Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 5      13 Şubat 2011 Ara     

Halkla İlişkiler – Test Soruları

Test Soruları

1. Kuruluşların benimsenebilir ve savunulabilir belirgin imaj yaratımında en temel görev kuruluşun hangi bölümüne düşmektedir?

a. Sponsorluk
b. Reklam
c. Stratejik yönetim
d. Halkla ilişkiler
e. Medya çalışmaları

2. Kurumsal iletişimde, halkla ilişkilerin başarılı olması için yöneticilerin önem vermesi gereken öncelik hangisidir?

a. Yöneticiler, kurumlarını iç ve dış çevreye tanıtmalıdır
b. Yöneticiler, kurum imajını oluşturmalıdır
c. Yöneticiler, halkla ilişkilerin önemini anlamış olmalıdır
d. Yöneticiler kurumlarını tanıtıcı reklamlar yapmalıdır
e. Yöneticiler, iç çevreyle sıkı ilişki kurmalıdır

3. Kuruluşların nasıl bir halkla ilişkiler yapacağı konusu politik bir karardır. Bu kararın oluşmasında aşağıdaki özelliklerden hangisi bu kararın içinde düşünülmez?

a. Halkla ilişkilerde personel politikasının nasıl olacağı
b. Halkla ilişkilerin ne olacağı, nelerin temel alınacağı
c. Halkla ilişkilerin nasıl uygulanacağı
d. Halkla ilişkilerin hangi alanları kapsayacağı
e. Halkla ilişkilerde hangi ölçütlerin gözönünde tutulacağı

4. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler uzmanlarının işlevlerinden değildir?

a. Uzman Reçeteci
b. İletişim Sağlayıcı
c. Sorun Giderme Uzmanı
d. İletişim Teknisyeni
e. Araştırmacı Gazeteci

5. Aşağıdakilerden hangisi kurumun yönetsel rollerinden biridir?

a. Liderlik
b. Gözlemcilik
c. İlericilik
d. Hareketlilik
e. Planlamacılık

6. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kurum içi hedef kitledir?

a. Müşteriler
b. Çalışanlar
c. Kamu Kuruluşları
d. Tedarikçiler
e. Diğer kurumlar

7. Aşağıdakilerden hangisi kurum içi iletişim seçeneklerinden biri değildir?

a. Açık kapı uygulaması
b. Özgür ifade programı
c. İletişim etütleri
d. Bilgi formları
e. Görüş alma araştırmaları

8. Aşağıdakilerden hangisi bir kuruluşun toplumsal sorumluluk çabalarından biridir?

a. Kuruluş bahçesini temizleme
b. Kurum içi düzenleme
c. Atıklarla çevreyi kirletmeme
d. Medyada yer alma
e. Müşteri memnuniyetini kazanma

9. Çalışanlarla (Kurum İçi) iletişimde hangi araçlar kullanılmaz?

a. İşletme gazeteleri, broşürler
b. Genel televizyon, radyo
c. El kitapçıkları, mektuplar
d. Dilek kutuları, duyuru panoları
e. Raporlar, mektuplar

10. Aşağıdakilerden hangisi kurumdan kaynaklanan krizin nedeni değildir?

a. Kurumun el değiştirmesi
b. Ürün hataları
c. Yasal değişimler
d. Kurum içi dedikodu
e. Kurum içi cinsel taciz

Cevap Anahtarı

Yanıtınız yanlışsa doğrusunu öğrenmek, yanıtınız doğru ise pekiştirmek için Yanıt Anahtarı yanında belirtilen bölümleri tekrar gözden geçirin.
1. d – “Giriş”
2. c – “Yönetim ve Halkla İlişkilere Bakış”
3. a – “Halkla İlişkiler Politikalarının Oluşturulması”
4. e – “Yönetim ve Halkla İlişkilere Bakış”
5. a – “Yönetim ve Halkla İlişkilere Bakış”
6. b – “Halkla İlişkilerde Hedef kitle İletişimi / Kurum İçi İletişim”
7. d – “Halkla İlişkilerde Hedef kitle İletişimi / Kurum İçi İletişim”
8. c – “Halkla İlişkiler Politikalarının Oluşturulması”
9. b – “Halkla İlişkilerde Hedef kitle İletişimi / Kurum İçi İletişim”
10. c – “Kriz Yönetimi ve Halkla İlişkiler”

  • Özkan

    bu soruları hazırlayan arkadaştan allah razı olsun