Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le
Ders: Aile Ekonomisi      Ünite 7      9 Ocak 2015 Ara     

Ekonomik Kararlar

Amaç 5

Ekonomik kararları tanımak ve diğer karar alanlarını tanımlayabilmek

Kararlar ilgi odaklarına göre gruplanır. Bunlar sosyal kararlar, ekonomik kararlar, teknik kararlar, yasal kararlar ve politik kararlardır. Bütün alanlarda verilen kararlarda dolaylı bir şekilde diğer karar alanlarından etkileşim olmaktadır. Aile ekonomisinin temel kararları ekonomik kararlardır.

Ekonomik kararların alınmasında kaynakları en verimli biçimde kullanarak, en az kaynak ile en üst düzeyde tatmin sağlama ilkesi amaçlanmaktadır. Bir tarafta birey ve ailelerin istek ve ihtiyaçları bulunmaktadır. Bunlar birçok amaç oluştururlar. Tümüne cevap vermek güçtür. Diğer tarafta ise sınırlı kaynaklar bulunmaktadır. Mevcut kaynaklarla, ihtiyaç ve istekleri karşılamak için bilinçli ekonomik modeller üzerinde durulmalıdır.

Ekonomik kararlar verilirken eldeki kaynakların kalite ve kantitesi belirlenmelidir. Bunlar aile bireylerine ait olan zaman, enerji, beceri, yetenek, tutum, davranış ve paradır. İstek ve ihtiyaçların karşılanmasında, aile bireylerinin sahip olduğu bu kaynaklardan maksimum düzeyde yararlanmalıdır. Her birey ilgi ve bilgi alanlarındaki kararlarda ve o alan için ayrılan kaynağın yönetiminde daha etkili olmalıdır. Kaynak yönetimindeki bu uygulama verimi artırır, kullanılan kaynağın maksimum düzeyde geri dönmesini sağlar. Aile kaynaklarının büyük bir kısmı objektif olarak ölçülebilir. Bu da ekonomik kararları değerlendirmeyi kolaylaştırmaktadır. Karar vermenin aşamalarında özellikle problemle ilgili çözüm yollarının araştırılması aşamasında, fazla miktarda kaynak gerekebilir. Konu ile ilgili bilginin toplanması için zaman, enerji, para harcanabilir. Bu harcamalar doğru karar vermeyi sağlayacağından bir kayıp olarak düşünülmemelidir.

Ekonomik kararların aşamalarında ve kararın uygulanmasında kullanılan kaynakların kolay ölçülür olması değerlendirmeyi kolaylaştırır. Belli problemleri çözmede doğru kaynak kullanılmış, en düşük kaynak kullanımı ile en yüksek gelir, tatmin düzeyi sağlanmış ise karar verme uygulama ve aşamaları doğru kabul edilir.

Aile ekonomisinde problemin çözüm aşamaları

Sıra Sizde

Aile ekonomisinde ekonomik kararların alınmasında temel ilke ne olmalıdır?