dengesiz beslenme örnekleri arasında bağ kurabilecek, – yeterli ve dengeli beslenmenin önemini kavrayabilecek – beslenmenin büyüme ve gelişmeye etkisini sıralayabilecek, – besinlerin […]

05. Ev Araçları Satın Alma ve Yerleştirme Google

Günümüzde, piyasada, ev işlerinin yapımında kullanılan çok sayıda ve çeşitli modellerde araçlar satılmaktadır. Amaca uygun, en çok yararlanılabilecek aracı satın almak ve doğru kurar vermek için yeterli bilgiye sahip olmak gerekir. Evde işleri kolaylaştıran araçlardım yeterince yararlanabilmek için, devamlı kullanılanları masa ve tezgâh üzerinde kullanıma hazır halde bulundurmak, diğerlerini ise dolaplarda kolaylıkla görülebilecek ve alınabilecek […]

06. Bazı Uyum ve Davranış Problemi Olan Çocukların Anne-Babalarının Eğitimi Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra: – bazı davranış problemlerini belirtileriyle tanıyabilecek. – farklı davranış problemlerini birbiriyle karıştırmayacak, – çocukların veya öğrencilerin davranış problemlerini gözlemleyerek onlara daha eğitsel tepkide bulunabilecek. – anne babalarla işbirliği yaparak davranış problemi olan çocukların anne babalarının çocuğa daha eğitsel davranabilmelerinde onlara yardımcı olabileceksiniz. Çalışma Önerileri Bu üniteyi çalışmaya başlamadan önce: – […]

06. Besin Grupları Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – besin gruplarına ilişkin temel kavramları tanıyabilecek, – besin gruplarının bileşiminde bulunan besin öğelerini tanıyabilecek, – besin değeri açısından birbirinin yerine geçebilecek besinleri ayırtedebilecek, – değişik yaş gruplarının günlük besin gereksinimlerini kavrayabilecek, – günlük beslenmeler ile besin değerleri arasında karşılaştırma yapabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Süt ve Türevleri  Et ve Yerine […]

06. Ev Araçlarının Yapımında Kullanılan Malzemeler ve Güç Kaynakları Google

Günümüzde ev araçlarının yapımında çok çeşitli malzemeler kullanılmaktadır. Bilinçli bir tüketicinin bu malzemelerin özelliklerini bilerek, doğru aracı seçmesi, satın alması, kullanırken ve bakımını yaparken doğru yöntemi seçmesi önemlidir. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra: – Ev araçlarının yapımında kullanılan temel malzemelerin özellikleri nelerdir? Bu malzemelerin temizlik ve bakımı nasıl yapılır? – Ev araçlarının yapımında kullanılan yardımcı […]

07. Engelli Çocukların Aile Eğitimi Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıkları sonra; – engelli çocuk, özel eğitim, erken eğitim kavramları hakkında bilgi sahibi olabilecek, – okulöncesi dönemde engelli çocukların eğitiminde aile eğitiminin önemi hakkında fikir sahibi olabilecek, – engelli çocuğu olan ailelerin yaşadıkları duygusal tepkileri öğrenebilecek, – aile eğitiminde dikkat edilmesi gereken noktaları kavrayabilecek – kaynaştırma kavramını açıklayabilecek. – sınıfınızda engelli bir […]