Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 2      12 Şubat 2011 Ara     

Haber Yazımı ve Teknikleri – Test Soruları

Test Soruları

1. Haber nedir?

a. Belirli bir sisteme göre yazılmış, olay yazılarıdır.
b. Bir muhabirin yazdığı yazıdır.
c. Toplumu ilgilendiren bilgilerdir.
d. Güncel ve tekrar oluşabilecek olaylardır.
e. Toplumun genelinin ilgisini çekecek güncel olayların, onların en kolay anlayacağı biçimde sunumudur.

2. Aşağıdakilerden hangisi haber çeşitlerinden biri değildir?

a. Derleme haber
b. Öykü haber
c. Bilgi haber
d. Ters piramit haber
e. Araştırma haber

3. Aşağıdakilerden hangisi bir olayın haber değeri taşıması için gerekli olan unsurlardan biri değildir?

a. Zamanlılık
b. Gözlem
c. İlginçlik
d. Önemlilik
e. Heyecanlılık

4. Haberle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a. Anlaşılır bir üslup ve dille yazılmalıdır.
b. Doğru bilgilere dayanılarak yazılmalıdır.
c. Olasılık ve tereddüt içeren ifadeler bulunmalıdır.
d. Nitelik, denge ve objektiflikten oluşan habercilik kurallarına uygun olmalıdır.
e. Yalın bir teknikle yazılmalıdır.

5. Aşağıdakilerden hangisi, haber yazma kurallarından biri değildir?

a. Muhabir haberinde fikirlerini söylerken, “ben”, “sen” sözcükleri yerine “biz”, “siz”i tercih etmelidir.
b. Bir cümlede bir fikre yer vermelidir.
c. Haber kaynağı belirtilmelidir.
d. Kısa ve bilinen sözcükler kullanılmalıdır.
e. Haberle ilişkili kişiler iyice tanıtılmalıdır.

6. Aşağıdakilerden hangisi haber yazma tekniklerinden biri değildir?

a. Dörtgen tekniği
b. Üçgen tekniği
c. Ters piramit tekniği
d. Konuşma dili tekniği
e. Düz piramit tekniği

7. Haber yüklemleri hangi amaçla kullanılır?

a. Haberi daha iyi anlatmak için
b. Haberde birinin sözlerini göstermek için
c. Haberi bir kaynağa dayandırmak ve kaynağın sözleriyle aktarmak için
d. Haberin daha anlaşılır olması için
e. Habere ilişkin şüpheleri ortadan kaldırmak için

8. Bir haberi oluşturan unsurlar aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?

a. Üst başlık, ana başlık, alt başlık, spot, flaş, haber gövdesi, ara başlıklar fotoğraf altı yazılar
b. Ana başlık, alt başlık, flaş, haber gövdesi, spot
c. Üst başlık, spot, ana başlık, haber gövdesi, fotoğraf altı yazıları
d. Başlık, haber gövdesi, spot, ara başlık, alt başlık
e. Fotoğraf altı yazıları ana başlık, alt başlık, flaş, spot, haber gövdesi, ara başlıklar

9. Aşağıdakilerden hangisi haber yazımında dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değildir?

a. Muhabirin kendi görüşlerini habere yansıtmaması
b. Haberle ilişkili kişilerin kim olduğunun iyice tanıtılması
c. Haber başlığının iyi belirlenmesi
d. Haberin görgü şahitleri ya da kaynakların ağzından verilmesi
e. Haberde örf ve adetlere uygunluğun göz önünde bulundurulması

10. Haber yazma tekniklerinin en eskisi ve en fazla kullanılanı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ters piramit tekniği
b. Dörtgen tekniği
c. Düz piramit tekniği
d. Konuşma dili tekniği
e. Serbest yazım tekniği

Cevap Anahtarı

1. e – Yanıtınız doğru değilse “Haber Nedir” başlıklı bölümü yeniden gözden geçiriniz.
2. d – Yanıtınız doğru değilse “Haber Çeşitleri” başlıklı bölümü yeniden gözden geçiriniz.
3. b – Yanıtınız doğru değilse “Haber Değeri” başlıklı bölümü yeniden gözden geçiriniz.
4. c – Yanıtınız doğru değilse “Haber Yazma Kuralları” başlıklı bölümü yeniden gözden geçiriniz.
5. a – Yanıtınız doğru değilse “Haber Yazma Kuralları” başlıklı bölümü yeniden gözden geçiriniz.
6. b – Yanıtınız doğru değilse “Haber Yazma Teknikleri” başlıklı bölümü yeniden gözden geçiriniz.
7. c – Yanıtınız doğru değilse “Haber Yüklemleri” başlıklı bölümü yeniden gözden geçiriniz.
8. a – Yanıtınız doğru değilse “Haberin Anatomisi” başlıklı bölümü yeniden gözden geçiriniz.
9. e – Yanıtınız doğru değilse “Haber Yazımında Dikkat Edilecek Kurallar” başlıklı bölümü yeniden gözden geçiriniz.
10. a – Yanıtınız doğru değilse “Haber Yazma Teknikleri” başlıklı bölümü yeniden gözden geçiriniz.

  • ReŞaT ASLAN

    teşekkür ederim. çok faydası oldu.