Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Anne ve Çocuk Gelişimi

Aile Ekonomisi, Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Sağlığı, Aile Yapısı ve İlişkileri, Anne-Baba Eğitimi, Anne-Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi, Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi, Çocukta Dil ve Kavram Gelişimi, Çocukta Hareket, Oyun Gelişimi ve Öğretimi, Çocukta Ruh Sağlığı, Uyum Bozuklukları, Çocukta Yaratıcılık ve Drama, Davranış ve Öğrenme Sorunları Olan Çocukların Eğitimi, Ev Yönetimi, Toplumsal Yaşamda Kadın Dersleri

Gebelikte Yeterli Beslenme Google

Gebelikte, fetüs (dölüt) ve plasentanın büyüyebilmesi ve annenin dokularındaki artışın sağlanması için enerjiye olan gereksinim artar. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre gebelik süresince yaklaşık 12.5 kg’lık bir ağırlık kazanılması ve bunun içinde 80.000 kilokalori gerekmektedir. Gebelik döneminde ağırlık artışı anne ve bebek sağlığı için gerekli olduğu gibi, emziklilikte de süt verimini etkileyen en önemli […]

Gebelikten Korunma Yöntemleri Google

Kadın ve erkek anatomisi, işlevleri ve fizyolozisini bilerek doğurganlık işlevini bilmek doğurganlık bilincini oluşturur. Fertil dönem (üretken dönem) boyunca doğurganlığın aile bireyleri arasında karar vererek istendiği kadar ve istendiği zaman çocuk sahibi olmak için gebelikten korunma yöntemlerini bilmek ve uygulamak gereklidir. Bunun için doğal ya da modern aile planlama yöntemlerinin kullanımının bilinmesi gereklidir. Kontraseptif (gebelik […]

Gelişim Sürecinde Cinsel Gelişim ve Eğitim Google

Cinsel gelişim, döllenme sırasında bebeğin cinsiyetinin belirlenmesinden başlayarak ortaya çıkmakta, yaşam içerisinde gelişen bir süreç içermektedir. Bireyler, cinsel gelişim süreci içerisinde sağlıklı bir gelişimin gerçekleşmesi için cinsel eğitim almak durumundadırlar. Bu çerçevede, bireyin doğumundan itibaren ortaya çıkan bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemindeki cinsel gelişim önemli olmaktadır. Aşağıda, bebeklik döneminden başlayarak ergenlik döneminin sonuna kadar olan […]

Genital Sistem ve Döllenme Google

Bu başlıkta; genital sistemin gelişimi, genital sistemin anatomik özellikleri, genital sistemin fizyolojisi konularının açıklamalarına yer verilmektedir. Genital Sistemin Gelişimi Anne uterusu içindeki yaşamın 7.-8. haftasında erkek ve kadında cinsel organları verecek olan taslaklar belirmeye başlar. Üriner sistem ile genital sistem birlikte ortaya çıkar. Uterusu verecek olan Müller kanalı ve erkekte testisten çıkan kanalları verecek olan […]

Giyim Eşyası Alırken ve Kullanırken Dikkat Edilecek Noktalar Google

İyi bir tüketici, ihtiyacı olan giyim eşyalarını satın alma ve kullanma esnasında bazı hususlara dikkat etmelidir. Bu hususlar; – Satın alınacak giyim eşyalarının hazırlanmasında kullanılan malzemeler hakkında bilgi sahibi olmak. Kumaşların lif özellikleri, deri, hasır, metal gibi aksesuarların özellikleri gibi. – Giyimin vücut özelliklerine uygunluğunu denemek – Eşyanın dikiş özelliklerinin uygunluğunu incelemek – Fiyat, ödeme […]

Giyim Planlamada Yapılması Gerekenler Google

Her konuda olduğu gibi, giyim plânlamada da sırası ile atılacak adımlar, yapılacak faaliyetler vardır. Yapılması gerekenler bilindiğinde, giyimi plânlamak ve olanı uygulamak kolaylaşır. Giyim plânlamada yapılması gerekenler; İhtiyaç Duyulan Giyim Eşyalarını Listeleme – Günlük ev içi ve ev dışı faaliyetler listelenir (ev işi yapma, ders çalışma, onarım işleriyle uğraşma, bahçe işleri ile uğraşma, alış-verişe gitme, […]

Giyim Planlamanın Tanımı ve Amacı Google

Giyim plânlama; ihtiyaç olan giyim eşyalarını listeleme, mevcutları gözden geçirme, eksikleri tesbit etme ve tamamlanacak giyim eşyalarının neler olduğuna karar verme faaliyetidir. Özellikle çocukluktan gençliğe geçiş, evlenme, yeni bir işe girme gibi yaşamın belli dönemlerinde, mevsim değişikliklerinde giyim plânlama önem kazanır. Bu sayede yeni duruma uyum kolaylaşabilir. Ancak giyim plânlaması yapılırken, plânlamayı etkileyen bazı faktörlerin […]

Giyim ve Ev Eşyasında Lifin Tanımı ve Gruplandırılması Google

Lif, çeşitli işlemlerden sonra kumaş haline getirilebilen ve gözle görülebilen en küçük ünitedir. Tekstil endüstrisinde ise, lif şöyle tanımlanmaktadır: Uzunluğu eninden fazla olan, yumuşak yapıda, birbiri üzerine sarılabilme, katlanabilme, kırılmadan kıvrılabilme yeteneğine sahip, çekmeye karşı koyabilen, çabuk kopmayan, elastiki ve boyanabilen maddelerdir. Bugün, tekstil endüstrisinde kullanılan liflerin sayısı 1000 civarındadır. İlk çağlardan hu yana, insanlar, […]

Giyim ve Ev Eşyasında Liflerden İplik ve Kumaş Elde Edilmesi Google

Tekstil endüstrisinde, liflerden, önce iplik elde edilir, daha sonra kumaş üretilir. İplik Üretimi İplik, lif demetlerinin düzeltilip uzatılması ve bükümlenmesiyle elde edilir. Kullanılacağı yere göre, değişik kalınlıkta ve uzunlukta olabilir. İpliğin bulunuşu ve kullanılışı M.Ö. 4600 yıllarına uzanmaktadır. İplik elde etmede kullanılan ilk araçlar iğ, öreke, kirman ve çıkrık adı verilen basit araçlardır. Günümüzde, tekstil […]

Giyim ve Ev Eşyasında Liflerin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Google

Giyim ve ev tekstil ürünlerinin yapıldığı kumaşların üretiminde kullanılan çeşitli liflerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini bilmek, onlara uygun temizlik ve bakım yöntemlerini uygulamak açısından önemlidir. Bunun için, liflerin nem çekme yetenekleri, ısıdan, güneş ışınlarından, asit ve alkalilerden, ağartıcılardan etkilenme durumları hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Liflerin Nem Çekme Yetenekleri Çeşitli liflerin nem çekme yetenekleri birbirinden […]