Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Başvuru Kaynakları      2253 - Felsefe      14 Şubat 2011 Ara     

Felsefe Dersi – Başvuru Kaynakları

Yararlanılan ve Başvurulabilecek Kaynaklar

Arslan, A. (2005). Felsefeye Giriş. Ankara: Adres Yayınları.
Copleston, F. (1997). Aristoteles. Felsefe Tarihi. Serisi, çeviren: Aziz Yardımlı, İstanbul: Idea Yayınevi.
Copleston, F. (1998). Platon. Felsefe Tarihi Serisi, çeviren: Aziz Yardımlı, İstanbul: Idea Yayınevi.
Cooper, J. C. (2003). Taoculuk Nedir: Eski Çin Bilgelik Öğretisine Giriş, çeviren: İsmet Zeki Eyüboğlu, İstanbul: Omega.
Goldman, A. I., editör (1993). Readings in Philosophy and Cognitive Science. Cambridge, Mass: MIT Press.
Kranz, W. (1994). Antik Felsefe: Metinler ve Açıklamalar, çeviren: Suad Y. Baydur, İstanbul: Sosyal Yayınlar.
Mevlânâ Celâleddin- i Rumi. (2007). Rubailer, çeviren: Hasan Ali Yücel, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
Montaigne, M. (1992). Denemeler, çeviren: Sabahattin Eyüboğlu, 2. baskı, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
Nagel, T. (1987). What Does It All Mean?: A Very Short Introduction to Philosophy. Oxford: Oxford University Press.
Nietzsche, F. (1990). İyinin ve Kötünün Ötesinde. Çeviren: Ahmet İnam, İstanbul: Ara Yayıncılık.
Platon. (2006). Sokrates’in Savunması, çeviren: Tuncay Türk, İstanbul: Oda Yayınları.
Russell, B. (2000). Batı Felsefesi Tarihi I- III. çeviren: Muammer Sencer, 7. baskı, İstanbul: Say Yayınları.
Watts, A. W. (1998). Zen Yolu: Zen Budizm’in İlkeleri, çeviren: Sena Uğur, İstanbul: Şule Yayınları.