Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Perakende Mağaza Yönetimi      Ünite 4      15 Aralık 2010 Ara     

Faiz Hesaplamaları

Basit Faiz

Belli bir miktar paranın tek bir dönem faizlendirmeye tabi tutulması basit faiz ile yapılır. Tek bir dönemden kastedilen 1 gün olabileceği gibi 1 hafta, 1 ay, 50 gün, 1 yıl olabilir. Önemli olan sürenin uzunluğu değil, bu süre içerisinde sadece bir kez faizlendirme yapılmasıdır.

Basit faiz hesaplama formüllerinde kullanılan kısaltmaların anlamları aşağıdaki gibidir:
P: Anapara, başlangıçta yatırılan tutar (bugünkü değer)
I: Faiz tutarı
r: Faiz oranı
t: Süre
S: Faiz + Anapara, dönem sonu baliğ (gelecek değer) Basit faiz işlemlerinde kullanılan formüller aşağıda toplu olarak verilmiştir:

Hesaplamalarda süre ile faiz oranının geçerli olduğu dönem uyumlu olmalıdır. Başka bir deyişle, faiz oranı yıllık olarak verilmişse, süre de yıl cinsinden ifade edilmeli, faiz oranı aylık olarak verilmişse, süre de ay cinsinden ifade edilmelidir.

Örnek

1. 5.000 TL 2 aylığına %14 faiz oranıyla bir bankaya yatırılmıştır. Dönem sonunda elde edilecek faiz gelirini hesaplayalım.

I = P x r t
I = 5.000 x 0,14 x 2 / 12
I = 117 TL. Yatırımcı 2 ay sonra 117 TL faiz geliri elde eder.

2. 3.000 TL’ye peşin satılan bir mal 3 ay vadeli satılacaktır. Aylık %2 vade farkı uygulanıyorsa, malın 3 ay sonraki değerini bulunuz.

S = P (1 + r x t)
S = 3.000 (1 + 0,02 x 3)
S = 3.180 TL

3. 6 ay vadeli fiyatı 10.000 TL olan bir mal aylık %2 iskonto uygulanarak, peşin satılacaktır. Malın peşin fiyatını iç iskonto yöntemine göre bulunuz.

Bileşik Faiz

Basit faizde başlangıçta yatırılan bir miktar para sadece bir dönem faizlendirmeye tabi tutulurken, bileşik faizde birden fazla dönem faizlendirmeye tabi tutulmaktadır. Faizlendirme yapılırken, her dönemin faiz tutarı anaparaya ilave edilmekte, bir sonraki dönemde anapara+faiz tutarı yeniden faizlendirilmektedir.

Bileşik faiz formülünde kullanılan kısaltmaların anlamları aşağıdaki gibidir:
P: Anapara, Başlangıçta yatırılan tutar (Bugünkü değer)
I: Faiz tutarı
i: Faiz oranı
n: Dönem sayısı
m: Faizlendirme sayısı
j: Nominal faiz oranı
e: Efektif faiz
S: Faiz + Anapara, Dönem sonu baliğ (Gelecek değer)

Örnek

1. 5.000 TL. yıllık %16 faizle 3 ayda bir faizlendirilmek üzere 5 yıllığına bir bankaya yatırılmıştır. Beşinci yılın sonunda ulaşılan değeri bulunuz.

S = P (1 + i) n
S = 5.000 (1 + 0,04) 20
S = 10.956 TL

2. Aylık %1 faizle aylık bileşik faize yatırılan 3.000 TL 1 yıl sonra kaç TL’ye ulaşır?

S = P (1 + i) n
S = 3.000 (1 + 0,01) 12
S = 3.380 TL

Anüiteler

Anüite, eşit zaman aralıklarıyla yapılan eşit ödemeler serisidir. Anüitelere örnek olarak haftalık ücret ödemeleri, aylık kira ödemeleri, 3 ayda bir ya da farklı aralıklarla yapılan temettü ve faiz ödemeleri verilebilir.

Normal Anüitelerde Gelecek Değer:

Örnek

%6 faiz veren bir bankaya 10 yıl boyunca her ay 100$ yatırılırsa ne kadar birikim yapılmış olur?

Normal Anüitelerde Şimdiki Değer:

Örnek

12 ay süreyle aylık 500 TL ödemesi olan bir malın peşin fiyatı kaç TL’dir. Aylık faiz oranı %1.

Peşim Anüiteler:


Örnek

Bir sigorta şirketi yaptığı sigorta karşılığında ya peşin olarak 2.500 TL. ya da ilk ödemesi hemen yapılması koşuluyla, 10 eşit taksit tahsil etmek istiyor. Faiz oranı %6 olduğuna göre yıllık ödemeler ne kadar olmalıdır?


Örnek

10 yıl süreyle her aybaşında 500 TL. gelir elde etmek isteyen bir kişinin bugün bankaya yatırması gereken parayı bulunuz. Aylık faiz oranı %3.

Geciktirilmiş anüiteler


Örnek

Peşin fiyatı 8.000 TL olan bir mal ödemeleri 3 ay sonra başlamak üzere takip eden 12 ayda eşit taksitlerle ödenecektir. Aylık faiz oranı %1,5 olduğuna göre ödenmesi gereken eşit taksitleri bulunuz.


Borcun Eşit Taksitlerle Amortismanı

Örnek

500.000. TL.’lik bir borç 1,5 yılda ve her üç ayın sonlarında yapılacak eşit taksitlerle ödenecektir. Her bir ödemeden sonra kalan borç miktarını amortisman şeması oluşturarak belirtiniz. Faiz oranı %12.

.

Örnek

600.000 TL.’lik bir borcun her ay sonunda 100.000 TL.’lik taksitlerle ödenmesi istensin. Faiz oranı %12 olduğuna göre ödeme sayısı, her bir ödemeden sonraki borç miktarı, her bir ödemedeki faiz miktarı, her bir ödemedeki anapara miktarı, son ödeme ve toplam ödeme miktarını bulunuz.

 • BERNA YAŞLI

  enflasyonun %12 faizin %18 olduğu ekonomide 3 ay vadeli yıllık faiz ne olur ? lütfen bu soruyu cevaplandırır mısınız ?

 • inci

  banka mevduat hesabına yatırılan 10000 tl yıllık %14 faizle 2 yıl işleniyor.yıl sonu vade getirisi?Çok aciill bende soruma cevap istiyorum

 • Gökhan

  98.000 sermaye %60 sermaye fiyatı ile 8ayda kaç lira faiz gerektirir

 • Gökhan

  Nasıl hesaplanır

 • seyit

  . Bir müşteri bankadan 5 yıl vadeli, ay sonu ödemeli, yıllık %18 faizli 300.000 TL kredi almıştır.
  Kredinin aylık taksit miktarı yaklaşık kaç TL dir?

 • seyit

  . Bir veli çocuğunun okul masrafı için 5 yıl boyunca her ay sonunda eşit miktarda para
  biriktirmektedir. Yıllık faiz oranının %12 olduğu varsayımıyla süre sonunda 20.000 TL biriktirdiğine
  göre aylık biriktirilen tutar kaç TL’dir?

 • duygucakir

  yıllık %40 faiz ödenen bir hesaba 4 yıl boyunca her yıl sonunda 560.000TL yatırılırsa 4 yılın sonunda hesapta nekadar para birikir?