Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Uluslararası İşletmecilik      Ünite 6      29 Kasım 2010 Ara     

Etik Kavramı

Uluslararası işletmecilikte etik, bireysel ve örgütsel etikten farklı olarak, çeşitli ülke kültürlerini karşı karşıya getiren ve ortak alanlar bulmayı gerektiren bir konudur. Uluslararası işletmelerin, gittikleri ev sahibi ülkelerde kendi etik anlayışlarını zorla kabul ettirmeye çalışmaları, onların ekonomik, siyasal ve sosyal koşullarını hiçe saymaları tepkiyle karşılanır. Böyle bir yaklaşım, uluslararası faaliyet gösteren bir işletmeyi yerli işletmelerle rekabet gücünü tamamen kaybetmeye kadar götürebilir. Mutlak doğru olarak kabul ettikleri tutum ve davranışlarını koşullara göre yeniden yorumlamak, esneklik kazanmak zorundadırlar.

Bunun dışında, ödün verilemeyecek, kültürlerüstü bazı etik standartlar vardır. Bunlar, dünyanın her yerinde aynı duyarlılığın gösterilmesi gereken değerlerdir. Uluslararası işletmeler; çalışanlarıyla, müşterileriyle, tedarikçileriyle, rakipleriyle, devlet kurumlarıyla ve toplumlarla ilişkilerinde eşitlik, adalet, sağlıklı yaşama ve kalkınma hakkına saygı gibi temel bazı değerlere her yerde ve her koşulda uymalıdırlar.

Etik, bireyler, gruplar ve örgütler arasında doğru ilişkiler kurulması anlayışını kapsayan bir kavramdır. Etik davranış, ahlâk standartlarına uygun, doğru davranıştır. Bunun karşıtı ise etik dışı davranış sayılır. Yasal olmayan davranışların çoğu aynı zamanda etik dışıdır. Ancak yasal olduğu halde etik dışı olan veya yasal olmadığı halde etiğe uygun olan davranışlarda vardır. Örneğin, çırak olarak işe alınan çocukların, eğitimlerine katkı sağlayacak görevler yerine ayak işlerinde kullanılmaları yasal, fakat etiğe aykırıdır. Bunun nedeni, “eti senin, kemiği benim” felsefesinin altında, işverenin genç çalışanı en iyi şekilde eğiteceğine olan inancın yatmasıdır. Çoğu ülkede yasa dışı olduğu halde etik olarak algılanan bir uygulama olarak ise ötenazi örnek verilebilir. Acılar içinde kıvranan ve ölüp kurtulmak için yalvaran çaresiz bir insanın ölmesine yardım etmek suç iken, aslında onun bir insan olarak acıdan kurtulma hakkını hiçe saymanın etik dışı olduğu düşünülebilir. Etik, insanların karar ve davranışlarının ne şekilde olup ne şekilde olmaması gerektiğine ilişkin bir değerler bütünüdür. Ancak ahlaki konulara ilişkin felsefi yaklaşımlar, farklı etik standartlarının gelişmesiyle sonuçlanmıştır. Örneğin, bireysel hak ve özgürlüklerle toplumsal yararın çatıştığı durumlarda hangisinin gözetilmesinin doğru olduğu konusunda farklı görüşler vardır. Belli durumlarda hangi karar ve davranışların etik sayılacağı konusunda kuramlar gelişmiştir.

Sıra Sizde 1

Demokratik bir toplumda birçok kişi tarafından etik dışı olarak kabul edilen yasal bir uygulama ne zaman yasa dışı olabilir?