Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar      Ünite 1      24 Temmuz 2011 Ara     

Finansal Kurumlar (Aracı Kuruluşlar)

Finansal piyasalardan fon sağlanması ile bu pazarlara fon sunulması genellikle aracılarla olur. Fon fazlası olan birimlerle fon açığı olan birimlerin doğrudan karşılaşması finansal piyasa işlemleri içinde oldukça küçük bir paya sahiptir.

Tasarrufların fon ihtiyacı olan birimlere doğrudan aktarılması, fon fazlası olan birimlerce finansal piyasalardan finansal varlık satın alınmasıyla gerçekleştirilir. Bu işlem alıcı ve satıcının doğrudan doğruya karşılaşması şeklinde olabileceği gibi, çoğu zaman araya aracı kurumların girmesiyle gerçekleşir. Finansal kurumlar olarak bilinen bu aracı kuruluşlar gerek para piyasalarında gerekse sermaye piyasalarında faaliyetlerini sürdürürler.

Aracı kurumlar ülkelerin gelişmişlik düzeyine bağlı olarak farklılıklar gösterirler. Ancak bütün ülkelerde ticaret bankaları, merkez bankaları, sigorta şirketleri, emeklilik ve yardımlaşma sandıkları, kalkınma bankaları ve yatırım şirketleri aracılık işlevini üstlenmiş finansal kurumlar olarak görülmektedir. Bu kurumların bir bölümü yalnızca para piyasasında, bir bölümü de sermaye piyasasında faaliyette bulunurlar. Bununla birlikte bazı finansal kurumlar hem para hem de sermaye piyasalarında faaliyette bulunurlar.

Tablo 1.3’te Haziran 2004 tarihi itibariyle ülkemizdeki banka sayısı ve şubeleri gösterilmektedir.

Haziran 2004 tarihi itibariyle ülkemizdeki banka sayısı ve şubeleri

Ülkemizde son yıllarda yaşanan krizler ve düşen faizler ticaret bankalarının sayısında önemli düşüşlerin yaşanmasına neden olmuştur. Bununla birlikte Türkiye’de ticaret bankalarının önemli bir ağırlığının olduğu görülmektedir. Tasarruf birimlerinin fon akışı içinde alacakları rolü etkileyebilecek önemli bir faktör de ekonomideki finansal aracı kuruluşların etkinlikleridir. Tablo 1.4 ülkemizdeki bankaların menkul kıymet satışlarındaki payını göstermektedir. Tabloda bankaların 2000 yılında aracılık faaliyetlerindeki % 79’luk payın, gittikçe azalarak 2003 yılında % 27’lere düştüğü görülmektedir.

Kesimlere göre menkul kıymet satışları

2499 sayılı SPK’da bankalar aracı kurum olarak ifade edilmezken 1992’de SPK’da yapılan değişiklikle bankalar da aracı kurum olarak ifade edilmiştir. Aracı kurumlar aracılık fonksiyonları dışında, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı, repo gibi fonksiyonlar da üstlenebilmektedirler.