Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Hukuka Giriş      Ünite 5      6 Mart 2010 Ara     

Hukukun Kaynakları: Kaynak Kavramı

Amaç 1

Hukuk kaynağından ne anlaşılması gerektiğini ortaya koyabilmek

Kaynak sözcüğü sözlük anlamı itibariyle bir şeyin ilk çıktığı, kaynadığı yeri ifade eder. O halde hukukun kaynağı denilince de hukuk kurallarının nereden ve nasıl ortaya çıktıklarını anlamamız gerekir. Ancak hukukun kaynağı deyimi bazen de hukuk kurallarının hangi şekillerde göründüklerini, haricen ne gibi şekillere bürünmüş olduklarını ifade eder.

Görülüyor ki, hukukun kaynağı terimi birbirinden farklı iki anlamda kullanılmaktadır. Gerçekten, hukuk kurallarının nasıl ve ne suretle meydana geldiklerini, nereden çıktıklarını ifade eden kaynaklara hukuku doğuran kaynaklar veya hukuku yaratan kaynaklar denir. Buna karşılık, hukuk kurallarının dışa karşı hangi şekillerde göründüğünü gösteren kaynaklara ise, hukuku bildiren kaynaklar veya mahiyetlerine de uygun düşecek biçimde hukukun şekli kaynakları denilmektedir.

O halde, karşımıza iki soru çıkıyor: Hukuk kuralları nasıl meydana geliyor ve meydana gelen bu kurallar bize hangi şekillere bürünmüş olarak yansıyor? Aşağı da bu iki soruyu hukukun şekli kaynakları başlığı altında bir arada cevaplandırmış olacağız.

Sıra Sizde

Hukuku doğuran kaynaklar ve hukuku yaratan kaynaklar deyimleri arasındaki farklar nelerdir? Boş bırakılan yerlere yazınız.

Hukukun Şekli Kaynakları

Hukukun kaynakları

Hukukun şekli kaynakları deyimiyle, hukuk kurallarının haricen ne gibi şekiller de göründüklerini, bize hangi şekillere bürünmüş olarak yansıdıklarını ve nerelerde bulunduklarını kastetmekte olduğumuzu ifade etmiştik. Hukukun bu anlamdaki kaynaklarını, yazılı kaynaklar ve yazısız kaynaklar biçiminde bir ayırıma tabi tutabiliriz.

Öte yandan, teknik anlamda bir kaynak olmamakla beraber, hukukun uygulanmasında uygulayıcılara yardımcılık etmekte olan bilimsel görüşler ile yargı kararlarını içtihatları da niteliklerine uyacak biçimde yardımcı kaynaklar adı altında bu ayırıma ilave edebiliriz. Böylece hukukun şekli kaynakları denildiği zaman karşımıza yazılı kaynaklar, yazısız kaynaklar ve yardımcı kaynaklar olmak üzere başlıca üç kaynak çıkmaktadır. Şimdi bu kaynakları ayrı ayrı ele alarak inceleyeceğiz.