Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Anne ve Çocuk Gelişimi

Aile Ekonomisi, Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Sağlığı, Aile Yapısı ve İlişkileri, Anne-Baba Eğitimi, Anne-Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi, Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi, Çocukta Dil ve Kavram Gelişimi, Çocukta Hareket, Oyun Gelişimi ve Öğretimi, Çocukta Ruh Sağlığı, Uyum Bozuklukları, Çocukta Yaratıcılık ve Drama, Davranış ve Öğrenme Sorunları Olan Çocukların Eğitimi, Ev Yönetimi, Toplumsal Yaşamda Kadın Dersleri

Giyinmenin Temel Amaçları Google

Giyinmenin temel amacının, dolayısı ile giyim eşyalarının temel fonksiyonunun insan vücudunu korumak olduğu bilinmektedir. Eski çağlarda insanlar, bu temel gereksinimden dolayı vücudu yağmur, rüzgâr, soğuk, sıcak gibi tabiat olaylarından korumak amacı ile buldukları bitkilerle örtünmeye çalışmışlardır. Zamanla hayvan derilerini vücutlarına sarmış, toplumsal yaşamın başlaması ve uygarlığın gelişimi ile giyim şekilleri de değişmiştir. Teknoloji, güzel sanatlar, […]

Hastalar İçin Evde Bakım Google

İnsan sağlığının korunduğu ve devam ettirildiği yer ailedir. Sağlığın bozulduğu zamanlarda, bireyin sağlık kurumuna gitmesi, sorununu çözmesi, tedavisinin yapılması gerekir. Hastalıkta Gereksinimler Bozulan sağlığın her yaştaki birey için düzeltilmesi, bazı hususların bilinip gereksinimlerin karşılanmasını gerektirir. Tanının konması: Sağlık kurumlarında (hastane, sağlık ocağı vb.), bireyin sorununu çözmek için tetkikler yapılır ve hekim tarafından tanı konur. İlaç, […]

İletişimde Mesaj Verme Yolları Google

İletişimde mesajlar, sözler ya da yazılarla ve sözel olmayan ipuçları ile verilmektedir. Etkili bir iletişimde bu iki öğeye de gerek vardır. Ancak son yıllardaki bazı çalışmaların sonuçları sözel olmayan mesajların iletişimdeki oranını farklı biçimlerde belirtseler de mesajların ağırlıklı olarak sözel olmayan ipuçları ile verildiğini göstermektedir. Öyle ki iletişimde sözel olmayan mesajların oranının %93 olduğunu gösteren […]

İletişimi Engelleyen Bazı Tepki Türleri Google

İletişim becerileri aile ortamında da büyük önem taşır. Anne, baba ve çocukların kendi içlerinde ve birbirleri ile ilişkilerinde bu becerilere sahip olma oranlarına göre aile içi ilişkileri de değişiklik gösterir. Bu becerilerin başında güven oluşturabilecek davranışlar göstermek gelir, iletişimde güvenin oluşmasını azaltabilecek tepkiler şunlardır: Konuyu hiç bir açıklama yapmadan değiştirmek, değiştirilemeyecek türden konulara odaklaşmak, gereksiz […]

İletişimin Geliştirilmesine Yarayacak Bazı Beceriler Google

İletişim becerileri en temel olarak etkili dinleme ve etkili (sözel ya da sözel olmayan) tepki verme biçiminde özetlenebilir. Her birinin içinde bir dizi beceri vardır. Elif Hanım, eşi Hüseyin Bey akşam eve geldiğinde ona o gün indirimli satışlardan yararlanarak yaptığı, akılcı ve ekonomik bulduğu alışverişi anlatmak istedi. Eşi, o konuşmaya başladığında eline gazete alarak karıştırmaya […]

İlişkilerde Sık Yaşanan Bir Olgu Olarak Çatışma Google

İletişimlerde ne zaman çatışmalar yaşanır? Sizce çatışma yaşamak neyin göstergesidir? Çocukları 3 ve 8 yaşında olan Solmaz ailesi, o akşam yürüyüş yapmayı düşünüyorlardı. Ancak yemekten sonra Ömer Bey evde kalıp abonesi olduğu Atlas dergisinin son sayısını okumak isteğinin ağır bastığını fark etti. Ayrıca ilkokula giden Mert de bilgisayardaki bir oyunu oynamayı daha keyifli bulduğunu doğrudan […]

İlk Yardım Google

İlkyardım, bir kaza ya da acil rahatsızlık geçiren kişiye durumunu düzeltmek için yapılması gereken ilk uygulamalar ve alınacak önlemlerdir. İlkyardımı, bu konuda bilgisi olan herkes yapabilir. Basit ilkyardım kurallarının bilinip uygulanması yaşam kurtarıcı olabilir. Kazaya uğrayan bir çocuğa nasıl davranılmalıdır? Kazaya uğrayan kişi bir çocuksa ve bilinci yerindeyse çocuğun çok korkmuş olabileceği ve ters tepkiler […]

İnsanda Eğitim Google

İnsan doğumdan ölüme kadar çevresindeki çeşitli uyarıcılardan etkilenir. Koşulların devamlı değişmesi nedeniyle, kişinin yeni oluşan durumlara uyumunun sağlanmasında eğitimin önemi büyüktür. Bu nedenle eğitimin de sürekli olması gerekir. Eğitim, öğretimle sağlanılan bilgilerin ilk önce tutum, daha sonra da davranışa dönüştürülmesi sürecidir. Örgün eğitim; okulöncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar. Eğitimin etkili ve verimli […]

İyi Bir Aile Yönetiminin Bireye Kazandırdıkları Google

İyi bir yönetimin tanımını yapmanın kolay olmadığı söylenebilir. Bazı kişi veya kurum için otoriter bir yönetim anlayışı çok uygun gelirken, bazılarına yanlış gelebilir. İyi bir yönetimden anlaşılan; temel ilkelerini yönetim biliminden alan, ihtiyaca cevap verecek bir yönetim anlayışıdır. İhtiyaca cevap verecek bir yönetim anlayışı, yönetimin bütün elemanlarının (kaynaklarının) o ihtiyaca dönük kullanılmasına olanak sağlayacağı için, […]

Kadınların Eğitimi Google

Cumhuriyet döneminden beri kadınlarımıza iyi bir eğitim verilebilmesi amaçlanmaktadır. Kadının eğitim durumu yükseldikçe, ekonomik ve sosyal yaşama katılımı da artmaktadır. Günümüzde kadınların eğitiminin sağlanması, gerek anayasanın, gerekse Temel Eğitim Kanunu’nun çeşitli hükümleriyle güvenceye bağlanmıştır. Kadının eğitim düzeyi arttıkça, toplumda etkinliği artar. Kadınların ve kız çocuklarının eğitimine ayrı bir önem verilmelidir. Çünkü: – Kız çocuklarını eğitmenin […]