Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Halkla İlişkiler Yazarlığı      Ünite 2      12 Şubat 2011 Ara     

Haber Çeşitleri

Haberler düzenleme biçimlerine göre beş bölüme ayrılmaktadır:

Olay Haber

Olay haberler, toplumu ilgilendirecek bir olay hakkındaki bilgilerin haber diline aktarılıp sunulmasına dayanmaktadır. Olay haberlerin içeriğinde sıcak gelişmelerin bulunması yanında önceden düzenlenmiş, planlanmış etkinlikler de yer almaktadır. Örneğin, depremin önceden tahmin edilmesine yönelik kurulan istasyonların anlatıldığı ya da yurdun büyük bir kısmını etkileyen kar yağışının neden olduğu olumsuzlukları anlatan haber, olay haberdir.

Araştırma Haber

Araştırma, tüm haber türleri için geçerli bir koşuldur. Ancak bu tür haberler, detaylı araştırmalara dayanan, özel bir çalışma ve çaba çerçevesinde ortaya konulan haberleri anlatmaktadır. Araştırma haberler daha çok, üstü kapalı kalmış olayların detaylarına inerek, habere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri toplayarak geniş bir haber dosyası hazırlamayı kapsamaktadır. Örneğin, bir kurumdaki yolsuzluklarla ilgili olarak detaylı araştırmalar yaparak, bilgi ve belgelere ulaşarak yapılan haberler bu sınıfa girmektedir.

Derleme Haber

Değişik zamanlarda oluşmuş olayları, çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgi ve belgelerle bütünleştirerek, diğer deyişle aynı konuyla ilgili haberleri derleyip toplayarak bir haber haline getirmedir. Örneğin, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğinin, başlangıcından bugüne kadarki geçirdiği süreçleri derleyerek haber haline getirmek.

Öykü Haber

Habere konu oluşturan olayların dramatize edilerek yazılmasıdır. Habere konu olan olay, öyküleştirilerek, diğer deyişle olay, bir öykü anlatım havasında verilmektedir. Örneğin, genç yaşta yakalandığı bir hastalık sonucu ölen bir gencin yaşadıkları dramatize edilerek öykülü bir şekilde haberleştirilebilir.

Bilgi Haber

Her alandaki bilgileri içeren ve gerekli değerleri taşıyan haberlerdir. Örneğin, sağlık alanındaki gelişmeler, yeni tedavi yöntemleri, bitki türleri ve tedavileri, doğayla ilgili bilgileri içeren haberler…

Sıra Sizde 3

Aşağıdaki haber, haber çeşitleri içinden hangisine uymaktadır. Tartışınız

Depresyona karşı beyin pili yapıldı

Kanadalı bilim adamları, beyni elektronik sinyallerle uyararak depresyonu geçiren ve insanları daha mutlu eden yeni bir cihazı başarıyla denediler. Kalp pili gibi çalışan cihaz, uzun süren klinik depresyonu bulunan milyonlarca kişiye ilaçsız tedavi olanağı sağlayabilecek. Sistemle kafatasının içine elektrotlar takılarak duyguları kontrol eden bölgelerin faaliyete geçmesi sağlanıyor. Tedavi öncesinde hastalar motivasyon eksikliği, günlerce yataktan çıkmamak ve intihar etme isteği gibi derin depresif durumlar yaşıyor. İlaçlar ve psikoterapi gibi geleneksel tedavilere cevap vermemiş olan bu hastaların bazıları, elektronik sinyallerle uygulandıktan sonra spor salonuna gitmeye ve yeni işler kurmaya başladılar.