Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 3      3 Aralık 2010 Ara     

İşletme Yönetimi, Stratejileri ve Bilgi Sistemi – Test Soruları

Test Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi bir işlemsel kontrol faaliyeti değildir?

a. Alacak hesapları
b. Elektronik çizelgeleme
c. Borç hesapları
d. Faturalama
e. Taşıma/teslim

2. Aşağıdakilerden hangisi bir yapılandırılmamış karar problemidir?

a. Projeleri çizelgeleme
b. Borç ve alacakları takip etmek
c. Personel kayıtlarını tutmak
d. Üretim maliyetlerinin takip etmek
e. Ürün tasarımı yapmak

3. Postmodernizm ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Sömürgeciliğin bir uzantısıdır.
b. Doğru ve gerçekle ilgilenir.
c. Şüpheyi reddeder.
d. Bir mimarlık kavramıdır.
e. Modernizmde geçerli olan herşey postmodernizmde de geçerlidir.

4. Aşağıdakilerden hangisi postmodern yönetim yaklaşımının özelliklerinden biri değildir?

a. Michel Foucault, Jean Baudrillard gibi felsefecilerden etkilenmesi.
b. Belirsiz organizasyonları gerçek olarak nitelendirmesi
c. Üretimin organizasyonuna ağırlık vermesi
d. Organizasyonun üretimine ağırlık vermesi
e. Organizasyon yerine organizasyonlarla ilgilenmesi

5. Aşağıdakilerden hangisi sanal organizasyonun özelliklerinden biri değildir?

a. Yüz yüze veya elektronik olarak gerçekleştirilebilmesi
b. Coğrafi yerleşim olmadan sanal organizasyonların oluşturulamaması.
c. İnsanları, varlıkları ve fikirleri birleştirmek için ağları kullanması.
d. İş çevirimi zamanını azaltmayı amaçlaması.
e. Yerel ağlara ihtiyaç duyması.

6. Aşağıdakilerden hangisi bir yönetsel rol değildir?

a. Kişilerarası ilişkilere dayalı roller
b. Bilgi sağlayıcı roller
c. Karar verici roller
d. Kavramsal yeteneğe dayalı roller
e. Kaynak dağıtma rolü

7. İşletmelerin birleşme olmadan bilgilerini paylaşarak güçlerini birleştirmeleri hangi strateji ile ilgilidir?

a. İş düzeyi stratejisi
b. İşletme düzeyi stratejisi
c. Ürün farklılaştırma
d. Değer zinciri analizi
e. Bilgi ortaklığı

8. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Sanal organizasyon yaşam çevirimi üç aşamadan oluşur.
b. Sanal organizasyon bir basketbol milli takımına benzer.
c. Değer zinciri analizi iş düzeyi stratejisinin bir aracıdır.
d. Ağ ekonomileri bir işletme düzeyi stratejisidir.
e. Yapılandırılmış, yapılandırılmamış ve yarı-yapılandırılmış kararlar vardır.

9. Ürün farklılaştırma hangi tür strateji içerisinde yer alır?

a. İş düzeyi stratejisi
b. İşletme düzeyi stratejisi
c. Sektör düzeyi stratejisi
d. Bilgi ortaklığı stratejisi
e. Ağ ekonomileri ile ilgili strateji

10. Aşağıdakilerden hangisi bir sektör değildir?

a. İlaç
b. Otomotiv
c. Tekstil
d. Madencilik
e. Üniversite

Cevap Anahtarı

1. b – Ayrıntılı bilgi için “Karar Düzeyleri” konusuna bakınız.
2. e – Ayrıntılı bilgi için “Kararların Yapı Dereceleri” konusuna bakınız.
3. a – Ayrıntılı bilgi için “Postmodern Yönetim Yaklaşımı” konusuna bakınız.
4. c – Ayrıntılı bilgi için “Postmodern Yönetim Yaklaşımı” konusuna bakınız.
5. b – Ayrıntılı bilgi için “Sanal Organizasyonlar” konusuna bakınız.
6. d – Ayrıntılı bilgi için “Yönetsel Roller” konusuna bakınız.
7. e – Ayrıntılı bilgi için “Rekabet Avantajı Olarak Bilgi Sistemleri” konusuna bakınız.
8. d – Ayrıntılı bilgi için “Rekabet Avantajı Olarak Bilgi Sistemleri”, “Sanal Organizasyonlar” ve “Kararların Yapı Dereceleri” konularına bakınız.
9. a – Ayrıntılı bilgi için “Rekabet Avantajı Olarak Bilgi Sistemleri” konusuna bakınız.
10. e – Ayrıntılı bilgi için “Rekabet Avantajı Olarak Bilgi Sistemleri” konusuna bakınız.