Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Anne ve Çocuk Gelişimi

Aile Ekonomisi, Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Sağlığı, Aile Yapısı ve İlişkileri, Anne-Baba Eğitimi, Anne-Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi, Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi, Çocukta Dil ve Kavram Gelişimi, Çocukta Hareket, Oyun Gelişimi ve Öğretimi, Çocukta Ruh Sağlığı, Uyum Bozuklukları, Çocukta Yaratıcılık ve Drama, Davranış ve Öğrenme Sorunları Olan Çocukların Eğitimi, Ev Yönetimi, Toplumsal Yaşamda Kadın Dersleri

Eğitimde izleme ve Değerlendirme Google

İzleme: Yaşamımızın her anında, her yaptığımız iş, eylem veya faaliyet başında, faaliyet sürerken ve faaliyet bittikten sonra yaptığımız bilinçli gözlem yoluyla kazanılan başarı ve alınan mesafenin ölçümü izleme olarak adlandırılmaktadır. Değerlendirme: İzleme çalışmalarının verileri doğrultusunda, hedefe doğru giden yolun neresinde olunduğunun ve oraya ulaşmak için nelerin yapılması gerektiğinin ortaya çıkarılmasıdır. Değerlendirme, akıllıca planlanarak yapılan bir […]

Emziren Kadının Beslenmesi Google

Günümüzde emzirmenin yararları tüm beslenme ve sağlık otoriteleri tarafından vurgulanmakta, emzirmenin yaygınlaşması ve süresinin uzatılması üzerinde çok durulmaktadır. Ayrıca emzirmenin anne sağlığı üzerindeki etkisi; annenin beslenme durumuyla ilgili olarak sütünün miktarı ve bileşimi (besin değeri bakımından) ve bu durumun çocuğun sağlığına etkisi önem verilmesi gereken konulardandır. Emziren annenin enerji ve besin öğelerine gereksinimi gebelikten daha […]

Engelli Bir Çocuk Aileyi Nasıl Etkiler? Google

Anne-baba adaylarının birçoğu için hamilelik heyecan verici bir durumdur. Bebeğin geleceği hakkında planlar yapılır; hayatın nasıl değişeceğine ilişkin hayaller kurulur. Her şeyin üzerinde istenen ise doğacak çocuğun sağlıklı ve mutlu olmasıdır. Bebeğin beklenenden farklı özelliklerle doğması, anne-babaların bebeklerine ve kendi yaşamlarına ilişkin geliştirmiş oldukları planların değiştirilmesini gerektirebilir. Örneğin; bebeğin bakımı için annenin işinden ayrılması gerekebilir […]

Engelli Çocuğu Olan Ailelerin Uyum Süreçleri Google

Genel olarak engelli çocuğa sahip ailelerin bu gerçeğe uyum sağlama sürecinde çeşitli basamaklardan geçtiği kabul edilmektedir. Genelde ilk başlarda yaşanan şok ve suçluluk duygularından sonra reddetme, pazarlık, kabullenme ve uyum sağlama gerçekleşir. Bununla birlikte ailelerin sıralı şekilde belirlenen süreçlere ve zamanlamaya uymalarını beklemek uzmanın dar ve verimsiz bir bakış açısı geliştirmesine neden olabilir. Her aile […]

Engelli Çocuğu Olan Anne-Babaların Yaşadıkları Duygular Google

Çocuklarının normalden farklı olduğunun öğrenilmesi aile bireyleri üzerinde büyük bir baskı yaratabilmektedir. Engelin ne zaman fark edildiği ve türü bu anlamda çok fazla önemli değildir. Anne-babaların yoğunlukla yaşadığı normal ve mükemmel bir çocukla beraber, kendilerinin bir parçasının da sonsuza değin yitirildiği duygusudur. Buna bağlı olarak anne-babalar geniş bir yelpaze içinde çok değişik duygu durumları sergileyebilirler. […]

Engelli Çocuklar ve Özel Eğitim Google

Gelişimin çeşitli alanlarındaki yetersizlikleri nedeniyle normal eğitim programlarından yararlanamayan çocuklar, engelli çocuklar olarak tanımlanmaktadır. Bu yetersizlikler zihin engelinde olduğu gibi bilişsel ve nörolojik işlevlerde, görme ve işitme kaybı gibi algısal veya duyusal keskinlikte, dil gelişiminde, davranışlarda ya da motor işlevlerde ortaya çıkabilir. Aşağıda özel eğitim gerektiren engel grupları verilmiştir: – Öğrenme güçlüğü olanlar – Dil […]

Engelli Çocuklarda Aile Eğitimi Google

Ailelerin aktif katılımı olmadan eğitimciler haftada bir yapılan özel eğitim çalışmalarıyla engelli bir bebeğin gelişimine ne kadar katkıda bulunabilirler? Yıllarca engelli çocukların eğitimlerinde sadece çocuğun eğitimine odaklanılmış, anne-babalar, uzmanlar tarafından çocuklarına ilişkin verilen bilgileri alarak eğitim önerilerini evlerinde uygulayacak kişiler olarak görülmüşlerdir. Bununla birlikte özellikle son 20 yıl içinde ailelerin giderek daha etkin bir biçimde […]

Engelli Çocuklarda Erken Eğitim Google

Normal gelişim gösteren çocuklar doğdukları andan başlayarak okul çağına gelene dek kendiliklerinden birçok şeyi öğrenirler: İçinde yaşadıkları dünyayı tanırlar, çevreleriyle iletişim kurarlar, konuşurlar, oyun oynarlar. Çevrelerini etkileme ve değiştirme becerileri arttıkça bağımsızlıkları da artar. Oysa gelişim hız ve örüntüleri birçok engelli çocukta normalden önemli farklılıklar göstermektedir. Normal gelişim gösteren çocukların doğal olarak kazandıkları becerileri engelli […]

Engelliler İçin Evde Bakım Google

Aile birliğinin, sağlıklı bireylerden meydana gelmesi istenen bir durumdur. Beklentinin dışında, bireyde meydana gelen işlevsel ya da yapısal bir engel, yaşı ne olursa olsun, onların aile düzenini bozar. Sorunun çözümlenmesi, başedilmesi bireye yardım edilip aile ve topluma tekrar kazandırılması amaç edilir. Bütün çabaları, yeni sorumlulukları, sağlık veya rehabilite edici hizmetleri aramayı gerektirir. Dünyada ve ülkemizde […]

Ergenin Beslenmesi Google

Çocuğun gelişimi daha iyi anlaşılsın diye okul çağı ve ergenlik dönemi diye ayrımlaştırılmıştır. Aslında bu iki dönemin iç içelik özelliği vardır. Okul çağı beslenmesinde öne sürülen durumlara ilave olarak neler söylenebileceği ergenlik başlığında verilmesi uygun görülmüştür. Ergenlik; fiziksel, biyokimyasal, ruhsal ve sosyal yönden hızlı büyüme, gelişme ve olgunlaşma süreçleriyle çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemidir. Ergenlik çağı […]