Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Özet      Ünite 8      12 Şubat 2011 Ara     

Halkla İlişkilerde Ortam ve Araçları – Özet

Özet

Amaç 1

İç Halkla İlişkilerde kullanılan sözlü ortam ve araçlar nelerdir?

Toplantılar, danışma ve işgörenlerle ilişki büroları, üst düzey yöneticilerin bölümleri ziyaretleri ve iş görenlerin ailelerine yönelik faaliyetler iç halkla ilişkilerde kullanılan sözlü ortam ve araçlardır.

Amaç 2

İç Halkla İlişkilerde kullanılan yazılı ortam ve araçlar nelerdir?

Kurum İçi Süreli Yayınlar, mektuplar ve diğer basılı yayınları (broşürler, andaçlar, afişler vb. ) iç halkla ilişkilerde kullanılan yazılı ortam ve araçlar olarak adlandırabiliriz.

Amaç 3

Dış halkla ilişkilerde kullanılan basılı araçlar nelerdir?

Gazeteler, dergiler, kitaplar, el kitapları, broşürler, bültenler, yıllıklar, raporlar, mektuplar, afişler, rozet, pul ve damgalar dış halkla ilişkilerde kullanabileceğimiz basılı araçlardır.

Amaç 4

Dış halkla ilişkilerde kullanılan görsel ve işitsel araçlar nelerdir?

Radyo, televizyon, sinema ve internet dış halkla ilişkilerde kullanılan görsel ve işitsel araçlardır.

Amaç 5

Dış halkla ilişkilerde organizasyon faaliyeti olarak ne çeşit etkinlikler düzenleyebiliriz?

Toplantılar, sergiler, fuarlar, festivaller, yarışmalar, açılış ve yıl dönümü törenleri dış halkla ilişkiler faaliyeti olarak organize edebileceğimiz etkinliklerdir.