Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Test Soruları      Ünite 3      11 Şubat 2011 Ara     

Finansal Analiz – Test Soruları

Test Soruları

1. İşletmelerin kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğini ölçmek ve işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını belirlemek için kullanılan oranlara ne ad verilir?

a. Borçluluk oranları
b. Faaliyet oranları
c. Likidite oranları
d. Kârlılık oranları
e. Kaldıraç oranları

2. Cari oranın hesaplanabilmesi için aşağıdaki verilerden hangisine gerek yoktur?

a. Hazır değerler
b. Alacaklar
c. Stoklar
d. Uzun vadeli borçlar
e. Kısa vadeli borçlar

3, 4 ve 5. soruları aşağıdaki verilere göre cevaplandırınız. (X) İşletmesinin Verileri:

Hazır Değerler: 1.000
Geçici Yatırımlar: 2.000
Uzun Vadeli Borçlar: 7.000
Alacaklar: 3.000
Stoklar: 4.000
Duran Varlıklar: 8.000
Cari Oran: 1,6

3. Bu bilgilere göre, (X) İşletmesinin kısa vadeli borçları ne kadardır?

a. 3.000
b. 4.750
c. 6.250
d. 8.000
e. 10.000

4. Yukarıdaki bilgilere göre, (X) İşletmesinin öz sermayesi ne kadardır?

a. 3.000
b. 4.750
c. 6.250
d. 8.000
e. 10.000

5. Yukarıdaki bilgilere göre, (X) İşletmesinin asit-test oranı ne kadardır?

a. 0,45
b. 0,56
c. 0,96
d. 1,25
e. 1,50

6. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sahip oldukları varlıkların ne kadarının yabancı kaynaklarla finanse edildiğini gösterir?

a. Likidite oranları
b. Borçluluk oranları
c. Faaliyet oranları
d. Kısa vadeli yabancı kaynaklar/Pasif toplamı
e. Öz kaynaklar/Pasif toplamı

7. Faaliyet oranları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a. Devir hızlarının yavaş olması işletmeler açısından olumlu bir gelişmedir.
b. Devir hızlarının yüksek çıkması ile birlikte kârlılık oranlarının da yüksek çıkmış olması işletmeler açısından olumlu bir gelişmedir.
c. Devir hızları ile kârlılık arasında bir ilişki yoktur.
d. Stokların satış kabiliyetinin düşmesi stok devir hızını yükseltir.
e. Alacakların tahsil kabiliyetinin düşmesi alacak devir hızını yükseltir.

8. Yüzde yöntemi ile analizde aşağıdakilerden hangisi 100 olarak kabul edilmez?

a. Dönen varlıklar toplamı
b. Duran varlıklar toplamı
c. Aktif toplamı
d. Brüt satışlar
e. Net satışlar

9. İşletmenin satışlarını artırabilmek için yaptığı giderlerin kârlılığa etkisini en iyi gösteren hesaplama şekli aşağıdakilerden hangisidir?

a. Net satışlar-Satılan malın maliyeti
b. Net satışlar-Brüt satış kârı
c. Brüt satış kârı-Faaliyet giderleri
d. Faaliyet dışı giderler-Olağan kâr
e. Olağanüstü giderler-Net kâr

10. Aşağıdaki analiz türlerinden hangisinde, en az 5-6 yıllık finansal tablo verilerine gereksinim vardır ?

a. Oran analizi
b. Yüzde yöntemi ile analiz
c. Başabaş analizi
d. Eğilim yüzdeleri analizi
e. Karşılaştırmalı tablolar analizi

Cevap Anahtarı

1. c – Yanıtınız doğru değilse “Likidite Oranları” bölümünü gözden geçiriniz.
2. d – Yanıtınız doğru değil ise “Likidite Oranları” bölümünü gözden geçiriniz.
3. c – Yanıtınız doğru değilse “Finansal Yapı İle İlgili Oranlar” bölümünü gözden geçiriniz.
4. b – Yanıtınız doğru değilse “Finansal Yapı İle İlgili Oranlar” bölümünü gözden geçiriniz.
5. c – Yanıtınız doğru değilse “Finansal Yapı İle İlgili Oranlar” bölümünü gözden geçiriniz.
6. b – Yanıtınız doğru değilse “Finansal Yapı İle İlgili Oranlar” bölümünü gözden geçiriniz.
7. b – Yanıtınız doğru değilse “Faaliyet Oranları” bölümünü gözden geçiriniz.
8. d – Yanıtınız doğru değil ise “Yüzde Yöntemiyle Analiz” bölümünü gözden geçiriniz.
9. c – Yanıtınız doğru değilse “Karlılık Oranları” bölümünü gözden geçiriniz.
10. d – Yanıtınız doğru değilse “Eğilim Yüzdeleri Analizi” bölümünü gözden geçiriniz.

  • Bilgi ihtiyacımı karşıladığım faydalı bir yazı olmuş. Teşekkürler.

  • Vizeye hazırlanırken yardımcı oldu . Teşekkürler :)