Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Aile Ekonomisi      Ünite 7      9 Ocak 2015 Ara     

İhtiyaçlar Ve Ekonomik Faaliyet Karar Alanları

Amaç 1

Aile ekonomisinde ekonomik faaliyet kararlarının gereğini ortaya çıkaran sebepleri açıklayabilmek

Ailenin kısa ve uzun sürede ulaşmak istediği amaçlar vardır. Bu amaçlara ulaşmak birçok ekonomik faaliyet kararları gerektirmektedir. Ailenin amaçları belli ihtiyaçların karşılanmasına yöneliktir. Davranış bilimciler bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için belirli bir biçimde davranmaya güdülendiklerini belirtmektedirler.

Abraham Maslow’a göre insanların ihtiyaçları belli bir hiyerarşi oluştururlar. Bu hiyerarşide bireylerin alt basamaktaki ihtiyacının karşılanması bireyleri kendinden sonraki basamakta yer alan ihtiyaca güdülemektedir.

Abraham Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi

Ekonomik kararlar öncelikle hiyerarşisinin en alt düzeyinde yer alan fizyolojik ihtiyaçlar için alınmaktadır. Bu ekonomik faaliyet bireylerin yaşaması için elzem olan temel tüketimi kapsamaktadır. Bunlar giyinme, barınma, beslenme vb. fizyolojik ihtiyaçlardır. Aile bu temel ihtiyaçlarını giderince, fiziksel ve ruhsal açıdan olumsuz etkilere karşı korunma ve iş güvenliği ihtiyacı duymaya başlamaktadır. Aileye çocukların katılımı bu konudaki ekonomik faaliyetleri attırmaktadır. Çocukların fizyolojik ve güvenlik (giyinme, barınma, sağlık) ihtiyaçları ailede en temel tüketimi oluşturan ekonomik faaliyetler olmaktadır.

Fizyolojik ve güvenlik ihtiyacı karşılanmış aile bireyleri için bir sonraki basamakta yer alan sosyalleşme, güdüleyici etmen olarak belirmektedir. Sosyal etkileşim de kabul edilme, belli grup normlarına uyma, yeni ekonomik faaliyetler gerektirmektedir. Çocukların eğitim, sosyalleşme vb. gelişmeleri için konuya ilişkin organize olmuş kuramlarla işbirliği zorunluluğu yeni ekonomik kararlar gerektirmektedir.

Bireyler ilk dört basamaktaki ihtiyaçlarını karşıladıklarında yeteneklerin ortaya koyma, potansiyellerini ve ideallerini gerçekleştirme, başarıları ile kendilerini ispatlama ihtiyacı duymaktadırlar. Aile bireyleri aşağıdaki durumlar gerçekleştiğinde kendilerini ekonomik faaliyetler açısından başarılı kabul etmektedirler.
– Amaçladıkları yaşam standardına ulaşma
– Çocuklarına amaçladıkları eğitimi kazandırma
– Finansman bakımından başarılı duruma gelme
– Ailenin son yaşam dönemi için mali güvenlik sağlama

Aile bireylerinin ekonomik faaliyetlerinde amaçlanan başarı düzeyine ulaşma çabaları ise şunlar olmaktadır:

– Mesleki yaşamda başarı ve kaynak artırma,
– Daha fazla kaynak sağlanan işe geçiş,
– Halen yürütülen işin yanı sıra kaynağı artırmak amacı ile yeni çalışma alanı bulma,
– Emeklilik sonrası ikinci çalışma yaşamına başlama,
– Finansal ortamı tanıma, finans sistemine uyma ve tasarruf tedbirleri alma.

Aile ekonomisinde bu çabalara ilişkin uzun ve kısa vadeli birçok amaç belirlenmekte ve ekonomik faaliyet kararları alınmaktadır. Ekonomik faaliyetler karar alanları üç grupta toplanabilmektedir:

Ekonomik faaliyet alanları

Sıra Sizde

Aile bireyleri hangi durumlar gerçekleştiğinde kendilerini ekonomik faaliyetler açısından başarılı kabul etmektedirler ve bu konudaki çabaları nelerdir?