Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 1      9 Kasım 2010 Ara     

Girişimcilik ve Girişimcinin Özellikleri – Test Soruları

Test Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilikle bağdaşmaz?

a. Yeni işletme kurulması
b. Sermayenin tedarik edilmesi
c. Yenilikçilik ve yaratıcılık
d. Fırsat yaratma
e. Eskiye bağlılık

2. Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin özelliklerinden biridir?

a. Risk üstlenmeme
b. Tutucu olma
c. Problemleri görememe
d. Duyarsız olma
e. Fırsatları görme

3. Aşağıdakilerden hangisi girişimci ile ilgili olarak yanlış bir yargıyı ifade eder?

a. Girişimciler üretim girdilerini örgütleme yeteneğine sahip kişilerdir
b. Girişimciler risk alma konusunda isteklidirler
c. Girişimciler kaynakları kontrol etmeye çalışırlar
d. Girişimciler para sahibi kişilerdir
e. Girişimciler değer yaratan kişilerdir

4. Girişimciyi, henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretimin girdilerini ve hizmetlerini satın alan ve üreten kişi olarak tanımlayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Joseph A. Schumpeter
b. Jean Baptise Say
c. Richard Cantillon
d. Adam Smith
e. David Ricardo

5. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik niteliklerinden biri değildir?

a. Organizasyon becerisine sahip olma
b. Risk alma
c. Tetikte olma
d. Oyunun kuralını baştan yazma
e. İçe dönük olma

6. Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik unsurları arasında yer almaz?

a. Kabul görmeme
b. Çaba harcama
c. Değer yaratma
d. Getiri elde etme
e. Topluma katkıda bulunma

7. Aşağıdakilerden hangisi girişimci düşüncenin bileşenlerinden biri değildir?

a. Yenilikçi ve yaratıcı olma
b. Var olanla yetinme
c. Risk alma
d. Öncü olma
e. Rekabetçi olma

8. Küreselleşme olgusuyla birlikte iş dünyasına hakim olan temel düşünce yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

a. Yenilikçi üretim
b. Rekabetçi Pazar
c. Geleneksel üretim
d. Maliyet etkinliği
e. İş gücünde verimlilik

9. Girişimciyi yöneticiden ayıran temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?

a. Planlama yeteneği
b. Organizasyon yeteneği
c. Problem çözme yeteneği
d. Hayalci bakış açısı
e. Güven duyma isteği

10. Aşağıdakilerden hangisi girişimci düşünce yapısını tetikleyen faktörlerden biri değildir?

a. Teknolojik gelişmeler
b. Tüketim ekonomisi
c. Yaşam standartlarındaki gelişmeler
d. Eksik rekabet
e. Büyüme

Cevap Anahtarı

1. e – Yanıtınız yanlış ise “Girişimcinin Özellikleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
2. e – Yanıtınız yanlış ise “Girişimcinin Özellikleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
3. d – Yanıtınız yanlış ise “Girişimcilik Süreci” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
4. c – Yanıtınız yanlış ise “Girişimciliğin Tanımı” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
5. e – Yanıtınız yanlış ise “Girişimci Niteliklerinin Belirlenmesi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
6. a – Yanıtınız yanlış ise “Girişimcinin Özellikleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
7. b – Yanıtınız yanlış ise “Girişimci Düşüncenin Temelleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
8. a – Yanıtınız yanlış ise “Yenilikçi ve Yaratıcı Olma” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
9. d – Yanıtınız yanlış ise “Girişimcilik Süreci” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
10. d – Yanıtınız yanlış ise “Girişimci Düşüncenin Temelleri” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.