Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Anne ve Çocuk Gelişimi

Aile Ekonomisi, Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Sağlığı, Aile Yapısı ve İlişkileri, Anne-Baba Eğitimi, Anne-Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi, Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi, Çocukta Dil ve Kavram Gelişimi, Çocukta Hareket, Oyun Gelişimi ve Öğretimi, Çocukta Ruh Sağlığı, Uyum Bozuklukları, Çocukta Yaratıcılık ve Drama, Davranış ve Öğrenme Sorunları Olan Çocukların Eğitimi, Ev Yönetimi, Toplumsal Yaşamda Kadın Dersleri

Çocuklarda Görülen Enerji ve Protein Yetersizliği Hastalıkları Google

Bedensel ve zihinsel sağlık, temel besin öğelerinin besinlerle yeterince alınması ve insan vücudunda kullanılması ile mümkündür. Proteinler, yağlar, karbonhidratlar, vitaminler, madensel maddeler ve su temel besin öğeleridir. Yağların ve karbonhidratların başlıca görevleri nelerdir? Yağların ve karbonhidratların başlıca görevleri vücuda yakıt, yani enerji sağlamaktır. Bu enerji organ ve sistemlerin çalışması, büyüme gelişme, fiziksel hareketleri yapabilme ve […]

Çocukları Hastalıklardan Koruma Google

Sağlıklı bir bireyde hastalıkların gelişmesini engellemek ya da erken tanı ve tedavi ile hastalıkların kötü sonuçlarından kurtulmak olasılığı vardır. Her çocuğun temel gereksinimleri olan uygun ve temiz besinin sağlanması, normal gelişme için gerekli çevre olanaklarının yaratılması, sağlıklı yaşam için gerekli alışkanlıkların (temizlik, spor, vb.) geliştirilmesi ve çocukların aşılarının düzenli olarak yapılması çocuğu hastalıklardan koruma için […]

Çocukta Alerjik Hastalıklar Google

Alerji, vücudun bağışıklık sisteminin bir maddeye karşı aşırı duyarlı hale gelmesi sonucunda, o maddeyle karşılaştığında ortaya çıkan zararlı reaksiyondur. Günümüzde, ülkelerde sanayileşme arttıkça vücudu duyarlandıran maddeler (alerjenler) de giderek artmakta ve alerji hastalarının sayısında artış olmaktadır. Vücut, alerjenlerle karşılaştığında ortaya çıkan reaksiyon farklı organları etkileyebilir. Kimi kişilerde saman nezlesi olarak bilinen burun akıntısı, tıkanıklığı ve […]

Çocukta Anemiler Google

Anemi sözcük olarak kanın ya da kandaki hemoglobin miktarının yaşa göre olması gereken değerden daha düşük olması anlamına gelir. Kendi başına bir hastalık olmayıp var olan hastalıkların bir bulgusudur. Anemiye neden olan hastalıklar kanın yapılamadığı durumlar, kan yapımı yeterli olduğu halde yıkımın çok olması sonucu gelişen durumlar ve kan kaybı olarak ayrılabilir. Kan kaybı, bir […]

Çocukta Büyüme ve Gelişmenin İzlenmesi Google

Sağlam çocuk izlemleri, çocukları hastalıklardan korumak ve fark edilmeyen bir hastalıkları varsa erken tanı koyup tedavi başlatmak için çok önem taşır. Büyümenin izlenmesi, çocuğun büyümesinin belirli aralıklarla değerlendirilmesi, büyüme eğrilerindeki sapmaların erken tanımlanıp gerekli önlemlerin alınması olarak tanımlanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yaşamın ilk üç yılı daha önemli olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde yaşayan beş […]

Çocukta Büyüme-Gelişme Google

Çocukta, normal büyüme ve gelişmenin bilinmesi; normal durumdan sapmanın fark edilmesi ve hastalıkların önlenmesi ya da erken tanınması için önemlidir. Büyüme ve gelişme tümüyle ayrı olmamasına karşın büyüme, daha çok vücudun boyutlarındaki farklılaşma için; gelişme ise, işlevlerindeki ilerlemeyi tanımlamak için kullanılır. Büyüme ve gelişme genetik ve çevresel etmenlerden etkilenir. Çevresel etmenler, beslenme ve enfeksiyonlar gibi […]

Çocukta Enfeksiyon Hastalıkları Google

Enfeksiyon hastalıkları; ateşli çocuğa yaklaşım, üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, ishalli hastalıklar, menenjit, döküntülü hastalıklar, kabakulak, tüberküloz, paraziter hastalıklar başlıklarında izleyen sayfalarda ayrıntılı olarak işlenmektedir. Ateş ve Ateşli Çocuğa Yaklaşım Ateş vücut ısısının normal sınırların üzerine çıkması olarak tanımlanır. Vücudun bir savunma mekanizmasıdır. Çocuklarda çoğu zaman enfeksiyonlara bağlı olarak […]

Değişen Aile Yapısı ve İnsan Kaynakları Google

Günümüzde, değişen toplum yapısı, küreselleşme ve teknik gelişmelerle birlikte, iş gücü de değişime uğramakta, toplumda kadın iş gücü oranı giderek artmaktadır. Ev dışında çalışan kadın sayısının artmasıyla birlikte, aile yapısı ve ev iş bölümü ile ilgili normlar değişmekte ve ev içindeki sorumlulukların yeniden düzenlenmesini gerektirmektedir. Erkek ve kadının her ikisinin de çalıştığı ailelerde, iş-yaşam dengesini […]

Doğum Google

Doğum normalde 40 haftalık bir gebeliğin sonlanması olarak düşünülse de tanım olarak uterus kontraksiyonlarına bağlı olarak servikal açılma ve silinme ile başlayan, fetus ve eklerinin tamamının doğması ile sonlanan süreç olarak bilinir. Gebelik sürecinde özellikle son aylarda artan Braxton Hicks kontraksiyonları denen ve daha çok fetusun hareketleri ile ortaya çıkan uterus kontraksiyonları ile fetus doğum […]

Düşükler ve Gebeliği Sonlandırma Yöntemleri Google

Düşükler Gebeliklerin klinik olarak belirlenmesinden sonra yani âdet gecikmesi ve bulantı, kusma gibi bulguları ile ortaya çıkmasından sonra spontan düşük yapma (spontan aborsiyon) riski yaklaşık %15 kadardır. Spontan abortus, kendiliğinden oluşan düşük anlamına gelir. Yalın olarak abortus dendiği zaman spontan abortuslar kastedilir. Klasik olarak âdet gecikmesi olmadan gebelik tanısı zorsa da günümüzde erken gebelik tanısı […]