Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Gelişim ve Öğrenme      Ünite 5      17 Şubat 2010 Ara     

Kişilik Gelişimi – Tartışma

1. Günlük konuşma dilinde kullanılan kişilik kavramıyla ünitede anlatılan kişilik kavramının benzerlik ve farklılıklarını örnekler vererek tartışınız.
2. Kişiliğin şekillenmesinde etkili olan çevresel faktörleri örnekler vererek tartışınız.
3. Freud’un kişiliği açıklayan Yapısal Kuramıyla Topografik Kuramı arasındaki bağlantıları tartışınız.
4. Kişilik gelişiminde tuvalet eğitiminin etkisini Freud ve Erikson açısından tartışınız.
5. Kişiliği açıklayan tüm kuramlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları tartışınız.