Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 12      11 Kasım 2010 Ara     

İş Sağlığı ve Güvenliği – Test Soruları

Test Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi iş kazaları ve meslek hastalıklarının doğrudan maliyetlerinden biridir?

a. Tedavi ve bakım masrafları
b. İşgünü kayıpları
c. İşgücü kayıpları
d. Üretim kayıpları
e. Çalışanları yeniden eğitme masrafları

2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği ile doğrudan ilgili kurum ve kuruluşlardan biri değildir?

a. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
b. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlılığı
c. Milli Savunma Bakanlığı
d. İçişleri Bakanlığı
e. Belediyeler

3. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına neden olan biyolojik etkenlerden biridir?

a. Kimyasal maddeler
b. Gürültü
c. Virüsler
d. Stres
e. Yorgunluk

4. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede iş sağlığı ve güvenliği kültürünü etkileyen faktörlerden biri değildir?

a. Yönetim ve çalışanların tutumları
b. Çalışanların eğitimi ve motivasyonu
c. İşletme politikası ve prosedürleri
d. İşletmenin büyüklüğü
e. Güvensiz davranışlara karşı yaptırımlar

5. İşletmelerde işçiler, yöneticiler ve sendika temsilcilerinin birlikte iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetleri yürüttüğü mekanizmalara ne ad verilmektedir?

a. İşçi Sağlığı Komitesi
b. İş Güvenliği Komitesi
c. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
d. İşgören Destek Kurulu
e. İşyeri Sağlık Birimi

6. İş Kanunu’na göre ağır ve tehlikeli işlerde kaç yaşından küçük çocuklar çalıştırılamaz?

a. 16
b. 15
c. 14
d. 13
e. 12

7. Aşağıdakilerden hangisi strese yol açan örgütsel faktörlerden biridir?

a. Ekonomik sıkıntılar
b. İşsizlik
c. Ailevi nedenler
d. Rol çatışması
e. Aşırı çalışma hırsı

8. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak işverenlerin görevlerinden biri değildir?

a. Yasal mevzuatı oluşturmak
b. Bütçeden pay ayırmak.
c. Personel katılımını arttırmak
d. Sağlık ve güvenlik amaçlarını saptamak.
e. Güvenlik denetimlerini yürütmek.

9. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarına yol açan güvensiz şartlardan biridir?

a. Tecrübesizlik
b. Stres
c. Dikkatsizlik
d. Uygun olmayan tekniklerin kullanımı
e. Makinelerin bakımsızlığı

10. Personel performanslarını geliştirmek ve kişisel problemlerini çözmede yardımcı olabilmek amacıyla işletmeler tarafından uygulanan programlara ne ad verilir?

a. Personel destek programları
b. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi
c. Kaza önleme mekanizması
d. Sağlık programları
e. İyileştirme programları

Cevap Anahtarı

1. a. – Yanıtınız yanlış ise “İşgören Sağlığı ve İş Güvenliğinin Önemi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
2. d. – Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
3. c. – Yanıtınız yanlış ise “Meslek Hastalıklarının Nedenleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
4. d. – Yanıtınız yanlış ise ” İş Kazalarının Önlenmesi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
5. c. – Yanıtınız yanlış ise “Sağlık ve Güvenlik Programlarının Yönetimi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
6. a. – Yanıtınız yanlış ise “Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
7. d. – Yanıtınız yanlış ise “Stresin Nedenleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
8. a. – Yanıtınız yanlış ise “Sağlık ve Güvenlik Programlarının Yönetimi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
9. e. – Yanıtınız yanlış ise “İş Kazalarının Nedenleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
10. a. – Yanıtınız yanlış ise “Alkol ve Uyuşturucu Kullanımının Önlenmesi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.

  • Doğuş

    Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği ile doğrudan ilgili kurum ve kuruluşlardan değildir?

    elimdeki kitapçıkta milli savunma bakanı doğru cevap sizde içişleri bakanı acaba hangisi doğru :(