Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 8      6 Kasım 2010 Ara     

İnsan Kaynakları Yönetimi – Test Soruları

Test Soruları

Özet bölümündeki konuları yeterince anlayıp anlamadığınızı ölçmek için aşağıdaki soruları yanıtlamaya çalışınız. Soruları zorlanmadan yanıtladığınızda bir sonraki üniteye geçebilirsiniz. Ancak zorlandığınız sorulara ilişkin konuları tekrarlamanız yararınıza olacaktır.

1. Bir işletmede bağımsız bir insan kaynakları bölümü ne zaman kurulmalıdır?

a. Üst yönetim değiştiğinde
b. Teknoloji değiştiğinde
c. Çalışanlar sendikalı olduğunda
d. İyi bir insan kaynakları yöneticisi bulunduğunda
e. İKY işlevleri bölüm yöneticilerinin çok zamanını aldığında

2. İnsanı, diğer üretim faktörlerinden ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

a. Para karşılığı çalışması
b. Emeğini başkasına kiralaması
c. Sosyal bir varlık olması
d. Verimli çalışması
e. Yükselmek istemesi

3. Aşağıdakilerden hangisi İKY’nin ulaşmak istediği temel amaçlardan biridir?

a. İşbirliği
b. İş tatmini
c. Örgüt içi iletişim
d. Denetim
e. Koordinasyon

4. Bir işletmenin genel müdürünün, insan kaynakları müdüründen, 10 gün sonra başlayacak toplu sözleşme görüşmelerine kendi adına katılmasını ve sonuçlandırmasını istemesi durumunda, insan kaynakları müdürü nasıl bir yetki kullanacaktır?

a. İşlevsel
b. Kurmay
c. Dikey
d. Yatay
e. Komuta

5. “Organ işlev yaratmaz, işlev organ yaratır “sözü aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

a. İşlev olmadan bölüm kurulabileceğini
b. Bölüm oluşturmak için para gerektiğini
c. Bölüm kurmadan önce insana gereksinim duyulduğunu
d. Yeterince işlev olmadan bölüm kurulamayacağını
e. Büyümek için yeni bölümler kurmak gerektiğini

6. Aşağıdakilerden hangisi İKY’yi etkileyen dış çevre faktörleri arasında yer almaz?

a. Rakipler
b. Yasalar
c. Ekonomik değişiklikler
d. İşin nitelikleri
e. İşgücü pazarı

7. İnsan kaynakları bölümünün teknik ve rutin işlevleri yerine getirebilmek için sahip olması gereken yetki türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Komuta
b. Kurmay
c. İşlevsel
d. Danışmanlık
e. Uygulayıcı

8. Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin insan kaynakları kapsamı içinde yer almaz?

a. Genel müdür
b. Üretim müdürü
c. Satış elemanı
d. Torna işçisi
e. Sendika başkanı

9. İnsan kaynakları bölümünün, işletmenin diğer bölümleriyle eşit statüde olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a. Diğer bölümlerle sürekli iletişim kurması ve işbirliği yapması
b. Daha saygın olması
c. Diğer bölümlerden daha önemli olması
d. Uzman kişilerden oluşan bir bölüm olması
e. Ücret farklılığı yaratılmamak istenmesi

10. Aşağıdakilerden hangisi personel yönetimi anlayışından insan kaynakları yönetimi anlayışına geçişte etkin rol oynayan faktörlerden biri değildir?

a. Sosyal ve kültürel gelişmeler
b. Refah düzeyinin düşmesi
c. Çalışma yasalarının çıkarılması
d. Sendikacılığın gelişimi
e. Ekonomik gelişmeler

Cevap Anahtarı

1. e – Yanıtınız yanlış ise “İKY faaliyetlerinin örgütlenmesi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
2. c – Yanıtınız yanlış ise “İKY’nin önemi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
3. b – Yanıtınız yanlış ise “İKY’nin amaçları” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
4. a – Yanıtınız yanlış ise “İK Yöneticilerinin yetki Kullanımı” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
5. d – Yanıtınız yanlış ise “İK Bölümünün Örgüt İçindeki Yeri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
6. d – Yanıtınız yanlış ise “İKY yi Etkileyen Dış Çevre Faktörleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
7. c – Yanıtınız yanlış ise “İK Yöneticilerinin Yetki Kullanımı” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
8. e – Yanıtınız yanlış ise “İKY Kavramı” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
9. a – Yanıtınız yanlış ise “İK bölümünün Örgüt İçindeki Yeri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
10. b – Yanıtınız yanlış ise “İKY’nin Gelişim Süreci” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.