Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Anne ve Çocuk Gelişimi

Aile Ekonomisi, Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Sağlığı, Aile Yapısı ve İlişkileri, Anne-Baba Eğitimi, Anne-Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi, Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi, Çocukta Dil ve Kavram Gelişimi, Çocukta Hareket, Oyun Gelişimi ve Öğretimi, Çocukta Ruh Sağlığı, Uyum Bozuklukları, Çocukta Yaratıcılık ve Drama, Davranış ve Öğrenme Sorunları Olan Çocukların Eğitimi, Ev Yönetimi, Toplumsal Yaşamda Kadın Dersleri

Kromozom Hastalıkları Google

İnsanda normal gelişme kromozomlarının sayısının ve yapısının normal olmamasına bağlıdır. Kromozomlarda sayı ve yapı bozuklukları, genetik dengeyi bozarak çeşitli hastalıklara yol açar. Çok ağır kromozom anormallikleri yaşamla bağdaşmazken, diğerleri de zekâ geriliği ve çeşitli organlarda yapısal bozukluklarla gider. Kromozomlardaki bozuklukların kesin nedeni bilinmemekle birlikte, ileri anne ve baba yaşının önem taşıdığı fark edilmiştir. Kromozom bozuklukları […]

Kumaşlarda Uygulanan Son İşlemler ve Kazandırılan Özellikler Google

Liflerden elde edilen iplikler kumaş haline getirilir, boylamadan önce veya boyandıktan sonra aprelenir. Genellikle apreleme, kumaşlara uygulanan son işlemdir. Apreleme dört amaç için yapılır; – Kumaşa uygulanacak beyazlatma, boyama ve baskı (desenlendirme) işlerini kolaylaştırmak, – Kumaşın ağırlığını arttırarak, güzel, dolgun ve dökümlü görünmesini sağlamak, – Kumaştaki dokuma kusurlarını kapatarak, düzgün görünmesini sağlamak, – Kumaşların bazı […]

Lohusalık Google

Doğumu izleyen ilk 6 haftalık dönem lohusalıktır. İlk 7 gün erken puerperium olarak, sonraki 5 hafta ise geç puerperium olarak adlandırılır. Normal lohusalıkta (puerperiumda) gebeliğe ait olan değişimler sırayla normale dönecektir. Ancak özellikle doğumdan hemen sonraki dönem önemlidir: kanama, ateş, nabız, tansiyon arteryel, uterus fundusunun (rahim tabanı) yeri ve kontrakte (kasılma) olup olmadığı, uterusun involüsyonu […]

Mutfak Araçlarının Yerleştirilmesi ve Mutfak Planlama Google

Mutfak, bir evin en önemli bölümlerinden biri olup, sahip olunan araçların büyük bir kısmının yerleştirildiği ve depolandığı yerdir. Günümüzde mutfak, yiyeceklerin hazırlandığı, yendiği, depolandığı, yiyecek hazırlamada kullanılan araçların temizlendiği ve depolandığı bölüm olarak, ailenin yaşamında önemli bir yer almakta ve büyük, kullanışlı olmasına özen gösterilmektedir. Kullanışlı Bir Mutfağın Özellikleri Kullanışlı bir mutfak yeterince geniş olmalıdır. […]

Öğretim Yöntem ve Teknikleri Google

Bireyin belirli bir konuda bilgilendirilmesidir. Bireyin bilgilendirilmesi demek, o kişinin verilen bilginin gerektirdiği davranış değişikliğini oluşturduğu anlamına gelmez. Bu anlamda bilgilerin kazanılması önemli değil, kazanılan bilgilerin kullanılması önemlidir. Öğretilen bilgiler kişilerce davranışa dönüştürülemezse gerekliliğini ve önemini kaybetmiş olur. Bireylerin öğrenmesi yaşam boyu sürdürülen bir oluşumdur. Toplumda yetersiz ve dengesiz beslenmenin nedenlerinden biri de genel olarak […]

Okul Çocuğunun Beslenmesi Google

Okul Çocuğunda Beslenmenin Önemi Okul çağı; 6- 14 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ, büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu, yaşam boyu sürebilecek davranışların büyük ölçüde oluştuğu bir dönemdir. En hızlı büyüme kızlarda 10-12, erkeklerde ise yaklaşık 11-14 yaşında başlar. Kızlarda vücut ağırlığı ve boy uzunluğunda artış menarştan (ilk adet kanaması) bir yıl öncedir. Vücut ağırlığındaki […]

Okul Öncesinde Beslenme Eğitimi Google

Toplumun geleceği, çocukların sağlıklı büyüyüp gelişmesine bağlıdır. Okul öncesi dönemlerde kazanılan doğru beslenme alışkanlığı ileriki yaşlarda sağlığın korunması ve kaliteli bir yaşam sürdürülebilmesi için önemlidir. Dünyadaki hızlı değişimler, bilim ve teknoloji alanındaki büyük ilerlemelere rağmen, gelişimlerinin en kritik olduğu döneminde çocukların önemli bir kısmının sağlıklı büyüme, gelişme, yeterli beslenme ve güven içinde yaşama ve eğitim […]

Okulöncesi Öğretmenlerinin Mesleki Rolü Google

Aile içi iletişimlerin niteliğinin artmasında okulöncesi dönem öğretmenlerinin sınıf içinde yapabilecekleri bazı dolaylı ya da doğrudan etkinlikler vardır. Doğrudan yapabileceklerinin başında sınıf içi etkileşimlerde etkili iletişimin ilkelerini ve becerilerini yansıtan örnek davranışlar gösterebilmeleri gelmektedir. Sözü edilen davranışlar aşağıda sıralanmıştır: – Çocuklardaki bireysel ayrılıkların farkında olmak ve hepsinden aynı davranışları beklememek, – Çocukları etkili biçimde anlamaya […]

Oyun Çocuğunun Beslenmesi Google

Oyun çocuğunun beslenmesi başlığında; oyun çocuğunda yeterli ve dengeli beslenmenin önemi, oyun çocuğunun enerji ve besin öğeleri gereksinimi, oyun çocuğu için günlük menü planlama, oyun çocuğunun beslenme alışkanlıkları, oyun çocuklarında beslenme sorunlarına yer verilmektedir. Oyun Çocuğunda Yeterli ve Dengeli Beslenmenin Önemi 1-5 yaş grubu çocukları kapsayan bu döneme oyun çocuğu dönemi denir. İlk yaştan itibaren […]

Problemi Olan Çocukların Anne Babalarına Öneriler Google

Bu ünitede ele alınan ve daha başka davranış bozukluğu olan çocukların anne babalarına yönelik olarak bazı öneriler aşağıda sunulmuştur: – Davranış bozukluğu olan çocukların anne babaları, öncelikle bu bozukluğun olduğunu kabul etmeli, uzmanlardan ve çocuğun öğretmenlerinden gizlemeye yönelmemelidirler. Gerçekten çocukta bazı davranış bozuklukları olduğu belirlenmişse, anne babalar çocuğa karşı soğukkanlı ve sakin davranmalıdırlar. Ancak, anne […]