Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Anne-Baba Eğitimi

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 3371 – Anne-Baba Eğitimi Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Bir Kurum ve Bir Sistem Olarak Aile Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – aile kavramım değişik boyutları ile değerlendirebilecek, – aile kurumunun tarihsel süreçteki değişimini kavrayabilecek, – ailenin sistemini anlayabilecek, – farklı aile tiplerini özellikleri ile tanıyıp değerlendirebilecek, – alternatif aile yapılarını tartışabileceksiniz, – evlilik kurumunu toplumsal yapıdaki yeri ve işlevi ile çözümleyebilecek, – boşanma sürecini toplumsal yapıdaki yeriyle değerlendirebileceksiniz. Çalışma Önerileri […]

02. Yetişkinlik Psikolojisi ve Yetişkin Eğitimi Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – yetişkin kavramını kavrayabilecek, – yetişkinlik, yıllarındaki gelişim dönemlerini bilecek; – yetişkinlikteki gelişimi fiziksel, bilişsel ve psikososyal süreçler açısından açıklayabilecek, – yetişkinlik dönemlerindeki gelişim ödevlerini kavrayabilecek, – yetişkin eğitiminin önemini açıklayabilecek, – bireylere ne tür yetişkin eğitimi etkinlikleri düzenlenebileceğini kavrayabilecek, – yetişkin eğitimini etkinliklerinin nasıl düzenlenebileceğini kavrayabileceksiniz. Çalışma Önerileri Üniteyi […]

03. Aile İçi İletişim Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – etkili kişiler arası iletişimin ne anlama geldiğini söyleyebilecek, – iletişimlerde sözel olan ve olmayan mesajların oranlarını anlayabilecek, – iletişimin etkili olabilmesi için gerekli olan ilkelerin neler olduğunu ve nasıl uygulanabileceklerini örnekleyebilecek, – etkili iletişimi sağlayacak iletişim becerileriyle ilgili tartışabilecek, – iletişimde etkili dinlemenin nasıl gerçekleştiğini açıklayabilecek, – iletişimde etkili […]

04. Aile İçi Demokrasi, Çocuk Hakları, Çocuk İstismarı ve İhmali Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – demokrasi, insan hakları ve çocuk haklarının ne olduğunu ve aralarındaki ilişkiyi açıklayabilecek, – çocuk haklarının hukuk sistemimizde nasıl yer aldığını öğrenecek, – aile içinde demokrasinin nasıl sağlanabileceğini ortaya koyabilecek, – çocuk istismarı ile ihmalinin ne olduğunu, nedenlerini, ortaya çıkış şekillerini ve sonuçlarını açıklayabilecek, – ana-babalara ve öğretmenlere düşen görevleri […]

05. Ailede Cinsel Eğitim Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – cinsel gelişimle ilgili temel kavramları anlayabilecek, – cinsel gelişim sürecini açıklayabilecek, – cinsel eğitimin ne olduğunu anlayarak önemini kavrayabilecek, – cinsel eğitim verirken dikkat edilecek ilkeleri kavrayabilecek, – anne-babaları çocuklarına nasıl cinsel eğitim verecekleri konusunda bilgilendirebilecek ve buna yönelik ilgili eğitim programları düzenleyebileceksiniz. Çalışma Önerileri Üniteyi çalışmaya başlamadan önce: […]

06. Bazı Uyum ve Davranış Problemi Olan Çocukların Anne-Babalarının Eğitimi Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra: – bazı davranış problemlerini belirtileriyle tanıyabilecek. – farklı davranış problemlerini birbiriyle karıştırmayacak, – çocukların veya öğrencilerin davranış problemlerini gözlemleyerek onlara daha eğitsel tepkide bulunabilecek. – anne babalarla işbirliği yaparak davranış problemi olan çocukların anne babalarının çocuğa daha eğitsel davranabilmelerinde onlara yardımcı olabileceksiniz. Çalışma Önerileri Bu üniteyi çalışmaya başlamadan önce: – […]

07. Engelli Çocukların Aile Eğitimi Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıkları sonra; – engelli çocuk, özel eğitim, erken eğitim kavramları hakkında bilgi sahibi olabilecek, – okulöncesi dönemde engelli çocukların eğitiminde aile eğitiminin önemi hakkında fikir sahibi olabilecek, – engelli çocuğu olan ailelerin yaşadıkları duygusal tepkileri öğrenebilecek, – aile eğitiminde dikkat edilmesi gereken noktaları kavrayabilecek – kaynaştırma kavramını açıklayabilecek. – sınıfınızda engelli bir […]

08. Travmatik Yaşantılar ve Çocuk Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – travmatik yaşantının özelliklerini sıralayabilecek-, – travmatik yaşantı geçiren öğrencilerin özelliklerini tanımlayabilecek, – travmatik yaşantıların normal psikolojik etkileri hakkında bir anlayış kazanabilecek, – çocukların tepkilerinin normale dönmesini sağlamada nasıl uygun bir ortam oluşturulabileceğini öğrenebilecek, – travmatik yaşantılara sahip öğrenciler için uygun bir okul ortamının özelliklerini belirleyebilecek, – travmatik yaşantı geçiren […]

09. Anne-Babalara Yönelik Rehberlik Hizmetleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – anne-babaların rehberlik gereksinimini kavrayabilecek, – anne-babalara yönelik rehberlik kavramını açıklayabilecek, – anne-babalara ne gibi rehberlik hizmetleri verilebileceğini anlayabilecek, – anne-babalara yönelik rehberlikte öğretmenin rolünü kavrayabilecek, – anne-babalara yönelik eğitim çalışmalarını açıklayabilecek, – anne-babalarla yapılacak konsültasyon çalışmalarını açıklayabilecek, – aile danışmasının ne olduğunu açıklayabilecek, – anne-babalara hangi durumlarda ne gibi […]

Aile Danışması Google

Aile üyelerinden birisinin veya ailenin ortak bir problemi olduğunda ve bu problemler aile düzenini, ilişkilerini bozacak düzeye ulaştığında, bunları çözmeye yardımcı olmak amacıyla psikolojik danışma veya terapi hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır. Ailelere yönelik verilen bu psikolojik yardıma aile danışması veya aile terapisi adı verilmektedir. Aile danışması ve aile terapisi kavramlarının literatürde benzer teknik ve yöntemleri kullandıklarından […]