Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Aile Ekonomisi      Ünite 8      10 Ocak 2015 Ara     

Hane Halkı Gelir Dağılımı

Türkiye genelinde hanelerin % 20’lik dilimlerine göre hane halkı kullanılabilir gelirleri, Çizelge 8.7’de verilmiştir.

Türkiye genelinde hane gelirinin dilimlere göre dağılımı

Sıra Sizde

Hane halkı sayısına ve toplam fert sayısına, toplam hane halkı kullanılabilir gelirini % 20’lik dilimleri ve kent-kır durumunu dikkate alarak bölüştürünüz.

Türkiye genelinde 1987 ve 1994 yıllarına ilişkin hane gelirinin, hanenin % 20’lik dilimlerine göre dağılımı Çizelge 8.8 ve Çizelge 8.9 da görülmektedir.

Türkiye genelinde 1987 yılı hane gelirinin dağılımı

Türkiye genelinde hane gelirinin dağılımı (1994)

Türkiye genelinde hane gelirinin dağılımı (1994)

Türkiye genelinde hane gelirinin dilimlere göre dağılımı (1994)

Hane halkı gelirinin % 20’lik dilimleri 1987 – 1994 yılları karşılaştırıldığında kullanılabilir toplam hane halkı gelirinin % 54.89’unun beşinci % 20’lik grup tarafından kullanıldığı görülmektedir. 1987 yılından bu yana alt % 20’lik grupların hane halkı gelirini kullanım oranları giderek azalmakta, beşinci % 20’lik grupta artmaktadır.

Yukarıdaki çizelgenin, gelir miktarlarının o yıllara ilişkin satın alma gücü dikkate alınarak tüketimde düzey çizelgesinin altına yerleştirilmesi ülkemizin o yıllardaki refah göstergesi durumunu ortaya koymaktadır.

Sıra Sizde

Gelirinizin satın alma gücünü belirleyiniz. Düzey çizelgesini kullanarak refah düzeyinizi saptayınız.