Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Tüketici Davranışları      Ünite 9      16 Ocak 2011 Ara     

Grup Kavramının Anlamı ve Önemi

Grup Nedir?

Grup, bir dizi normu, değerleri ya da inançları aralarında paylaşan, belirli rol ilişkileri üstlenen ve davranışlarında birbirine bağlı olan iki ya da daha çok bireyin oluşturduğu topluluktur. Başka deyişle, grup belli bir zaman kesitinde birbirine bağlı olarak hareket eden ve belli ortak gereksinme ya da amaçları olan bireylerden oluşur.

Grup belli bir yerde ve belli bir zamanda rastgele bir araya gelmiş bireyler topluluğu değildir. Örneğin, banka kuyruğunda bekleyenler, dolmuşla evlerine dönenler, sinemada film izleyenler rastgele bir araya gelen bireylerden oluşur ve bunlar tüketici davranışı anlamında grup olarak nitelenmez.

Grup kendi içinde belli ilişkilere dayanan toplumsal bir sistemdir. Böyle bir sistemde yer alan bireyler düzenli bir ilişki içindedirler, birbiriyle ortaklaşa bağlar oluştururlar ve ortak bir amacı paylaşarak, ortak kurallara uyarlar. Bireyler, gruptan bekledikleri yararı sağladıkları sürece o grupta kalmayı sürdürürler. Gerçekte, bireylerin gereksinme ve isteklerini yalnızca bir tek grup karşılayamaz. Bu nedenle bireylerin içinde olduğu birçok grup vardır. Aile, arkadaş grupları, işyeri grupları, eğitim grupları, sivil toplum grupları, spor grupları sanat grupları örnek olarak verilebilir. Bu grupların her biri farklı amaçlar için oluşturulmuştur. Bireyin bu gruplara katılması kendi önceliklerine bağlıdır.

Sıra Sizde 1

Örnek olayda incelenen etkin internet kullanıcılarını grup oluşturma açısından inceleyin.

Tüketici Yönünden Grup Kavramının Önemi

Konuya tüketiciler açısından baktığımızda da aynı gerçeğin geçerli olduğunu görürüz. Tüketiciler de birer birey olarak pek çok grup içinde yer alırlar. Her grup, tüketicilerin satın alma davranışlarını farklı biçimlerde etkiler. Örneğin aile, bireyin satın alma davranışında önemli yer tutar. Arkadaş grupları ise bireyin satın alma davranışlarını yönlendirici ve özendirici olur.

Satın almada grubun etkisi iki yönde olur. Birinci yön, grubun tüketicinin satın alma davranışını bireysel olarak etkilemesidir. Örneğin birey, bu etkiye uygun bir spor ayakkabısı satın alır. İkinci yön, grup üyelerinin grup olarak ortaklaşa kararlar almasıyla ortaya çıkar. Örneğin, hangi eğlence yerine gidileceği, hangi giysilerin seçileceği gibi konularda ortak karar alınabilir.

  • melike kesikbaş

    iğreç notumu duşurdu.