Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Anne ve Çocuk Gelişimi

Aile Ekonomisi, Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Sağlığı, Aile Yapısı ve İlişkileri, Anne-Baba Eğitimi, Anne-Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi, Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi, Çocukta Dil ve Kavram Gelişimi, Çocukta Hareket, Oyun Gelişimi ve Öğretimi, Çocukta Ruh Sağlığı, Uyum Bozuklukları, Çocukta Yaratıcılık ve Drama, Davranış ve Öğrenme Sorunları Olan Çocukların Eğitimi, Ev Yönetimi, Toplumsal Yaşamda Kadın Dersleri

Kalıtsal Metabolik Hastalıklar Google

Ailesel geçiş gösteren çok geniş bir grup hastalıktır. Bu hastalıklarda bir biyokimyasal maddenin iyi yapılamamasına bağlı olarak vücuttaki bazı sistemlerde bozukluklar oluşur. Bu hastaların ailelerinde sıklıkla akraba evliliği ve ailede benzer şekilde ölmüş ya da sakat kalmış çocuk öyküsü vardır. Ülkemizde de akraba evliliği %25 gibi çok yüksek bir oranda olduğundan bu hastalıklara sık rastlanmaktadır. […]

Kazadan Ayırt Edilmesi Gereken Durumlar Google

Çocuk acil servislerine kaza sonucu yaralanmış görüntüsünde getirilen çocukların bir kısmının yaralanmalarının kaza ile değil, bir erişkin tarafından cezalandırma amacıyla ya da başka bir nedenle bilinçli olarak yapıldığı görülmektedir. “Çocuk istismarı“ olarak tanımlanan bu olayların kaza olmadığının fark edilmesi ve gerekli girişimlerin gerçekleştirilmesiyle çocuğun ileride yaşayabileceği istismar olaylarını önlemek mümkün olabilir. Çocuk istismarı üç ana […]

Kazalar Sonucunda Oluşabilecek Durumlar Google

Kazalar sonucunda oluşabilecek durumlar; düşme ve çarpmalar, yanıklar, zehirlenmeler, boğulma ve elektrik çarpması başlıkların altında ayrıntılı olarak incelenecektir. Düşme ve Çarpmalar Çocuklarda en sık rastlanan durumdur. Çoğunlukla ufak yaralanmalara neden olur, ama bazen ciddi sonuçları da olabilir. Küçük bebeklerde daha çok yataktan düşme, yürüyebilen çocuklarda koşarken düşme, daha büyük çocuklarda ise tırmandığı yerden ya da […]

Kazaların Sınıflandırılması Google

İnsanın iradesi dışında ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal yaralanmalara, can ve mal kaybına yol açan olaylara kaza adı verilir. Dünyada ölümlerin %5.2’si kazalar sonucu oluşur. Kazalar, Türkiye’deki ölüm nedenleri arasında dördüncü sırada yer almaktadır. Ölümle sonuçlanmayan kazalar da önemli sakatlıklara yol açabilir. Özellikle kafanın yaralandığı büyük kazalardan kurtulan ya da boğulmaktan kurtarılan çocuklarda yaşam boyu […]

Kişiler Arası İletişim Google

İletişimin en yalın tanımı, iki birim arasındaki bilgi, duygu, düşünce alışverişidir. Ancak burada söz edilen iletişim kişiler arasındaki iletişim olduğu için bu tanımı da vermek gerekir. Kişiler arası iletişim ise bir kişinin bir başkası ya da başkalarına niyetli ya da niyetsiz olarak sözel ya da sözel olmayan mesajlarını iletmesi ve onun ya da onların mesajlarını […]

Kişisel Bakım (Öz Bakım) Google

Bireyin, sağlığını koruması ve devam ettirmesi İçin yapmış olduğu işlemler, kişisel hakim (öz hakim) uygulamalarıdır. Ailenin kültürel yapısı, sosyal durumu, olanakları, sağlık ve hijyene yönelik bilgi düzeyleri kişisel bakımda etkili olur. Sağlıklı olan bireyler gereksinimlerini kendileri karşılarken, çocuk, hasta, yaşlı, engelli, bağımlı bireyler öz bakım becerilerini uygulamada başka bir kişinin yardımına ihtiyaç duyabilirler. Sağlam insan, […]

Konut Politikaları Google

İnsanın fizyolojik, sosyolojik, estetik ve ekonomik ihtiyaçlarının karşılandığı yapılar olarak tanımlanan konutlar (evler), ikamet edilebilen mekânlar olup, aynı zamanda, ailelerin içinde yaşadığı bir kültür ünitesidir de. Kendisine zarar verecek her türlü etkilerden korunmak, canlı varlıklarda bulunan içgüdüsel bir duygu ve davranış biçimidir. Korunmak için bir yuva yapmak da yine insan ve bazı hayvanların ortak özellikleridir. […]

Konut Seçiminde Etkili Faktörler Google

Aile için konut seçiminde etkili olan önemli faktörler; konutun fiziksel özellikleri, ailenin yaşam biçimi, çevre vb.dir. Konutun Fiziksel Özellikleri Konutun fiziksel özellikleri ile ilgili aşağıdaki noktalar önemlidir: – İçinde yaşayanları sıcaktan ve soğuktan en iyi şekilde koruması – Havalandırmanın kolay ve yeterli olması – Rutubet (nem) barındırmaması – Gün ışığını yeterli alması – Ailenin oturma, […]

Konutları Isıtma, Aydınlatma ve Havalandırmada Kullanılan Araçlar Google

Bugün, konutlarımızı ısıtmak için, merkezi kalorifer sistemi, kat kaloriferi veya katı, sıvı, gaz yakıtlarla ve elektrikle çalışan sobaları kullanmaktayız. İster kalorifer, isterse sobada, kullanılan yakıt türü ne olursa olsun, bulunduğumuz yerin iklimine, evimizin büyüklüğüne ve gelirimize göre, en ekonomik olanını seçip kullanmak durumundayız. Çünkü hemen hemen tüm enerji kaynakları pahalıdır. Evlerimizde, verimli çalışma ve göz […]

Konutun İnsan Yaşamındaki Önemi Google

Günümüzde konut, barınak olmanın ötesinde içinde yaşayanların kişiliğini, yaşam biçimini, hayat felsefesini, değerlerini vb. yansıtan, içinde yaşayanlar tarafından benimsenen ve yaşayanlara güven duygusu veren bir yuvadır. Özetle, konutun insan yaşamındaki önemi, aşağıdaki maddelerde sıralanmıştır. Konut; – İçinde yaşayanların kendilerini güvenlikte hissettiği, – Bireylerin kendilerini rahat, huzurlu, dinlenmiş, mutlu hissettikleri, – Birey ve aileyi dış etkilerden […]