Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 3      10 Kasım 2010 Ara     

İnsan Kaynakları Planlaması – Test Soruları

Test Soruları

1. Aşağıdaki tanımlardan hangisi planlama kavramına aittir?

a. İşletmenin nereye nasıl gideceğinin belirlenmesidir.
b. İşletmenin bir amaç saptamasıdır.
c. Gelecek için kesin maliyet rakamları ortaya koymaktır.
d. Kaynakların mevcut durumunu ortaya koyulmasıdır.
e. Kaynakların kullanacak birimlerin belirlenmesidir.

2. Aşağıdakilerdin hangisi insan kaynakları planlaması kavramının ayrıntılı tanımıdır?

a. Personelin belirlenmesidir.
b. Personel ihtiyacının belirlenmesidir.
c. Gelecekteki personel sayısının belirlenmesidir.
d. Gelecekteki personelin sayısının ve özelliklerinin belirlenmesidir.
e. Mevcut personelin özelliklerinin belirlenmesidir.

3. Bir işletme yeni kurulmuş ve insan kaynakları planlamasını ilk defa yapacaksa planlamasının süresinin nasıl olması tercih edilir?

a. Uzun dönemli
b. Orta dönemli
c. Kısa dönemli
d. İnsan kaynakları planlaması yapılamaz
e. Uzun ve orta dönemli

4. Bir işletmede insan kaynakları planlaması kim / kimler tarafından yapılmalıdır?

a. İnsan kaynakları bölümü
b. İnsan kaynakları ve diğer bölüm yönetimleri birlikte
c. Bölüm yöneticilerinin tümü
d. Bilgi sistemleri bölümü
e. Muhasebe ve insan kaynakları bölümü birlikte

5. Bütüncül düzel olarak adlandırılan insan kaynakları planlamasının içeriği aşağıdakilerden hangisidir?

a. İnsan kaynakları planlaması işletmedeki alt düzey çalışanlara yönelik yapılır
b. Üst düzey çalışanlara yönelik yapılır
c. Orta düzey çalışanlara yönelik olarak yapılır
d. İşletmede çalışanların tümüne yönelik yapılır
e. Anahtar pozisyonlara yönelik olarak yapılır

6. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan insan kaynakları ihtiyacının belirlenmesine yardımcı bilgilerden değildir?

a. İnsan kaynağı envanteri bilgileri
b. İş analizi bilgileri
c. Personel devir oranı bilgileri
d. Personel devamsızlık oranı bilgileri
e. Dış çevre bilgileri

7. Aşağıdakilerden hangisi belirli bir dönemde işletmeye giren ve işletmeden çıkan personel sayısını ifade eder?

a. İş tanımı
b. Personel devir oranı
c. Devamsızlık oranı
d. İnsan kaynağı envanteri
e. Ortalama personel sayısı

8. Sayısal verileri göz önünde tutarak deneyimlerden gelen bilgileri kullanan insan ihtiyaç tahmin yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Matematiksel yöntem
b. Basit matematiksel yöntem
c. Çoklu regresyon
d. Doğrusal programlama
e. Sezgisel yöntem

9. Herhangi bir plan döneminde işletmenin elinde bulunan personel aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

a. İş analizi
b. İnsan kaynakları arzı
c. İnsan kaynakları planlaması
d. İnsan kaynakları ihtiyacı
e. İş gerekleri

10. Aşağıdakilerden hangisi yedek insan kaynağı ihtiyacını ifade etmez?

a. Devamsızlık oranı yedek insan kaynağı ihtiyacına eşittir
b. Devir oranı yedek insan kaynağı ihtiyacına eşittir
c. Devir oranı ile gerçek insan kaynağı ihtiyacının çarpımıdır
d. Kişi başına düşen çalışma zamanının devir oranına bölümüdür
e. Devamsızlık oranı ile gerçek insan kaynağı ihtiyacının çarpımıdır

Cevap Anahtarı

1. a – Yanıtınız yanlış ise “İnsan Kaynakları Planlaması” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
2. d – Yanıtınız yanlış ise “İnsan Kaynakları Planlaması” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
3. c – Yanıtınız yanlış ise “İnsan Kaynakları Planlamasının Çerçevesi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
4. b – Yanıtınız yanlış ise “İnsan Kaynakları Planlamasının Çerçevesi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
5. d – Yanıtınız yanlış ise “İnsan Kaynakları Planlamasının Çerçevesi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
6. a – Yanıtınız yanlış ise “İnsan Kaynakları Planlama Süreci” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
7. b – Yanıtınız yanlış ise “İnsan Kaynakları Planlama Süreci” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
8. e – Yanıtınız yanlış ise “İnsan Kaynakları Planlama Süreci” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
9. b – Yanıtınız yanlış ise “İnsan Kaynakları Planlama Süreci” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
10. e – Yanıtınız yanlış ise “İnsan Kaynakları Planlama Süreci” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.