Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Gelişim ve Öğrenme      Ünite 1      16 Şubat 2010 Ara     

Gelişim Ödevleri

Bireylerin içinde bulundukları her yaşam döneminde fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişim alanlarında kazanmak durumunda oldukları davranış biçimleri bulunmaktadır. Zira, her dönemde bireyin değişen durumlarla başa çıkması gerekmektedir.

Havighurst, bireylerin yaşamlarının her döneminde kazanmaları gereken davranış biçimlerini “gelişim ödevleri” olarak ifade etmiştir. Her ödevde, biyolojik, psikolojik, toplumsal etkenlerin etkisi söz konusudur. Bireylerin gelişim ödevlerini yerine getirebilmeleri; yeterli biyolojik olgunlaşmaya ulaşmalarına, ilgi ve istekleriyle bağdaşmasına, içinde yaşanılan kültüre ve çevresel koşullara uygun olmasına bağlıdır.

Her yaşam döneminde karşı karşıya gelinen gelişim ödevlerinin başarılması bireyi mutluluğa ve sonraki ödevleri başarmasına; başarısızlık ise, bireyi mutsuzluğa ve sonraki ödevleri gerçekleştirmede güçlükler yaşamasına yol açmaktadır.

Soru

Gelişimde, gelişim ödevlerinin başarılması neden önemlidir?

Bireylerin yaşam dönemlerinde karşılaştıkları başlıca gelişim ödevleri şu şekilde sıralanabilir:

Bebeklik Dönemi Gelişim Ödevleri

– Doğumdan sonraki çevresel değişikliklere uyum sağlama
– Nefes almayı öğrenme
– Emmeyi gerçekleştirebilme
– Günün belli saatlerinde uyumayı ve uyanık kalmayı öğrenme
– Katı yiyecekleri yemeyi öğrenme
– Tuvalet alışkanlığını kazanma

İlk Çocukluk Dönemi Gelişim Ödevleri

– Yürümeyi ve konuşmayı öğrenme
– El göz koordinasyonunu gerçekleştirme
– Öz bakım becerilerini (yemek yeme, giyinme gibi) kazanma
– Cinsiyet farklılıklarını öğrenme
– Anne, baba, kardeş ve yaşıtlarla yakın ilişki kurmayı öğrenme
– Toplumun doğru ve yanlış olarak kabul ettiği kuralları öğrenmeye başlama

İkinci Çocukluk Dönemi Gelişim Ödevleri

– Bedenini tanıma, kabullenme ve olumlu tutumlar geliştirme
– Yaşıtlarıyla iyi ilişkiler kurmayı öğrenme
– Cinsiyet rollerini kazanma
– Okuma, yazma, matematik gibi temel okul becerilerini kazanma
– Vicdan ve değerler sistemi oluşturma
– Kişisel bağımsızlığını kazanma

Ergenlik Dönemi Gelişim Ödevleri

– Her iki cinsiyetteki yaşıtları ile yeni ve daha olgun ilişkiler kurma
– Cinsiyetlerine uygun sosyal rolleri kazanma
– Aileden duygusal bağımsızlığını kazanma
– Bir meslek seçme ve buna hazırlanma
– Evliliğe ve aile kurmaya hazırlanma
– Toplumsal sorumlulukları isteme ve gerçekleştirme
– Kendine özgü bir değerler sistemi geliştirme

Genç Yetişkinlik Dönemi Gelişim Ödevleri

– Bir mesleğe hazırlanma
– Bir işe girme ve bir meslekte ilerleme
– Toplum tarafından onaylanan bir sosyal gruba girme
– Bir eş seçme ve eşiyle hayatını sürdürebilme
– Çocuk yetiştirme
– Evin yönetimine katılabilme
– Toplumsal sorumlulukları alma

Orta Yetişkinlik Dönemi Gelişim Ödevleri

– Yetişkinlere özgü toplumsal sorumlulukları alabilme
– Ekonomik yaşam koşullarını oluşturma ve devam ettirme
– Sorumluluk sahibi yetişkinler olmalarında ergenlik çağındaki gençlere rehberlik etme
– Boş zamanlarını değerlendirecek etkinlikler geliştirme
– Bedeninde oluşmaya başlayan fizyolojik değişikliklere uyum gösterme

İleri Yetişkinlik Dönemi Gelişim Ödevleri

– Azalan fiziksel güç ve bozulan sağlığa uyum sağlama
– Emeklilik ve azalan gelire uyum sağlama
– Eşin ölmesi sonucunda ortaya çıkan yeni koşullara uyum gösterme
– Yaşıtları ile yakın ilişkiler kurma
– Kendi durumuna uygun fiziksel yaşam koşullarını düzenleme
– Toplumsal sorumluluklarını yerine getirme