Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 5      6 Mart 2010 Ara     

Hukukun Kaynakları – Test Soruları

Test Soruları

Özet bölümündeki konuları yeterince anlayıp anlamadığımızı ölçmek için aşağıdaki soruları, sınav oluyormuş gibi yanıtlamaya çalışalım. Eğer zorlanmadan yanıtlayabiliyorsanız bir sonraki üniteye geçebilirsiniz. Ancak, zorlandığınız konuları tekrarlamalısınız. Doğru yanıtları ünitenin sonunda bulabilirsiniz.

1. Tüzük çıkarma yetkisi kime aittir?

a. Türkiye Büyük Millet Meclisine
b. Cumhurbaşkanına
c. Bakanlar Kuruluna
d. Adalet Bakanlığına
e. Kamu Tüzel Kişiliklerine

2. Aşağıdaki hukuk dallarından hangisinde örf ve adete yer verilmez?

a. Özel Hukuk
b. Borçlar Hukuku
c. Ceza Hukuku
d. Medeni Hukuk
e. Ticaret Hukuku

3. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel görüşler içerisinde yer almaz?

a. Makaleler
b. Monografiler
c. Sistematik eserler
d. Kitaplar
e. Otobiyografiler

4. Örf ve adet hukuku kuralları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Yardımcı kaynak oluştururlar.
b. Hakimin uymak zorunluluğu yoktur.
c. Hukuki yaptırıma bağlanmışlardır.
d. Ceza hukuku alanında yer alırlar.
e. Medeni hukuk kuralları içinde yer verilmez.

5. Hakimin hukuki anlaşmazlığı çözerken başvuracağı kaynakların sırası açısından hangi sıralama doğru olarak verilmiştir?

a. Kanun – Örf ve Adet Hukuku – Yargısal Kararlar
b. Kanun – Yargısal Kararlar – Örf ve Adet Hukuku
c. Yargısal Kararlar – Kanun – Örf ve Adet Hukuku
d. Yargısal Kararlar – Örf ve Adet Hukuku – Kanun
e. Örf ve Adet Hukuk – Kanun – Yargısal Kararlar

6. Yetkili bir makam tarafından konulmuş olan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne ne ad verilir?

a. Tabii hukuk
b. Şerh
c. Pozitif Hukuk
d. İdeal Hukuk
e. Mevzuat

7. Kanunların yürürlüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Kanunlar, yürürlük tarihi gösterilmemişse yayımlandıktan 45 gün sonra yürürlüğe girer.
b. Kanunların kendi metninde yürürlük tarihi gösterilebilir.
c. Kanunlar resmi gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girerler.
d. Kanunlar yürürlüğe girmeden önceki olaylara uygulanabilirler.
e. Yürürlük tarihinin kanunda gösterilmesi zorunlu değildir.

8. Kanunlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Yazılı olmak zorunda değildirler.
b. Bütçe kanunları sürekli değildir.
c. İstisnai olarak belli bir kişi için çıkarılabilirler.
d. Bunları çıkaracak mercii Anayasa gösterir.
e. Milletlerarası anlaşmalar da nitelikleri itibariyle kanundur.

9. Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisini tanı yan Anayasalarımız aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a. 1876-1982
b. 1924-1982
c. 1961-1924
d. 1924-1961-1982
e. 1876-1961-1982

10. Aşağıdakilerden hangisi genel ve özel örf ve adet hu kuku uygulamalarından biri değildir?

a. Başlık parası
b. Ortakçılık
c. Yarıcılık
d. Paftos
e. Örfü belde

Cevap Anahtarı

1. c – Yanıtınız yanlış ise “Tüzükler” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
2. c – Yanıtınız yanlış ise “Örf ve Adet Hukuku” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
3. e – Yanıtınız yanlış ise “Bilimsel Görüşler” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
4. c – Yanıtınız yanlış ise “Örf ve Adet Hukuku” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
5. a – Yanıtınız yanlış ise “Hukukun Şekli Kaynakları” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
6. e – Yanıtınız yanlış ise “Yazılı Kaynaklar” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
7. c – Yanıtınız yanlış ise “Kanunlar” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
8. a – Yanıtınız yanlış ise “Kanunlar” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
9. e – Yanıtınız yanlış ise “Kanun Hükmünde Kararnameler” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
10. a – Yanıtınız yanlış ise “Örf ve Adet Hukuku” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.

  • suat

    teşekkürler.. fakat soru sayısı biraz daha fazla olsa cok daha iyi olurdu…

  • ahmet esin

    4. ve 5. soruda bir yanlışlık var.

  • kkkkk

    bencede birkaç soru hatalı gibi