Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 2      17 Şubat 2010 Ara     

Gelişim ve Öğrenmede Bilimsel Araştırma Yöntemleri – Test Soruları

Test Soruları

1. Bireyi tüm yönleri ile derinlemesine inceleyerek davranışının nedenlerini belirlemeye çalışan araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Gözlem
B. Görüşme
C. Olay incelemesi
D. Anket
E. Standart test

2. Radyoda yaptıkları programa ilişkin izleyicilerinin düşüncelerini merak eden programcıların, bu amaçla hazırladıkları soruları izleyicileri olan gençlere yazılı olarak vererek cevaplandırmalarını istemeleri hangi yöntemle gerçekleştirilmektedir?

A. Gözlem
B. Görüşme
C. Anket
D. Olay incelemesi
E. Standart test

3. Aynı çocukları geniş bir zaman aralığında gözleyerek onların iki yaşından beş yaşına kadar olan dil gelişimlerini ortaya koymak için hangi araştırma yöntemi kullanılmalıdır?

A. Standart test yöntemi
B. Kesitsel yöntem
C. Görüşme ve anket yöntemi
D. Boylamsal yöntem
E. Sırasal yöntem

4. Öğrencilerin Türkçe dersi başarıları arttıkça İngilizce dersi başarılarının da arttığını gözleyen bir öğretmen, bu ilişkiyi belirlemek için hangi yöntemi kullanmalıdır?

A. Deneysel yöntem
B. Gelişimsel yöntem
C. Korelasyonel yöntem
D. Farkların önem derecesi yöntemi
E. Betimsel yöntem

5. Araştırma sonuçlarının yorumlanmasında sebep sonuç ilişkisini tam olarak ifade eden araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

A. Farkların önem derecesi yöntemi
B. Korelasyonel yöntem
C. Gelişimsel yöntem
D. Betimsel yöntem
E. Deneysel yöntem

Cevap Anahtarı

1. C – Yanıtınız yanlış ise “Olay İncelemesi” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
2. C – Yanıtınız yanlış ise “Görüşme ve Anket” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
3. D – Yanıtınız yanlış ise “Boylamsal Yöntem” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
4. C – Yanıtınız yanlış ise “Korelasyonel” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.
5. E – Yanıtınız yanlış ise “Deneysel Yöntemler” bölümünü yeniden gözden geçiriniz.