Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Aile Ekonomisi

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2071 – Aile Ekonomisi Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Toplum ve Sosyal Yapı Google

Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – toplum kavramını açıklayabilmek, – toplumun demografik yapısını açıklayabilmek, – aile ve nüfus yapısı arasındaki ekonomik bağlantıyı kurabilmek, – nüfus ile kentleşme ve barınma arasında ilişki kurabilmek, – nüfus ile istihdam arasında ilişki kurabilmek, – toplumun sosyal yapısını açıklayabilmek, için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacağız. 2050’de yaşlı sayısı gençleri geçecek […]

02. Toplumun Ekonomik ve Kültürel Yapısı Google

Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – bir toplumun ekonomik yapısını açıklayabilmek, gayri safi milli hasılanın ne olduğunu ve hangi sektörlerin toplamından oluştuğunu açıklayabilmek, – mili gelir kavramını ve nasıl hesaplandığını açıklayabilmek, – birey başına düşen gayri safi milli hasılayı açıklayabilmek, – beşeri kalkınma endeksini açıklayabilmek, – toplumun kültürel yapısını, kültürün nasıl şekillendiğini açıklayabilmek, – toplum yönetimi […]

03. Aile ve Toplum İlişkileri Google

Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – toplum bileşiminde ailenin rolü ve önemini açıklayabilmek, – teknolojik, kültürel ve ekonomik alanlarda aile toplum etkileşimini açıklayabilmek, – ailenin ekonomik yapısını etkileyen 4077 sayılı Tüketici Koruma Kanununu açıklayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacağız. Öğrenmek Üzere Eve Yürüyüş Deneyim: En acımasız öğretmen odur. Fakat en iyi öğreten öğretmen de […]

04. Aile Ekonomisi Google

Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – aile ekonomisini tanımlamak ve fonksiyonlarını açıklayabilmek, – aile ekonomisinin gelişim sürecini ve aşamalarını açıklayabilmek, – aile ekonomisi eğitiminin toplum kalkınmasındaki rolünü açıklayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacağız. 28 Nisan 2002, Hürriyet İlk Tescilli Özel Gıda Laboratuvarı Tarım Bakanlığı’nın laboratuvar hizmetlerinin özelleştirilmesi programı çerçevesinde, Türkiye’nin ilk “tescilli özel gıda […]

05. Aile Kaynakları Google

Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – ailenin elinde bulunan kaynak türlerini açıklayabilmek, – ailenin fiziksel kaynaklarını ve aralarındaki farklılığı örnek vererek açıklaya bilmek, – ailenin insansal kaynaklarını tanımlamak ve irdeleyebilmek, – insansal kaynakların geliştirilmesinin, verimliliğin artırılmasının önemini açıklayabilmek, – ailenin yaşam dönemlerinin ekonomik boyutunun farkını açıklayabilmek, – ailenin kaynaklarını kullandığı ekonomik faaliyet alanlarını sıralayabilmek için gerekli […]

06. Aile Kaynaklarının Yönetimi Google

Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – yönetimi – kaynak yönetimini tanımlayabilmek, – aile ekonomilerinde kullanılabilecek kaynakları açıklamak ve kaynak yönetim ilkelerini sıralayabilmek, – kaynak yönetiminde etkili olan faktörleri açıklayabilmek, – kaynak yönetimi süreçlerini ve süreç aşamalarında birbirleri ile etkileşimini açıklayabilmek, – ülkemizde var olan aile yapılarını ve ailede kaynak yönetim modelleri oluşmasındaki etkisini açıklayabilmek için […]

07. Aile Ekonomisinde Karar Verme Google

Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – aile ekonomisinde ekonomik faaliyet kararlarının gereğini ortaya çıkaran sebepleri açıklayabilmek, – karar vermenin tanımını yapabilmek ve fonksiyonunu açıklayabilmek, – karar vermeyi etkileyen faktörleri tanımlamak ve etkilerini açıklayabilmek, – karar verme sürecinin aşamalarını sıralamak ve her aşamanın önemini açıklayabilmek, – ekonomik kararları tanımak ve diğer karar alanlarını tanımlayabilmek için gerekli bilgilere […]

08. Aile ve Sosyal Refah Google

Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – yaşam standardı ve yaşam düzeni arasındaki farkın ne olduğunu ayırt edebilmek, – refahı tanımlamak ve ulusal refah ile aile ekonomisini ilişkilendirebilmek, – refah sağlamada kriterlerin genel amaçların belirlenmesi, eğitimin uygun duruma getirilmesi, mal ve hizmetlerin sağlanması ve kurallara uyulması olduğunu yazabilmek, – refaha yaklaşımda rol oynayan unsurları açıklayabilmek, – refaha […]

09. Aile Gelirinin Planlanması ve Bütçe Google

Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; aile gelirinin planlanmasında aile kaynaklarının sınırlılıklarını ve ilişkilerini açıklayabilmek, – ekonomik planlamada göz önünde tutulacak kriterleri açıklayabilmek, – bütçenin tanımı, gerekliliği ve bütçe yapmama nedenlerini sıralayabilmek, – ailenin tüketim alanlarını göstermek, – aile bütçesinin özelliklerini ortaya koyabilmek, – aile bütçesinin türlerini göstermek ve bütçe hazırlayabilmek, için gerekli bilgilere ve becerilere sahip […]

10. Ailede Yatırımın Tanımı, Önemi ve Türleri Google

Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; yatırımın tanımını ve önemini açıklayabilmek, – yatırım araçlarını gruplayabilmek, yatının türlerini açıklayabilmek, – gayrimenkul yatırımlarını sıralayabilmek, – menkul yatırımlarım sıralayıp açıklayabilmek, – sermaye piyasasının temel araçları olan menkul kıymetleri sıralayıp, açıklayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacağız. Salih Neftçi – 11.04.2002, Star Gazetesi İki çeşit yatırımcı… Piyasalara son zamanlarda “beklenmedik” […]