Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 1      20 Nisan 2010 Ara     

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku – Test Soruları

Test Soruları

1. Bir iş ilişkisinin iş hukukuna konu olabilmesi için aşağıdaki sözleşme türlerinden hangisine dayalı olması gerekir?

a. İstisna sözleşmesi
b. Kira akdi
c. İş sözleşmesi
d. Vekalet akdi
e. Eser mukavelesi

2. Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun konularından biri değildir?

a. Kamu görevlilerinin iş ilişkileri
b. İşçi statüsü altında çalışanların bireysel iş ilişkileri
c. İşverenlerin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilişkileri
d. İşçi ve işveren sendikalarının, üyeleriyle olan ilişkileri
e. İşçi statüsü altında çalışanlar ile Sosyal Sigortalar Kurumu arasındaki ilişkiler

3. Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun bir alt dalı değildir?

a. Sosyal Sigortalar Hukuku
b. Bireysel İş Hukuku
c. Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Hukuku
d. Borçlar Hukuku
e. Sendikalar Hukuku

4. Kamu görevlilerinin iş ilişkilerini hangi özel hukuk dalı düzenler?

a. Anayasa hukuku
b. İş hukuku
c. Toplu iş hukuku
d. İdare hukuku
e. Kamu hukuku

5. Aşağıdakilerden hangisi, kadın ve çocuk işgücünün Sanayi Devrimi’nin yaşanıldığı dönemde yaygın ve yoğun biçimde kullanılmasının nedenlerinden biri olarak görülemez?

a. Teknolojik gelişmelerle üretim tekniğinin basitleşmesi
b. Ailelerin birden çok üyesi ile çalışmak zorunda kalması
c. Yetişkin erkek işgücüne göre daha uysal ve kolay yönetilir görülmeleri
d. Yetişkin erkek işgücüne göre, daha düşük ücret almaları
e. Özen ve uzmanlık gerektiren işlerdeki yüksek performansları

6. İş hukuku alanında Dünya’da yürürlüğe konulan ilk kanun ile çalışma yaşamında kimlerin korunması hedeflenmiştir?

a. Dokuma kesiminde çalışan işçilerin
b. Ev hizmetlerinde çalışan kadınların
c. Maden ocaklarında çalışan çocuk işçilerin
d. Maden ocaklarında çalışan çocuk ve kadınların
e. Dokuma kesiminde çalışan çocuk işçilerin

7. Ülkemizde teamülü hukuk kurallarının yerini, hangi dönemde yazılı hukuk kuralları almaya başlamıştır?

a. XIX. yüzyılın ilk yarısında
b. Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde
c. 1. Dünya Savaşı’ndan sonra
d. XX. yüzyılın başlarında
e. Cumhuriyet Döneminde

8. Aşağıdakilerden hangisi iş hukuku alanında geçerliliği olan ilkelerden biridir?

a. İşçi güvenliği
b. Bağlı (tabi) çalışma
c. İşletmenin korunması
d. İşçi yararına yorum
e. İşçi ve işvereni gözetme

9. İşçinin, işverene işin yapılma biçimi ve yürütüm koşulları yönünden tâbi bulunması, işverene olan hangi alandaki bağımlılığını ifade eder?

a. İdari
b. Teknik
c. Ekonomik
d. Hukuki
e. Ahlaki

10. 4857 sayılı İş Kanunu, ülkemizde bu güne dek bireysel iş ilişkilerini düzenlemek üzere yürürlüğe konulmuş olan kaçıncı iş kanunudur?

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5

Cevap Anahtarı

1. c – Yanıtınız yanlış ise “İş Hukukunun Tanımı” başlığı altında size verilen bilgileri yeniden gözden geçiriniz.
2. a – Yanıtınız yanlış ise “İş Hukukunun Konuları” başlığı altında size verilen bilgileri yeniden gözden geçiriniz.
3. d – Yanıtınız yanlış ise “İş Hukukunun Konuları” başlığı altında size verilen bilgileri yeniden gözden geçiriniz.
4. d – Yanıtınız yanlış ise “İş Hukukunun Tanımı” başlığı altında size verilen bilgileri yeniden gözden geçiriniz.
5. e – Yanıtınız yanlış ise “İş Hukukunun Dünya’daki Tarihsel Gelişimi” başlığı altında size verilen bilgileri yeniden gözden geçiriniz.
6. e – Yanıtınız yanlış ise “İş Hukukunun Dünya’daki Tarihsel Gelişimi” başlığı altında size verilen bilgileri yeniden gözden geçiriniz.
7. b – Yanıtınız yanlış ise “İş Hukukunun Türkiye’de Cumhuriyet Dönemi’ndeki Tarihsel Gelişimi” başlığı altında size verilen bilgileri yeniden gözden geçiriniz.
8. d – Yanıtınız yanlış ise “İş Hukukunun Temel Ülkeleri” başlığı altında size verilen bilgileri yeniden gözden geçiriniz.
9. b – Yanıtınız yanlış ise “İş Hukukunun Tanımı” başlığı altında size verilen bilgileri yeniden gözden geçiriniz.
10. d – Yanıtınız yanlış ise “İş Hukukunun Türkiye’de ki Tarihsel Gelişimi” başlığı altında size verilen bilgileri yeniden gözden geçiriniz.

 • MURAT

  6. sorunun cevabı “D” şıkkı olması lazım yanılıyor muyum?

 • halil ibrahim

  sadece 6. soru degilki bircok sorunun cevabı yanlıs. vizelerde cıkan sorulara benziyor ancak bunların cevaplarını baska bi yerde bulmak lazım :) kmse butun cevaplara dogru diye gitmesin sınava :))

 • halil ibrahim

  yada bu sorulardan sonra iş hukuknu düzenleyen yeni bir kanun cıkmıs :P

 • davut

  kadınlar madende çalışmaz zaten, 6. soru doğru bence.

 • 6. sorunun doğru cevabı “D” şıkkı

 • Dünya da diyor! 1802 yılında İngiltere’de dokuma sanayinde çalışan çocukların iş süreleri ve koşulları yönünden korutulmalarını öngören ve çocuk işçilerin günlük iş sürelerini 12 saat ile sınırlandıran kanun, iş hukuku alanında dünyada atılan ilk adım olmuştur.

  Çalışma koşullarının giderek ağırlaşması, toplumsal yaşam da olumsuz yönde etkilemiş ve devletşer, önce İngiltere’de ve daha sonra da Sanayi Devrimi’ni pek az farklılıklarla yaşayan başka ülkelerde, iş ilişkileri ve yaşamını düzenleyen hukuk kurallarını hazırlayarak, yürürlüğe koymak zorunda kalmışlardır.

  Bu bilgiler ışığında 6. sorunun cevabının e şıkkı olması doğru dur.