Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 3      12 Şubat 2011 Ara     

Kişilerarası İletişim – Test Soruları

Test Soruları

1. Yüz, beden, bedensel temas, mekân kullanımı gibi çeşitli araçlar kullanılarak gerçekleştirilen iletişime ne ad verilir?

a. Kişiler arası iletişim
b. Sözlü iletişim
c. Sözsüz iletişim
d. Özkişisel iletişim
e. Yatay iletişim

2. Kaynak ve alıcının yüz yüze etkileşimine dayalı olarak gerçekleşen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kitle iletişimi
b. Yazılı iletişim
c. Sözsüz iletişim
d. Sözlü iletişim
e. Kişilerarası iletişim

3. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde etkinliği artırmanın yollarından biri değildir?

a. Kullanılan kanalın yeniliği
b. Kaynağın inanılır bulunması
c. Mesajın insanların bireysel ihtiyaçlarına seslenebilecek şekilde düzenlenmesi
d. Mesajın alıcının dikkatini çekecek şekilde düzenlenmesi
e. Mesajın dili

4. Aşağıdakilerden hangisi “davranışlarımızın gerisinde artık farkında olma ihtiyacı duymadığımız düşünceler” olarak ifade edilen düşünce özelliğini karşılar?

a. Mantık ihtiyacı
b. Otomatik pilot
c. Açı farklılıkları
d. Olasılıklı düşünme
e. İlişki kurma

5. Gönderici ve alıcı arasında zaman ve mekân birliğinin bulunması durumunda gerçekleşen iletişim türüne ne ad verilir?

a. Sosyal iletişim
b. Özkişisel iletişim
c. Bireyler arası iletişim
d. Sosyal etkileşim
e. Sözlü iletişim

Cevap Anahtarı

1. c – Yanıtınız yanlış ise ” İletişimde Dil ve Dil Ötesi” bölümünü yeniden okuyunuz.
2. e – Yanıtınız yanlış ise “Kişiler Arası İletişim” bölümünü yeniden okuyunuz.
3. a – Yanıtınız yanlış ise “İletişimde Etkinliği Sağlamanın Koşulları” bölümünü yeniden okuyunuz.
4. b – Yanıtınız yanlış ise “Düşüncelerimizin Özellikleri” bölümünü yeniden okuyunuz.
5. d – Yanıtınız yanlış ise “Kişiler Arası İletişim” bölümü nü yeniden okuyunuz.