Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Aile Ekonomisi      Ünite 7      9 Ocak 2015 Ara     

Karar Vermenin Tanımı Ve Fonksiyonu

Amaç 2

Karar vermenin tanımını yapabilmek ve fonksiyonunu açıklayabilmek

Karar verme çeşitli amaçlar, bunlara ulaşılacak yollar, araçlar ve olanaklar arasından seçim ve tercih yapma süreçlerinin toplamı, duygusal ve zihinsel bir faaliyet bir problem çizme işlemidir. Karar verme varolan seçenekler arasında en uygun hareket biçiminin seçilmesidir. Herhangi bir aktivitede ne yapılacağı, kimin yapacağı, ne ile yapacağı, ne zaman, nerede ve nasıl yapılacağının seçilmesi durumudur.

Ailede karşılaşılan problemlerin bir kısmını ailede kaynakların kullanım alanlarındaki öncelik ile ilgili kararlar oluşturmaktır. Bu problemler genelde kaynak kıtlığı ile ilgili gibi düşünülmektedir. Ailelerdeki problemlerin büyük bir bölümünü oluşturan bu konu aslında ailedeki kaynakların hangi alanlara ne oranda pay ayrılacağı ile ilgili kararlardır. Kaynakların yönetiminde karar verme, herhangi bir kaynağın kullanımı ile ilgili alternatiflerden birinin seçilmesi veya seçilmemesidir.

Kaynakların yönetimi, bir konuda bile çeşitli kararları gerektirir. En önemsiz gibi görünen kararlar bile ailenin yaşam düzeyini etkiler. Kaynak yöntemi her bir adımında birbiri ile ilişkisi olan pek çok kararın alınmasını gerektiren bir süreçtir. Bu sürecin alt sistemlerinin her birinde karar verme gerekebilir. O nedenle karar verme kaynak yönetiminin çekirdeği, en önemli bölümüdür. Ailede ekonomik konularla ilgili, aile bireylerinin ihtiyaçlarının karşılanması, aile içinde ve dışında yaşama kolaylıklarının sağlanması, geleceğe dönük ekonomik tedbirlerin alınması gibi amaçlar yer alır. Karar verme; bu amaçlara ulaşabilmek veya bu problemleri çözmek için çeşitli alternatifler üzerinde düşünerek şartlara uygun çözümü seçmektir.

Sıra Sizde

Günlük yaşamınızın bir kesitinde örneğin bir saatlik bir diliminde vermiş olduğumuz kararlara nicelik açısından bakınız.