Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 9      6 Kasım 2010 Ara     

İnsan Kaynakları Yönetim İşlevleri – Test Soruları

Test Soruları

Özet bölümündeki konuları yeterince anlayıp anlayamadığınızı ölçmek için aşağıdaki soruları yanıtlamaya çalışınız. Soruları zorlanmadan yanıtladığınızda bir sonraki Üniteye geçebilirsiniz. Ancak zorlandığınız sorulara ilişkin konuları tekrarlamanız yararınıza olacaktır.

1. İşgücü genel envanterinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Gelecekteki personel arzıdır.
b. Gelecekteki personel talebidir.
c. Mevcut personelin sayı olarak belirlenmesidir.
d. Her işgören hakkında ayrı ayrı bilgi depolanmasıdır.
e. Tüm personele ait bilgilerin çeşitli ölçütlere göre analizidir.

2. Belirli bir dönemde İşletmeden ayrılan personelin yüzde olarak ifadesine ne ad verilir?

a. İnsan kaynakları plânlaması
b. İşgücü genel envanteri
c. İşgücü beceri envanteri
d. İnsan kaynakları talebi
e. Personel dönüşüm oranı

3. İşletmede yapılan farklı işlere yönelik bilgilerin belli bir sistematik altında toplanmasına ne ad verilir?

a. Personel değerlemesi
b. İş tasarımı
c. İş analizi
d. Görev tanımı
e. İş etüdü

4. İş analizleri neyi analiz eder?

a. İşin kendisini
b. İşi yapan kişide olması gereken nitelikleri
c. İşi yapan kişiyi
d. Hem işi hem de işi yapan kişiyi
e. İşin nasıl daha iyi yapılabileceğini

5. Nitelikli adayların, iş için işletmeye başvurmasını sağlamaya yönelik çalışmalara ne ad verilir?

a. İşe alma
b. Personel seçimi
c. Duyuru
d. İş bulma
e. Personel bulma

6. Personel seçim sürecinde, işe alma kararını kimin vermesi daha uygun olur?

a. Genel müdürün
b. İlk amirin
c. Görüşmeyi yapan kişinin
d. İnsan kaynakları yöneticisinin
e. Üretim müdürünün

7. İşe yeni alınan personelin, işe ve işletmeye uyum sağlamasına yönelik çalışmalara ne ad verilir?

a. Personel eğitimi
b. Personel geliştirme
c. İşbaşı eğitimi
d. İşe alıştırma
e. Personel analizi

8. İşe alıştırma programının başarı göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Personelin işe vaktinde gelmesi
b. Personelin çevresiyle iyi geçinmesi
c. Personelin ihtiyaç duyduğu bütün bilgileri alması
d. Personelin işini sevmesi
e. Personelin kendini işletmenin bir parçası olarak görmesi

9. İşinde başarılı bir personelin, ilerde getirilebileceği görevlere bu günden hazırlanmasına ne ad verilir?

a. İşletmeye alıştırma
b. Eğitme
c. Tasarlama
d. Plânlama
e. Geliştirme

10. Değerleyeni, normal frekans dağılımına göre değerleme yapmaya zorlayan performans değerleme yöntemine ne ad verilir?

a. Zorunlu dağıtım
b. Boylandırma çizelgesi
c. Puan dağıtım
d. Faktör kıyaslama
e. Sıralama

Cevap Anahtarı

1. e – Yanıtınız yanlış ise, “Plânlamada kullanılan araçlar” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
2. e – Yanıtınız yanlış ise, “Plânlamada kullanılan araçlar” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
3. c – Yanıtınız yanlış ise, “İş Analizleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
4. a – Yanıtınız yanlış ise, “İş Analizleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
5. e – Yanıtınız yanlış ise, “Personel Bulma” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
6. b – Yanıtınız yanlış ise, “İlk Amir ile İlk Görüşme ve Karar” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
7. d – Yanıtınız yanlış ise, “İşe Alıştırma” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
8. e – Yanıtınız yanlış ise, “İşe Alıştırma” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
9. e – Yanıtınız yanlış ise, “Personel Eğitimi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
10. a – Yanıtınız yanlış ise, “Değerlendirme Yöntemleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.