Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Anne ve Çocuk Gelişimi

Aile Ekonomisi, Aile Psikolojisi ve Eğitimi, Aile Sağlığı, Aile Yapısı ve İlişkileri, Anne-Baba Eğitimi, Anne-Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi, Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi, Çocukta Dil ve Kavram Gelişimi, Çocukta Hareket, Oyun Gelişimi ve Öğretimi, Çocukta Ruh Sağlığı, Uyum Bozuklukları, Çocukta Yaratıcılık ve Drama, Davranış ve Öğrenme Sorunları Olan Çocukların Eğitimi, Ev Yönetimi, Toplumsal Yaşamda Kadın Dersleri

01. Aile ve Sağlık Google

İnsanın sağlığını etkileyen pek çok etkenden belki de en önemlisi ailesidir. Çünkü aile bireyleri arasında ortak bir genetik yapı ve paylaştıkları çevrenin yanı sıra çok yakın bedensel, ruhsal ve toplumsal ilişkiler vardır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra, aşağıdaki sorulara yanıt verebilecek bilgi ve be­cerilere sahip olabilirsiniz: – Kavram olarak sağlık sözcüğü neleri içermektedir? – Sağlık […]

01. Bir Kurum ve Bir Sistem Olarak Aile Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – aile kavramım değişik boyutları ile değerlendirebilecek, – aile kurumunun tarihsel süreçteki değişimini kavrayabilecek, – ailenin sistemini anlayabilecek, – farklı aile tiplerini özellikleri ile tanıyıp değerlendirebilecek, – alternatif aile yapılarını tartışabileceksiniz, – evlilik kurumunu toplumsal yapıdaki yeri ve işlevi ile çözümleyebilecek, – boşanma sürecini toplumsal yapıdaki yeriyle değerlendirebileceksiniz. Çalışma Önerileri […]

01. Ev Yönetiminin Tanımı ve Alanları Google

İyi bir aile ve ev ortamı, iyi bir ev yönetimi ile eş anlamlıdır. Aile bireyleri, kendilerine düşen görevleri yerine getirirken, birbirlerine yardımcı da olmalıdırlar. Karşılıklı güven, saygı ve sevgi içersinde iyi yönetilen bir ev, huzur yuvasıdır. Evdeki huzur, aile bireylerinin ev dışındaki başarılarını da olumlu biçimde etkiler. Aile yaşam dönemlerinin, her birinin kendine özgü farklı […]

01. Temel Kavramlar, Türkiye ve Dünyada Çocuk Sağlığının Durumu Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – ana çocuk sağlığına ilişkin belli başlı kavramları bilecek, – ana çocuk sağlığını etkileyen değişkenleri açıklayabilecek, – çocuk sağlığında risk yaratan etmenleri bilecek, – ana-çocuk için sağlık hizmeti veren kuruluşları tanıyabilecek, – ana-çocuk sağlığına ilişkin yanlış anlayışların sonuçlarını yorumlayabilecek, – ana-çocuk sağlığının ülkemizdeki durumunu değerlendirebileceksiniz. İçindekiler – Giriş Anne Çocuk […]

02. Ailede İnsan Kaynakları ve Zaman Yönetimi Google

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi için aile ilk ve en önemli ortamdır. Bu yönetimine katılan aile bireyleri. hem kendi kaynaklanın geliştirme hem de ailenin gelişimine katkıda buluma olanağını elde etmiş olurlar.Başarılı bir birey, aile ve toplum yaşamında, zamanın doğru algılanılmasının ve bilinçli kullanılmasının payı büyüktür. Ev ve iş hayatındaki etkinliklerin düzenlenmesinde zamanı planlama ilkelerine uyulması önemlidir. Amaçlarımız […]

02. Sağlıklı Çocuğun Değerlendirilmesi ve İzlenmesi Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – sağlıklı çocuğun değerlendirilmesi ve izlenmesine ilişkin belli başlı kavramları bilecek, – çocukluk dönemi basamaklarını bilecek, – çocukluk dönemi basamaklarının birbiri ile olan ilişkilerini kavrayabilecek, – çocuğun izlenmesinin önemini kavrayabilecek, – vücut ağırlıklarının değişmesini belli ölçütlerle karşılaştırmanın gerekliliğini kavrayabilecek, – hastalıklardan korunma yöntemlerini bilecek, – sağlıklı bir toplum oluşturmada hastalıklardan […]

02. Yetişkinlik Psikolojisi ve Yetişkin Eğitimi Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – yetişkin kavramını kavrayabilecek, – yetişkinlik, yıllarındaki gelişim dönemlerini bilecek; – yetişkinlikteki gelişimi fiziksel, bilişsel ve psikososyal süreçler açısından açıklayabilecek, – yetişkinlik dönemlerindeki gelişim ödevlerini kavrayabilecek, – yetişkin eğitiminin önemini açıklayabilecek, – bireylere ne tür yetişkin eğitimi etkinlikleri düzenlenebileceğini kavrayabilecek, – yetişkin eğitimini etkinliklerinin nasıl düzenlenebileceğini kavrayabileceksiniz. Çalışma Önerileri Üniteyi […]

03. Aile İçi İletişim Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – etkili kişiler arası iletişimin ne anlama geldiğini söyleyebilecek, – iletişimlerde sözel olan ve olmayan mesajların oranlarını anlayabilecek, – iletişimin etkili olabilmesi için gerekli olan ilkelerin neler olduğunu ve nasıl uygulanabileceklerini örnekleyebilecek, – etkili iletişimi sağlayacak iletişim becerileriyle ilgili tartışabilecek, – iletişimde etkili dinlemenin nasıl gerçekleştiğini açıklayabilecek, – iletişimde etkili […]

03. Çocuklarda Sık Görülen Hastalıklar Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – çocuklarda sık görülen hastalıkların neler olduğunu bilecek, – çocuklarda sık görülen hastalıkların özelliklerini tanıyabilecek, – çocuklarda sık görülen hastalıkların belirtilerini gösteren çocuklara hangi işlemlerin yapılacağını bilecek, – anne ve babaların hastalık belirtilerini neden dikkate almaları gerektiğinin bilincine varacak, – korumanın, tedavi etmekten her zaman daha iyi bir yol olduğunu […]

03. Ev İşlerinde Verimli Çalışma İlke ve Yöntemleri Google

Verimli çalışma için kaynakların doğru kullanılması ve çalışma ortamı koşullarının iyi olması gerekir. Evde iş bölümü, bireysel kaynaklardan daha fazla yararlanmak açısından önemlidir. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra: – Verimli çalışma ve verimlilik nedir? – Ev yönetiminde verimli çalışma ilkeleri nelerdir? – Ev yönetim işlerini kolaylaştırma yollan nelerdir? – Yorgunluğun nedenleri ve sonuçları nasıl açıklanır? […]