Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Ticaret Hukuku      Ünite 5      1 Mayıs 2010 Ara     

Haksız Rekabet ve Unsurları

Amaç 1

Haksız rekabeti tanımlayıp, unsurlarının neler olduğunu açıklayabilmek.

TTK. m. 56, haksız rekabeti; aldatıcı hareket veya dürüstlük kurallarına aykırı başkaca suretle ekonomik rekabetin her türlü kötüye kullanılmasıdır, diye tanımlamış bulunmaktadır. Tanımlamanın başarılı olduğu söylenemez. Burada aldatıcı hareket ve dürüstlük kurallarına aykırılık iki ayrı unsur imiş gibi görünmektedir. Oysa aldatıcı hareketlerin esasen dürüstlük kurallarına aykırılık oluşturduğu açıktır. Bu tanımlamadan haksız rekabetin üç unsuru olduğu ortaya çıkar. (a) Ekonomik rekabet, (b) Aldatıcı davranış ve başkaca suretle dürüstlük kurallarına aykırı hareket, (c) Rekabet hakkının kötüye kullanılması.

Ekonomik Rekabet

Rekabet, ekonomik yaşamda müşteri çekmek için yapılan yarışmadır. Ekonomik rekabetin ilk şartı, bir ekonomik etkinliğin söz konusu olmasıdır. Ekonomik etkinlik olmaksızın, ekonomik rekabet söz konusu olamaz.

Aldatıcı Hareket ve Başkaca Suretlerle Dürüstlük Kurallarına Aykırı Davranış

Kanun koyucu tarafından ekonomik rekabet uygun görülmekte ve korunmaktadır. Ekonomik rekabette bireyler, elbette rakipleri ile yarışacaklar, onları yenmeye, geçmeye çalışacaklardır. Ancak bu yarışmada kullanacakları araçlar, meşru olmalıdır. Rakibi kötülemek, müşteri çevresini aldatıcı davranışlarla kandırmak ve başkaca suretle dürüstlük kurallarına aykırı davranmak kabul edilemez. Burada MK. m. 2 anlamında dürüstlük söz konusudur. Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Rekabet de bir haktır. Bu nedenle herkes rekabet hakkını kullanırken dürüstlük kurallarına uymakla yükümlüdür.

Rekabet Hakkının Kötüye Kullanılması

Sınırları dürüstlük kuralları ile belirli olan rekabet özgürlüğünün sınırları aşılmış ise, burada kötüye kullanma vardır. Haksız rekabet hükümleri ile korunan rakip değil, bireyin rekabet hakkıdır. Bu nedenle dürüstlük kuralları dışına çıkılmışsa, kötüye kullanma var sayılır. Belirli davalar dışında, zarar verme kastının aranmasına dahi gerek yoktur. Hatta bu kötüye kullanmanın yasaklanmasını isteyenler, rakipten başkaları dahi olabilir.

  • SERKAN

    dersleri bilgisayarıma alamıyorum çalışmak için